Voor mijn eigen woning leen ik geld bij familie, een bv of een buitenlandse bank - mag ik rente aftrekken?

Zeker, ook de rente die u betaalt voor een hypotheek of lening voor uw eigen woning bij uw familie, een besloten vennootschap of een niet in Nederland gevestigde bank, mag u aftrekken. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden renteaftrek

  • U gebruikt de lening voor het kopen van een eigen woning of voor het verbouwen of onderhouden daarvan. Of voor de afkoop van rechten van erfpacht.
  • U bent verplicht om de lening binnen 30 jaar af te lossen.
    Hebt u een lening afgesloten vanaf 1 januari 2013? Dan moet u die annuïtair of lineair aflossen binnen 30 jaar. Dit betekent dat u elk jaar een minimumbedrag moet aflossen. Dit bedrag legt u vooraf vast in uw leenovereenkomst.
  • De rente die u betaalt over uw lening komt overeen met de rente die u zou betalen bij een bank of een andere financiële instelling. De rente moet dus marktconform zijn. Lees hoe we het rentepercentage beoordelen voor familieleningen.
  • U betaalt de rente echt. Heeft bijvoorbeeld uw geldverstrekker de rente kwijtgescholden? Dan mag u deze rente niet aftrekken.
  • U en de geldverstrekker zijn geen fiscale partners van elkaar. Uitzondering: de lening is bedoeld voor een eigen woning waar u zonder de geldverstrekker gaat wonen.

Geef de gegevens van uw lening aan ons door via uw aangifte inkomstenbelasting

Anders hebt u geen recht op de renteaftrek. Deze voorwaarde geldt alleen voor leningen die zijn afgesloten vanaf 1 januari 2013.

Tip

Houd bij het invullen van uw aangifte de leningsovereenkomst en de gegevens van uw geldverstrekker bij de hand.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.