Ik heb een verbouwingsdepot - wat mag ik aftrekken van de belasting?

De financieringskosten mag u in 1 keer aftrekken, voor zover de lening betrekking heeft op de eigenwoningschuld. De rente die u betaalt over uw lening is tot maximaal 2 jaar aftrekbaar zolang u het depot gebruikt voor de verbouwing. Dit noemen we de tweejaarsregeling.

De tweejaarstermijn gaat in vanaf openen verbouwingsdepot

U mag vanaf dát moment de rente aftrekken.

Uw renteaftrek in de 1e 2 jaar

Over het bedrag van uw lening dat in depot staat, krijgt u rente én betaalt u rente. De 1e 6 maanden is de rente die u betaalt over uw lening aftrekbaar. Dit verlaagt dus uw inkomen (box 1). De rente die u krijgt uit het depot, gaat niet af van de rente die u betaalt.

De volgende 18 maanden gaat de rente die u krijgt uit het depot, wél af van de rente die u betaalt. Het bedrag dat dan overblijft, is aftrekbaar.

Na 2 jaar verandert uw renteaftrek

De rente die u op deze lening betaalt, is na 2 jaar niet meer aftrekbaar. De rente die u krijgt, is ook niet belast.

Gebruikt u alsnog (een deel van) het geld voor de verbouwing? Dan is de rente die u betaalt over (dat deel van) het geld aftrekbaar. De rente die u krijgt over het geld dat u niet gebruikt voor de verbouwing, is niet belast.

Gebruikt u een deel van de schuld (nog) niet? Dan is het bedrag dat in het verbouwingsdepot staat, een bezitting in box 3. De lening zelf is een schuld in box 3.

Als u de 2-jaarsregeling niet wilt gebruiken

Dan zijn alleen de rente en kosten aftrekbaar over het deel van de lening dat u daadwerkelijk hebt gebruikt voor het onderhoud en verbetering van uw woning.

Gebruikt u een deel van de schuld (nog) niet? Dan is het bedrag dat in het depot staat, een bezitting in box 3. De lening zelf is een schuld in box 3. De rente die u krijgt over dit deel van de lening is niet belast en de rente die u betaalt, is ook niet aftrekbaar.

Uw aftrek wordt automatisch berekend in uw belastingaangifte

Op het scherm 'Hypotheken en andere schulden' vult u de gegevens van uw lening in.

Op het scherm 'Bankrekeningen en andere bezittingen' vult u bij 'Bouwdepots' de gegevens in van de rekening waar het geleende geld op staat. Onder andere dat het gaat om een verbouwingsdepot.

Daarna wordt automatisch berekend hoeveel rente u mag aftrekken.

Bewaar alle rekeningen en bonnen

U moet wel kunnen bewijzen dat u de lening hebt gebruikt voor de verbouwing. Bewaar daarom alle rekeningen en bonnen die te maken hebben met de verbouwing.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.