Voor mijn eigen woning leen ik geld bij familie, een bv of een buitenlandse bank - mag ik rente aftrekken?

Zeker, ook de rente die u betaalt voor een hypotheek of lening voor uw eigen woning bij uw familie, een besloten vennootschap of een niet in Nederland gevestigde bank, mag u aftrekken. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden renteaftrek

  • U gebruikt de lening voor het kopen van een eigen woning of voor het verbouwen of onderhouden daarvan. Of voor de afkoop van rechten van erfpacht.
  • U bent verplicht om de lening binnen 30 jaar af te lossen.
  • U lost elk jaar een minimumbedrag af. Dit bedrag staat in uw leningsovereenkomst. De aflossingsverplichting geldt alleen voor leningen die zijn afgesloten na 31 december 2012.
  • De rente die u betaalt over uw lening komt overeen met de rente die u zou betalen bij een bank of een andere financiĆ«le instelling.
  • U betaalt de rente echt. Heeft bijvoorbeeld uw geldverstrekker de rente kwijtgescholden? Dan mag u deze rente niet aftrekken.
  • U en de geldverstrekker zijn geen fiscale partners van elkaar. Uitzondering: de lening is bedoeld voor een eigen woning waar u zonder de geldverstrekker gaat wonen.

Geef de gegevens van uw lening aan ons door via uw aangifte inkomstenbelasting

Anders hebt u geen recht op de renteaftrek. Deze voorwaarde geldt alleen voor leningen die zijn afgesloten na 31 december 2012.

Tip

Houd bij het invullen van uw aangifte de leningsovereenkomst en de gegevens van uw geldverstrekker bij de hand.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.