De kapitaalverzekering voor mijn eigen woning keert dit jaar uit - betaal ik daarover belasting?

Dat hangt af van uw (financiële) situatie én van wanneer de kapitaalverzekering uitkeert. U vindt deze datum op de opgaaf van uw bank of verzekeraar. Dit kan een andere datum zijn dan de dag waarop het bedrag op uw bankrekening is bijgeschreven.

U krijgt in 2023 een vrijstelling van € 184.500, en € 369.000 als u een fiscale partner hebt. In 2022 is de vrijstelling € 173.500, en € 347.000 als u een fiscale partner hebt. Door de vrijstelling betaalt u minder of geen belasting.

U moet dan wel aan deze 3 voorwaarden voldoen:

 • U gebruikt de hele uitkering om uw eigenwoningschuld of uw restschuld af te lossen.
 • U hebt ieder jaar alle premies betaald.
 • De hoogste premie die u op jaarbasis betaalde, is niet meer dan 10 keer de laagst betaalde premie op jaarbasis.

  Voorbeeld

  U betaalde in het 1e jaar € 2.500 premie en in de andere jaren € 200 premie. Omdat de hoogste premie meer dan 10 keer de laagste premie is, hebt u geen vrijstelling voor uw uitkering.

Ik heb géén vrijstelling. Waarover betaal ik dan belasting?

Dan betaalt u belasting over het verschil tussen uw uitkering en de betaalde premies. U krijgt van uw bank of verzekeringsmaatschappij door hoe hoog die zijn.

En als ik wél vrijstelling heb, waarover betaal ik dan belasting?

Als uw uitkering lager is dan uw vrijstelling, betaalt u daarover geen belasting.

Is uw uitkering hoger dan de vrijstelling? Dan betaalt u belasting over de opgebouwde rente die in het bedrag zit dat boven uw vrijstelling uitkomt.

Voorbeeld

U krijgt op 1 mei 2023 van uw bank een uitkering uit uw kapitaalverzekering voor de eigen woning van € 400.000. Hierin zit € 100.000 opgebouwde rente.

U hebt een fiscale partner. Uw gezamenlijke vrijstelling is € 369.000. Deze vrijstelling trekt u af van de uitkering: € 400.000 - € 369.000 = € 31.000.

Het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt is € 31.000. De opgebouwde rente berekent u dan als volgt: 31.000/400.000 x € 100.000 = € 7.750. Dit bedrag vermeldt u in uw aangifte inkomstenbelasting 2023.

Let op!

Als u een vrijstelling hebt, houd dan rekening met het volgende:

 • Uw vrijstelling voor een kapitaalverzekering voor de eigen woning is nooit hoger dan uw eigenwoningschuld op het moment dat u de uitkering ontvangt. Ook is uw vrijstelling nooit hoger dan uw eigenwoningschuld die u daadwerkelijk aflost met de uitkering.
 • U hebt tijdens uw leven recht op een totale vrijstelling van € 184.500 (2023). Voor 2022 is de totale vrijstelling € 173.500.
 • Uw vrijstelling geldt voor de hele uitkering, dus voor de premies en de opgebouwde rente samen.
 • Kunt u uw vrijstelling niet helemaal gebruiken? Dan houdt u recht op het deel van de vrijstelling dat u niet hebt gebruikt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.