Werken volgens een modelovereenkomst – hoe doe ik dat?

Houd u aan de afspraken en voorwaarden in de overeenkomst. In ieder geval aan de geel gemarkeerde. Want die bepalen dat er geen sprake is van loondienst.

Doet u dat niet, dan kan er toch sprake zijn van loondienst.

Wat werken volgens een modelovereenkomst in de praktijk betekent, hangt af van uw situatie:

 • Ik ben opdrachtgever en ik werk met een modelovereenkomst 'geen werkgeversgezag'

  Werken volgens zo'n modelovereenkomst betekent dat de opdrachtnemer volledig zelfstandig is bij het uitvoeren van de opdracht.

  U bepaalt alleen het resultaat van de opdracht, niet hoe die wordt uitgevoerd. Dat bepaalt de opdrachtnemer zelf

  U hebt dus niets te zeggen over de manier waarop de opdrachtnemer tot het resultaat van uw opdracht komt.

  Wanneer werkt u niet volgens de overeenkomst?

  Als u zich te veel bemoeit met de manier waarop de opdrachtnemer de opdracht uitvoert. En dat in strijd is met de afspraken en voorwaarden in de overeenkomst. In dat geval is de opdrachtnemer misschien toch bij u in loondienst.

  Let tijdens de opdracht daarom goed op het volgende. En zorg ervoor dat u zich houdt aan wat daarover in de modelovereenkomst staat:

  • In hoeverre bepaalt u hoe, wanneer, waar en met wie de opdrachtnemer aan de opdracht werkt?
  • Bepaalt u hoeveel uur of hoeveel dagen per week de opdrachtnemer aan uw opdracht werkt?
  • Als de opdrachtnemer met anderen moet samenwerken: in hoeverre bemoeit u zich met die samenwerking?
  • Als de opdrachtnemer hetzelfde werk doet als uw werknemers: geeft u de opdrachtnemer dezelfde aanwijzingen en instructies als uw werknemers?

  Voorbeeld

  U laat een opdrachtnemer een artikel voor een weekblad schrijven. U mag het onderwerp bepalen, het aantal pagina’s, hoe de opdrachtnemer het artikel moet aanleveren en wanneer het af moet zijn. Maar niet hoe de opdrachtnemer het artikel voorbereidt, hoeveel tijd het schrijven kost en wanneer de opdrachtnemer eraan werkt.

  Tijdens de opdracht bedenkt u dat het artikel langer moet worden. U mag het resultaat van de opdracht dan bijstellen, als dat in de modelovereenkomst staat.

 • Ik ben opdrachtgever van een aannemer en ik werk met een modelovereenkomst voor aanneming van werk

  Werken volgens zo'n modelovereenkomst betekent dat u op 3 dingen moet letten.

  Er moet sprake blijven van aanneming van werk

  Dat is zo als de aannemer een 'werk van stoffelijke aard' moet opleveren. Denk aan de aanleg van wegen, het leggen van leidingen, loodgieterswerk of het maken van kleding.

  Blijf tijdens de opdracht alert op het volgende:

  • De opdracht moet afgebakend blijven.
  • De aannemer moet het product zelf opleveren.
  • Alleen meewerken aan werkzaamheden is geen aanneming van werk.

  Bemoei u niet met de manier van werken van de aannemer

  Werken volgens deze modelovereenkomst betekent dat de aannemer volledig zelfstandig is. U hebt niets over te zeggen over de manier waarop de aannemer werkt.

  En zorg ervoor dat u niet te lang de enige opdrachtgever van de aannemer bent

  Houd dit goed in de gaten om te voorkomen dat er toch sprake is van loondienst.

  Dat kunt u bijvoorbeeld zo doen:

  • Vraag of de aannemer ook voor andere opdrachtgevers werkt. Doe dat voordat u de overeenkomst sluit. En blijf dat regelmatig controleren als u een langlopende overeenkomst met de aannemer hebt.
  • Hebt u de overeenkomst met de aannemer gesloten voor 1 korte opdracht? Of voor een lange opdracht of een aantal opeenvolgende opdrachten? Dat laatste kan erop wijzen dat u de enige bent voor wie de aannemer werkt.
  • Stuurt de aannemer u facturen met opeenvolgende factuurnummers? Dan bent u de enige aan wie de aannemer facturen stuurt en dus de enige opdrachtgever.
 • Ik ben opdrachtnemer en ik werk met een modelovereenkomst 'geen werkgeversgezag'

  Werken volgens zo'n modelovereenkomst betekent dat u volledig zelfstandig bent bij het uitvoeren van de opdracht.

