Beperking hypotheekrenteaftrek als u een hoog inkomen hebt

Is uw inkomen uit werk en woning in 2024 hoger dan € 75.518? Of in 2023 hoger dan € 73.031? Dan krijgt u minder aftrek voor de rente en kosten van uw eigen woning. Dat komt door de 'tariefsaanpassing' in de hoogste belastingschijf.

Het percentage van de tariefsaanpassing is in 2024 12,53%. Door de aanpassing wordt in 2024 in de hoogste belastingschijf de aftrek van de hypotheekrente beperkt tot 36,97%. Hiermee is het aftrektarief gelijk aan de 1e belastingschijf. In 2023 was de aftrek beperkt tot 36,93%.

De tariefsaanpassing geldt niet alleen voor de hypotheekrente. Maar ook voor alle andere aftrekbare kosten voor uw eigen woning. Zoals periodieke betalingen voor erfpacht en notaris- en advieskosten voor het afsluiten van de hypotheek.

Uw belastingaftrek wordt vanzelf berekend

Bij het invullen van uw belastingaangifte wordt automatisch berekend wat uw aftrek is, en wat de correctie daarop is. Dat hoeft u niet zelf te doen.

Ook op uw aanslag ziet u bij 'tariefsaanpassing' hoeveel minder aftrek u krijgt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.