Betaalpauze voor uw hypotheek

Update: 31 december 2021

Deze maatregel is beëindigd.

Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw geldverstrekker, bijvoorbeeld uw bank, u een betaalpauze geven. In die periode hoeft u geen (of minder) rente en aflossing te betalen voor uw eigenwoningschuld. U kunt een betaalpauze aanvragen, en uw geldverstrekker kan zo’n betaalpauze met u afspreken, tot en met 31 december 2021.

Als u een hypotheek hebt die aan de fiscale aflossingsverplichting moet voldoen, dan heeft een betaalpauze meestal tot gevolg dat u een aflossingsachterstand hebt op 31 december 2021. Of op 31 december 2020 als de 1e termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van 2020. Of op 31 december 2022 als de 1e termijn van de betaalpauze betrekking heeft op de termijn van januari 2022. Volgens de huidige regels moet deze aflossingsachterstand uiterlijk op 31 december van het volgende jaar zijn ingelopen. Lukt dat niet? Dan blijft u onder voorwaarden recht houden op renteaftrek, als u met uw geldverstrekker een nieuw aflossingsschema afspreekt en dit ingaat op 1 januari 2023. Of op 1 januari 2022 als de 1e termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van 2020. Of op 1 januari 2024 als de 1e termijn van de betaalpauze betrekking heeft de termijn van januari 2022. Het kabinet heeft echter besloten om een goedkeuring te verlenen, zodat de geldverstrekker samen met u al eerder dan per 1 januari 2023 een nieuw aflossingsschema overeen kan komen. Of eerder dan per 1 januari 2022 als de 1e termijn van de betaalpauze betrekking heeft op een termijn van 2020. Of eerder dan per 1 januari 2024 als de 1e termijn van de betaalpauze betrekking heeft op de termijn van januari 2022.

Om gebruik te kunnen maken van deze goedkeuring, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U meldt zich in de periode 12 maart 2020 tot en met 31 december 2021 bij uw geldverstrekker. Of u hebt u in die periode daar gemeld.
 • U hebt met uw geldverstrekker een betaalpauze afgesproken van maximaal 12 maanden. En deze betaalpauze is door uw geldverstrekker schriftelijk bevestigd.
 • De betaalpauze gaat uiterlijk in op 1 januari 2022.
 • Loopt uw hypotheek bijvoorbeeld bij familie, uw bv of een buitenlandse bank? Dan moet u voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden en tevens aan uw geldverstrekker aantonen dat:
  • u, als gevolg van de coronacrisis, een terugval in arbeidsinkomen hebt, of redelijkerwijs verwacht, van ten minste 20%
  • en deze terugval plaatsvindt over 3 aaneengesloten kalendermaanden, waarbij deze periode aanvangt vanaf 1 maart 2020 tot en met 1 januari 2022.

Om te bepalen of sprake is van een terugval vergelijkt u uw arbeidsinkomen uit de hierboven gekozen periode met een kwart van uw arbeidsinkomen in 2019. Of met uw arbeidsinkomen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020.

Wat zijn de gevolgen van de betaalpauze?

 • De rente die u in 2020, 2021 en/of 2022 niet betaalt, mag u meestal niet aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over dat jaar. Soms mag u de niet betaalde rente wel aftrekken. Neem hiervoor contact op met uw geldverstrekker. Daar kan men u vertellen of u de niet betaalde rente wel of niet mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020, 2021 en/of 2022. Als u de niet betaalde rente niet mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020, 2021 en/of 2022, dan mag u die rente aftrekken in de aangifte over het jaar waarin u die rente betaalt. Dat zal meestal in de aangifte over het jaar 2021, 2022 en/of 2023 zijn.
 • Na afloop van de betaalpauze stelt u met uw geldverstrekker een nieuw schema vast voor de betaling van de niet betaalde aflossing. Het nieuwe schema moet voldoen aan de regels om ervoor te zorgen dat u recht houdt op aftrek van betaalde rente. De geldverstrekker is op de hoogte van deze regels. Neem bij twijfel altijd contact op met de Belastingdienst.
 • Dit schema mag niet langer duren dan de resterende looptijd van uw eigenwoningschuld waarvoor u een betaalpauze hebt gehad.
 • Na afloop van de betaalpauze maakt u ook afspraken over het alsnog betalen van de niet betaalde rente over de betaalpauze. De rente die u betaalt over een eventuele schuld die u aangaat om de niet betaalde rente alsnog te betalen, mag u niet aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U mag de schuld ook niet opgeven als eigenwoningschuld. U moet dit opgeven als schuld in box 3. Uw geldverstrekker kan u vertellen welke rente u niet mag aftrekken en welke schuld u in box 3 moet opgeven.
 • Ontvangt u een voorlopige teruggaaf voor de aftrek van rente en kosten voor uw eigen woning? Dan heeft de betaalpauze meestal gevolgen voor de hoogte van uw voorlopige aanslag over 2021 en/of 2022. Is uw niet betaalde rente niet aftrekbaar in 2021 en/of 2022? Pas dan uw voorlopige aanslag aan om te voorkomen dat u in 2022 en/of 2023 moet terugbetalen. In de voorlopige teruggaaf wordt namelijk geen rekening gehouden met het tijdelijk stopzetten van het betalen van de rente.
 • Als u minder rente mag aftrekken, wordt uw belastbaar inkomen hoger. Ontvangt u een toeslag over 2021 en/of 2022? Dan kan dit hogere inkomen gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslag. De toeslag wordt daardoor lager. Pas uw toeslag over 2021 en/of 2022aan om te voorkomen dat u in 2022 en/of 2023 moet terugbetalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.