Hoe verleng ik de goedkeuring van een modelovereenkomst?

Als u de opsteller bent van de overeenkomst, vraagt u ons in een e-mail de overeenkomst te verlengen. Bent u alleen gebruiker van de overeenkomst? Vraag dan de opsteller van de modelovereenkomst om ons te mailen.

Stuur ons een e-mail met de modelovereenkomst die u wilt verlengen

In de mail zet u de volgende gegevens:

  • nummer en datum van de modelovereenkomst die u wilt verlengen
  • in een bijlage de tekst van de modelovereenkomst die u wilt verlengen, eventueel met wijzigingen
  • uw RSIN of btw-identificatienummer
  • uw naam
  • uw telefoonnummer

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Stuur de mail naar: modelovereenkomst@belastingdienst.nl.

U krijgt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging met de gegevens van de behandelaar.

Binnen 8 weken krijgt u bericht over uw verzoek

Als wij meer tijd nodig hebben om de overeenkomst opnieuw te beoordelen, nemen wij contact met u op. Als de geldigheidsdatum verloopt doordat wij meer tijd nodig hebben, verlengen wij tijdelijk de goedkeuring van de verlopen overeenkomst. Die verlenging duurt dan tot wij de beoordeling hebben afgerond.

Verlopen modelovereenkomsten bieden geen zekerheid meer

Daarom verwijderen we ze 6 maanden nadat de goedkeuring is verlopen. Is de geldigheidsdatum van de modelovereenkomst verlopen op het moment dat u de overeenkomst sluit? Dan geeft de overeenkomst geen zekerheid meer over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Verloopt de geldigheidsdatum nadat u de overeenkomst hebt gesloten, dan geeft de overeenkomst nog wel zekerheid.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.