Het aangifteformulier F - hoe vult u het in?

Het aangifteformulier F is een uitgebreid, papieren formulier. Maar u hoeft alleen die onderdelen in te vullen die voor de situatie van de overledene van toepassing zijn. Alleen de ingevulde bladen stuurt u naar ons op.

Bekijk het stappenplan

 1. Houd de toelichting bij de hand

  De toelichting bij het aangifteformulier F geeft een korte uitleg bij elke vraag in de aangifte. Bij de toelichting vindt u ook een overzicht om uw ingevulde gegevens voor uzelf te bewaren. En de rekenhulp 'Belasting berekenen'. Deze helpt u bij het vaststellen van de bedragen in uw aangifte.
 2. Vul alleen de bladen in die van toepassing zijn

  Persoonlijke situatie

  Dit is het voorblad, en moet altijd ingevuld worden. Helemaal bovenaan vult u het burgerservicenummer en de geboortedatum van de overledene in. Daaronder uw gegevens ('vertegenwoordiger overledene'), en eventueel die van de fiscale partner.

  De inkomsten van de overledene

  Afhankelijk van het soort inkomen van de overledene vult u verschillende vragen in. Het gaat hier bijvoorbeeld om winst, of loon of pensioen.

  Was de overledene geen ondernemer? Dan kunt u vraag 4 tot en met vraag 12 overslaan.

  Kreeg de overledene loon uit loondienst? Dan vult u de inkomsten uit de jaaropgaven in bij vraag 13. Zijn er meer dan 4 jaaropgaven? Dan mag u de 4e en volgende bij elkaar optellen.

  Kreeg de overledene pensioen, een uitkering of lijfrente? Dan vult u de inkomsten uit de jaaropgaven in bij vraag 14.

  Het vermogen

  Zoals een eigen woning of spaargeld en beleggingen.

  Kosten die u mag aftrekken

  Bijvoorbeeld omdat de overledene extra zorgkosten heeft gemaakt. Denk ook aan persoonsgebonden aftrek en heffingskortingen.

 3. Controleer of op elk ingevuld blad ook het burgerservicenummer en de naam van de overledene staat

  U weet dan zeker dat wij de hele aangifte kunnen behandelen.
 4. Controleer of het voorblad ingevuld én ondertekend is

  De vertegenwoordiger van de erfgenamen ondertekent het aangifteformulier F. Had de overledene een fiscale partner? Dan moet die het aangifteformulier F ondertekenen.
 5. Bewaar de gegevens ook voor uzelf

  Maak bijvoorbeeld een kopie, of vul ook het overzicht voorin in de toelichting in. Handig om te bewaren en te vergelijken met de aanslag die u later ontvangt.
 6. Stuur alleen de ingevulde bladen van de aangifte naar ons op

  U kunt deze bladen loshalen, en samen met het voorblad naar ons opsturen.

Liever online aangifte doen?

Met een nabestaandenmachtiging kunt u de aangifte inkomstenbelasting voor de overledene online doen. U kunt dan ook andere belastingzaken en toeslagzaken van de overledene online regelen. Lees meer over de nabestaandenmachtiging.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.