Betaalpauze voor uw hypotheek

Update: 28 mei 2020

Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw kredietverstrekker, bijvoorbeeld uw bank, u een betaalpauze geven. In die periode hoeft u geen (of minder) rente en aflossing te betalen voor uw eigenwoningschuld.

Om gebruik te kunnen maken van een betaalpauze, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U meldt u tussen 12 maart en 30 september 2020 bij uw kredietverstrekker. Of u hebt u in die periode daar gemeld.
 • U hebt met uw kredietverstrekker een betaalpauze afgesproken van maximaal 6 maanden. En deze betaalpauze is door uw kredietverstrekker schriftelijk bevestigd.
 • De betaalpauze gaat uiterlijk in op 1 oktober 2020.

Wat zijn de gevolgen van de betaalpauze?

 • De rente die u niet betaalt in 2020 mag u niet aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over 2020. Soms mag u de niet betaalde rente wel aftrekken. Neem hiervoor contact op met uw kredietverstrekker. Hij kan u vertellen of u de niet betaalde rente wel of niet mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.
 • Na afloop van de betaalpauze stelt u met uw kredietverstrekker een nieuw schema vast voor de betaling van de rente en de aflossing. Dit nieuwe schema moet voldoen aan de regels om ervoor te zorgen dat u recht houdt op aftrek van de betaalde rente. De kredietverstrekker is op de hoogte van deze regels. Neem bij twijfel altijd contact op met de Belastingdienst.
 • In het nieuwe schema worden de niet betaalde rente en aflossing over de periode van de betaalpauze verwerkt.
 • Dit schema mag niet langer duren dan de resterende looptijd van uw eigenwoningschuld. In dit nieuwe schema zit een deel niet betaalde rente en niet betaalde aflossing.
 • Vanaf het moment dat u de rente over uw eigenwoningschuld weer betaalt, mag u deze weer aftrekken.
 • Loopt uw hypotheek bijvoorbeeld bij familie, uw bv of een buitenlandse bank? Dan moet u voldoen aan de genoemde voorwaarden en tevens aan uw geldverstrekker aantonen dat:
  • u een terugval hebt in arbeidsinkomen van ten minste 20%
  • deze terugval plaatsvond over 3 aaneengesloten kalendermaanden
  • deze 3 kalendermaanden liggen in de periode vanaf 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020
  • uw terugval in arbeidsinkomen vergelijkbaar is met een kwart van uw arbeidsinkomsten in 2019. Of dat uw arbeidsinkomen vergelijkbaar is met uw arbeidsinkomen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 september 2020.
 • Ontvangt u een voorlopige teruggaaf voor de aftrek van uw eigen woning? Dan heeft de betaalpauze gevolgen voor de hoogte van uw voorlopige aanslag over 2020. In de voorlopige teruggaaf wordt namelijk geen rekening gehouden met het tijdelijk stopzetten van het betalen van de rente. Pas uw voorlopige aanslag aan om te voorkomen dat u in 2021 moet terugbetalen.
 • Als u minder rente mag aftrekken, wordt uw belastbaar inkomen hoger. Ontvangt u een toeslag over 2020? Dit hogere inkomen kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw toeslag. De toeslag wordt daardoor lager. Pas uw toeslag over 2020 aan om te voorkomen dat u in 2021 moet terugbetalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.