Ik heb een nieuwbouwdepot - wat mag ik aftrekken van de belasting?

De financieringskosten mag u in 1 keer aftrekken, voor zover de lening betrekking heeft op de eigenwoningschuld. De rente die u betaalt over uw lening is tot maximaal 2 jaar aftrekbaar zolang u het depot gebruikt voor de nieuwbouw. Dit noemen we de tweejaarsregeling.

De tweejaarstermijn gaat in vanaf tekenen koop- of aanneemovereenkomst

U mag vanaf dát moment de rente aftrekken.

Hebt u op het moment van tekenen van de koop- of aanneemovereenkomst nog geen lening? Dan mag u de rente aftrekken vanaf het moment dat u voor de lening tekent bij de notaris.

Uw renteaftrek in de 1e 2 jaar

Over het bedrag van uw lening dat in depot staat, krijgt u rente én betaalt u rente. De rente die u krijgt, gaat af van de rente die u betaalt. Het bedrag dat dan overblijft, is aftrekbaar. Dit verlaagt dus uw inkomen (box 1).

Na 2 jaar verandert uw renteaftrek

De rente die u op deze lening betaalt, is na 2 jaar niet meer aftrekbaar. De rente die u krijgt, is ook niet belast.

Gebruikt u alsnog (een deel van) het geld voor de nieuwbouw? Dan is de rente die u betaalt over (dat deel van) het geld aftrekbaar. De rente die u krijgt over het geld dat u niet gebruikt voor de nieuwbouw, is niet belast.

Gebruikt u een deel van de schuld (nog) niet? Dan is het bedrag dat in het nieuwbouwdepot staat, een bezitting in box 3. De lening zelf is een schuld in box 3.

Als u de tweejaarsregeling niet wilt gebruiken

Dan zijn alleen de rente en kosten aftrekbaar over het deel van de lening dat u daadwerkelijk gebruikt voor de aankoop van uw woning.

Gebruikt u een deel van de schuld (nog) niet? Dan is het bedrag dat in het nieuwbouwdepot staat, een bezitting in box 3. De lening zelf is een schuld in box 3. De rente die u krijgt over dit deel van de lening is niet belast en de rente die u betaalt, is niet aftrekbaar.

Uw aftrek wordt automatisch berekend in uw belastingaangifte

In uw aangifte vult u de gegevens van uw lening in op het scherm 'Hypotheken en andere schulden'.

Op het scherm 'Bankrekeningen en andere bezittingen' vult u bij 'Bouwdepots' de gegevens in van de rekening waar het geleende geld op staat. Onder andere dat het gaat om een nieuwbouwdepot.

Daarna wordt automatisch berekend hoeveel rente u mag aftrekken.

Bewaar alle rekeningen en bonnen

U moet kunnen bewijzen dat u de lening hebt gebruikt voor de nieuwbouwwoning. Bewaar daarom alle rekeningen en bonnen die te maken hebben met de nieuwbouw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.