  Uw opdrachtgever bepaalt alleen het resultaat van de opdracht. U bepaalt hoe u de opdracht uitvoert

  Uw opdrachtgever heeft dus niets te zeggen over de manier waarop u tot het resultaat van de opdracht komt.

  Wanneer werkt u niet volgens de overeenkomst?

  Als uw opdrachtgever zich te veel bemoeit met de manier waarop u de opdracht uitvoert. En dat in strijd is met de afspraken en voorwaarden in de overeenkomst. In dat geval bent u misschien toch in loondienst bij uw opdrachtgever.

  Let tijdens de opdracht daarom goed op het volgende. En zorg ervoor dat uw opdrachtgever zich houdt aan wat daarover in de modelovereenkomst staat:

  • In hoeverre laat uw opdrachtgever u zelf bepalen hoe, wanneer, waar en met wie u aan de opdracht werkt?
  • Bepaalt uw opdrachtgever hoeveel uur of hoeveel dagen per week u aan uw opdracht werkt?
  • Als u met anderen moet samenwerken: in hoeverre bemoeit uw opdrachtgever zich met die samenwerking?
  • Als u hetzelfde werk doet als werknemers van uw opdrachtgever: geeft uw opdrachtgever u dezelfde aanwijzingen en instructies als deze werknemers?

  Voorbeeld

  Uw opdrachtgever laat u een artikel voor een weekblad schrijven. Uw opdrachtgever mag het onderwerp bepalen, het aantal pagina’s, hoe u het artikel moet aanleveren en wanneer het af moet zijn. Maar niet hoe u het artikel voorbereidt, hoeveel tijd u erin steekt en wanneer u werkt.

  Tijdens de opdracht bedenkt uw opdrachtgever dat het artikel langer moet worden. De opdrachtgever mag het resultaat van de opdracht dan bijstellen, als dat in de modelovereenkomst staat.

  Let op!

  Werken volgens een modelovereenkomst zegt alleen iets over de arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgever voor die ene opdracht. Het zegt niets over de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of de btw. Daarvoor kijkt u naar het totaal van uw opdrachten.

 • Ik ben opdrachtnemer en ik werk met de modelovereenkomst 'tussenkomst'

  Werken volgens deze modelovereenkomst betekent dat de intermediair uw opdrachtgever is.

  U moet op 3 dingen letten.

  Uw opdrachtgever mag zich niet bemoeien met uw manier van werken

  Werken volgens deze modelovereenkomst betekent dat u volledig zelfstandig bent. U bepaalt zelf hoe u werkt. Uw opdrachtgever heeft daar niets over te zeggen. Ook de klant van uw opdrachtgever, bij wie u werkt, mag geen leiding geven of toezicht houden.

  Voorkom de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst

  Want dan bent u volgens de wet een werknemer. En moet uw opdrachtgever loonheffingen voor u inhouden.

  De fictieve dienstbetrekking geldt niet als u ondernemer bent. Zorg er daarom voor dat uw opdrachtgever zo goed mogelijk vast kan stellen dat dat zo is.

  Wat u daarvoor moet doen:

  • Geef uw opdrachtgever uw inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel en uw btw-identificatienummer.
  • Spreek af dat u aansprakelijk bent voor schade bij de klant bij wie u werkt.
  • Spreek af dat het risico bij u ligt als de klant niet betaalt.
  • Zorg ervoor dat een relatie- of concurrentiebeding niet zo streng is dat u niet meer als ondernemer kunt werken.
  • Spreek af dat u ook voor andere opdrachtgevers mag werken.
  • Spreek af dat u zelf betaalt voor de hulpmiddelen, gereedschappen en materialen die u voor de opdracht nodig hebt.

  En zorg ervoor dat u niet te lang maar 1 opdrachtgever hebt

  Als u te lang via 1 intermediair werkt en geen andere opdrachtgevers hebt, kunt u toch in fictieve dienstbetrekking zijn.

