Ik verwacht een teruggave voor de overledene - hoe krijg ik het geld terug?

Het kan zijn dat de overledene geld van ons terugkrijgt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een teruggave van de aangifte inkomstenbelasting, toeslagen, te veel betaalde motorrijtuigenbelasting of tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

De teruggave storten wij op het rekeningnummer dat de erfgenamen aan ons doorgeven. Dat kan soms even duren, omdat we zeker willen weten dat we aan de wettige erfgenamen uitbetalen. De contactpersoon zal moeten wachten op de brieven die wij hierover sturen.

Bent u de contactpersoon? Dan vragen we u om een rekeningnummer

Als we een uitbetaling doen, dan hebben we een rekeningnummer nodig. De contactpersoon van de erfgenamen krijgt een formulier toegestuurd om een rekeningnummer door te geven. Het kan zijn dat wij vragen om een bewijsstuk waaruit blijkt dat het bedrag aan de erfgenamen mag worden uitbetaald.

Zodra het formulier bij ons binnen is, betalen we binnen 8 weken het bedrag uit

Dat is de maximale termijn die ervoor staat. Meestal gaat het sneller.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.