Wet DBA en controle door de Belastingdienst

Sinds 1 januari 2020 handhaven wij meer bij opdrachtgevers. Dat betekent dat wij correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen kunnen opleggen, eventueel met een boete. Voor we handhaven, zullen we altijd toezicht uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld beginnen met een bedrijfsbezoek en uitmonden in een boekenonderzoek. In oktober 2019 zijn we al gestart met dit verscherpte toezicht.

Wij handhaven alleen als we u als kwaadwillend zien of als we u aanwijzingen hebben gegeven die u niet opvolgt.

We handhaven als we u als kwaadwillend zien

Dat bent u als u 'opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan omdat u weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking'. We kunnen u dan correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen. We moeten dan bewijzen dat er sprake is van 3 dingen:

  • een (fictieve) dienstbetrekking
  • evidente schijnzelfstandigheid
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid

Dit zorgt meestal voor een oneigenlijk voordeel of tast het speelveld op een oneerlijke manier aan.

We houden toezicht door controles uit te voeren (meestal controles loonheffingen).

We handhaven als we u aanwijzingen geven die u niet opvolgt

Blijkt bij een controle dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking? Maar is er geen sprake van kwaadwillendheid? Dan handhaven we nog niet, maar geven we wel aanwijzingen. U moet dan met de aanwijzingen aan de slag gaan om:

  • de arbeidsrelatie zo vorm te geven dat er sprake is van werken buiten dienstbetrekking, of
  • de arbeidsrelatie als dienstbetrekking te verwerken in de aangifte

Hiervoor krijgt u meestal 3 maanden de tijd. Stellen we na die termijn vast dat u de aanwijzingen niet of niet voldoende hebt opgevolgd? En is er nog steeds sprake van een (fictieve) dienstbetrekking? Dan kunnen we handhaven.

Verbeteren van de handhaving in 2023

Tot nu toe handhaven we dus alleen in de bovenstaande 2 situaties. Maar het kabinet wil de handhaving op korte termijn graag versterken en verbeteren en het zogenoemde handhavingsmoratorium uiterlijk op 1 januari 2025 volledig opheffen.

In het 'Handhavingsplan arbeidsrelaties 2023' staat hoe wij de handhaving rond arbeidsrelaties in 2023 willen versterken en verbeteren. Het plan is een uitwerking van de uitgangspunten en voornemens uit de 'Voortgangsbrief werken met en als zelfstandige(n)' van 16 december 2022 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst. U kunt de voortgangsbrief downloaden op rijksoverheid.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.