Wat is annuïtair en lineair aflossen?

Annuïtair aflossen

U betaalt voor uw hypotheek of lening jaarlijks een vast bedrag. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing. De samenstelling van dit bedrag verandert gedurende de looptijd. Het aflossingsdeel neemt toe en het rentedeel neemt af. Uw hypotheekrenteaftrek wordt dus steeds lager.

U kunt zelf berekenen wat u in een bepaald jaar moet aflossen om de rente van uw hypotheek of lening te mogen aftrekken. Gebruik hiervoor de rekenhulp Aflossing annuïteitenlening.

Lineair aflossen

U betaalt voor uw hypotheek of lening een vast bedrag aan aflossing. Omdat u een deel van uw lening aflost, betaalt u gedurende de looptijd minder rente. Uw totale lasten (aflossing en rente) worden hierdoor steeds lager.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.