Wet DBA en controle door de Belastingdienst

Sinds 1 januari 2020 handhaven wij meer bij opdrachtgevers. Dat betekent dat wij correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen kunnen opleggen, eventueel met een boete. Voor we handhaven, zullen we altijd toezicht uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld beginnen met een bedrijfsbezoek en uitmonden in een boekenonderzoek. In oktober 2019 zijn we al gestart met dit verscherpte toezicht.

Wij handhaven alleen als we u als kwaadwillend zien of als we u aanwijzingen hebben gegeven die u niet opvolgt.

We handhaven als we u als kwaadwillend zien

Dat bent u als u 'opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan omdat u weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking'. We kunnen u dan correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen. We moeten dan bewijzen dat er sprake is van 3 dingen:

  • een (fictieve) dienstbetrekking
  • evidente schijnzelfstandigheid
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid

Dit zorgt meestal voor een oneigenlijk voordeel of tast het speelveld op een oneerlijke manier aan.

We houden toezicht door controles uit te voeren (meestal controles loonheffingen).

We handhaven als we u aanwijzingen geven die u niet opvolgt

Blijkt bij een controle dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking? Maar is er geen sprake van kwaadwillendheid? Dan handhaven we nog niet, maar geven we wel aanwijzingen. U moet dan met de aanwijzingen aan de slag gaan om:

  • de arbeidsrelatie zo vorm te geven dat er sprake is van werken buiten dienstbetrekking, of
  • de arbeidsrelatie als dienstbetrekking te verwerken in de aangifte

Hiervoor krijgt u meestal 3 maanden de tijd. Stellen we na die termijn vast dat u de aanwijzingen niet of niet voldoende hebt opgevolgd? En is er nog steeds sprake van een (fictieve) dienstbetrekking? Dan kunnen we handhaven.

Is er geen sprake van 1 van deze 2 situaties? Dan wordt de handhaving uitgesteld tot 1 oktober 2021. Het kabinet wil op deze datum nieuwe wet- en regelgeving invoeren die de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties vervangt.

Meer weten over het verscherpte toezicht? 

Lees het Toezichtplan Arbeidsrelaties

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.