  Let op!

  Werken volgens een modelovereenkomst zegt alleen iets over de arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgever voor die ene opdracht. Het zegt niets over de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of de btw. Daarvoor kijkt u naar het totaal van uw opdrachten.
 • Ik ben opdrachtnemer en ik werk met een modelovereenkomst voor aanneming van werk

  Werken volgens zo'n modelovereenkomst betekent dat u op 3 dingen moet letten.

  Er moet sprake blijven van aanneming van werk

  Dat is zo als u een 'werk van stoffelijke aard' moet opleveren. Denk aan de aanleg van wegen, het leggen van leidingen, loodgieterswerk of het maken van kleding.

  Blijf tijdens de opdracht alert op het volgende:

  • De opdracht moet afgebakend blijven.
  • U moet het product zelf opleveren.
  • Alleen meewerken aan werkzaamheden is geen aanneming van werk.

  Uw opdrachtgever mag zich niet bemoeien met uw manier van werken

  Werken volgens deze modelovereenkomst betekent dat u volledig zelfstandig bent. U bepaalt zelf hoe u werkt. Uw opdrachtgever heeft daar niets over te zeggen.

  En zorg ervoor dat u niet te lang voor maar 1 opdrachtgever werkt

  Want anders kan er toch sprake zijn van loondienst.

  Let op!

  Werken volgens een modelovereenkomst zegt alleen iets over de arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgever voor die ene opdracht. Het zegt niets over de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of de btw. Daarvoor kijkt u naar het totaal van uw opdrachten.
 • Ik ben intermediair en ik werk met de modelovereenkomst 'tussenkomst'

  Werken volgens deze modelovereenkomst betekent dat u de opdrachtgever van de opdrachtnemer bent.

  Bemoei u niet met de manier van werken van de opdrachtnemer

  Werken volgens deze modelovereenkomst betekent dat de opdrachtnemer volledig zelfstandig is. U hebt niets te zeggen over de manier waarop de opdrachtnemer werkt.

  Ook uw klant, bij wie de opdrachtnemer werkt, mag geen leiding geven of toezicht houden. Gebeurt dat wel, dan is de opdrachtnemer misschien toch bij u in loondienst. Houd dit dus in de gaten.

  En voorkom de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst

  Want dan is de opdrachtnemer volgens de wet een werknemer. En moet u loonheffingen inhouden voor de opdrachtnemer.

  De fictieve dienstbetrekking geldt niet als de opdrachtnemer ondernemer is. Probeer daarom zo goed mogelijk vast te stellen dat dat zo is.

  Wat u daarvoor moet doen:

  • Leg het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel en het btw-identificatienummer van de opdrachtnemer vast.
  • Spreek af dat de opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade bij de klant.
  • Spreek af dat het risico bij de opdrachtnemer ligt als de klant niet betaalt.
  • Zorg ervoor dat een relatie- of concurrentiebeding niet zo streng is dat de opdrachtnemer niet meer als ondernemer kan werken.
  • Spreek af dat de opdrachtnemer ook voor andere opdrachtgevers mag werken.
  • Spreek af dat de opdrachtnemer zelf betaalt voor de hulpmiddelen, gereedschappen en materialen die nodig zijn voor de opdracht.

  En zorg ervoor dat u niet te lang de enige opdrachtgever van de opdrachtnemer bent

  Houd dit goed in de gaten om te voorkomen dat er toch sprake is van een fictieve dienstbetrekking.

  Dat kunt u bijvoorbeeld zo doen:

  • Vraag of de opdrachtnemer ook voor andere opdrachtgevers werkt. Doe dat voordat u de overeenkomst sluit. En blijf dat regelmatig controleren als u een langlopende overeenkomst met de opdrachtnemer hebt.
  • Hebt u de overeenkomst met de opdrachtnemer gesloten voor 1 korte opdracht? Of voor een lange opdracht of een aantal opeenvolgende opdrachten? Dat laatste kan erop wijzen dat u de enige bent voor wie de opdrachtnemer werkt.
  • Stuurt de opdrachtnemer u facturen met opeenvolgende factuurnummers? Dan bent u de enige aan wie de opdrachtnemer facturen stuurt en dus de enige opdrachtgever.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.