Ik krijg een uitkering kapitaalverzekering eigen woning omdat mijn fiscale partner is overleden. Welke vrijstelling krijg ik?

Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u in 2024 een vrijstelling van € 202.000. In 2023 is de vrijstelling € 184.500. Daar gaat nog wel het deel af dat u eventueel al eerder gebruikt hebt. Uw vrijstelling wordt verhoogd met het deel dat uw fiscale partner voor diens overlijden nog niet heeft gebruikt.

De verhoging is nooit meer dan het totale bedrag dat de verzekeringsmaatschappij door het overlijden uitkeert. De vrijstelling geldt ook voor de bankspaarrekening eigen woning.

Voorwaarden vrijstelling

Om een vrijstelling te krijgen, moet u aan de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld dat u de uitkering gebruikt voor de aflossing van uw eigenwoningschuld (de hypotheek). Over de uitkering betaalt u dan geen belasting, voor zover de uitkering niet hoger is dan de vrijstelling.

Bij een uitkering van een bankspaarrekening eigen woning werkt het anders

Want als uw overleden fiscale partner de rekeninghouder is en de bankspaarrekening wordt daardoor gedeblokkeerd, kunt u vragen om deze spaarrekening door te schuiven.

Dit betekent dat:

  • in het jaar van overlijden niet fiscaal wordt afgerekend
  • u in de toekomst uw vrijstelling mag verhogen met het bedrag dat uw overleden partner nog aan vrijstelling kon gebruiken
    De verhoging van de vrijstelling is niet hoger dan het tegoed op de spaarrekening of de waarde van het beleggingsrecht op het moment van overlijden.

Als u hier gebruik van wilt maken, moet de rekening binnen 12 maanden na het overlijden overgezet zijn op uw eigen naam.

Voorbeeld

U hebt met uw fiscale partner een woning gekocht en voor de eigenwoningschuld een spaarrekening eigen woning afgesloten. Na enkele jaren overlijdt uw partner. U ontvangt een overlijdensuitkering van € 100.000. Uw partner had eerder € 52.500 van diens vrijstelling gebruikt. Bij overlijden in 2024 had uw fiscale partner daarom nog € 202.000 - € 52.500 = € 149.500 vrijstelling over.

Uw eigen vrijstelling wordt nu verhoogd met € 149.500 en is: € 202.000 + € 149.500 = € 351.500. De overlijdensuitkering die u hebt ontvangen, moet u van de vrijstelling aftrekken. Uw vrijstelling zou zijn: € 351.500 - € 100.000 = € 251.500, maar is maximaal € 100.000. U houdt nog € 151.500 aan vrijstelling over voor een volgende uitkering.

Niet doorschuiven

Als u niet wilt doorschuiven, dan is de rente in de uitkering belast in box 1 (werk en woning), voor zover dit hoger is dan de vrijstelling. Dat deel geeft u dan aan in de aangifte inkomstenbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.