AWf-premie over 2020 en 2021 terugkrijgen bij tijdelijke urenuitbreiding

Betaalde u in 2020 en 2021 voor een tijdelijke urenuitbreiding van uw werknemer de hoge AWf-premie? En was op de bestaande arbeidsovereenkomst de lage AWf-premie van toepassing? Door een gewijzigd standpunt hebt u misschien te veel premie AWf betaald. Lees het nieuwsbericht Gewijzigd standpunt tijdelijke urenuitbreiding: lage AWf-premie mogelijk om te bepalen wanneer u recht hebt op een teruggaaf van de hoge AWf-premie.

Voorbeeld

De werknemer heeft bij de werkgever een contract voor onbepaalde tijd, dat schriftelijk is vastgelegd en dat geen oproepcontract is, voor 32 uur per week. Volgens de contractindicaties (onbepaalde tijd, schriftelijk, geen oproep: J/J/N) is vanaf 2020 de lage AWf-premie van toepassing.

De werknemer en werkgever komen overeen dat de werknemer vanaf december 2020 tot en met februari 2022 per week 8 uur extra gaat werken. De werknemer doet voor de tijdelijke urenuitbreiding hetzelfde werk onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Volgens het eerdere standpunt heeft de werkgever de urenuitbreiding aangemerkt als een aparte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever heeft volgens de contractindicaties (N/J/N) de hoge AWf-premie toegepast op het loon van de urenuitbreiding.

Volgens het nieuwe standpunt is er in deze situatie geen sprake van een aparte arbeidsovereenkomst. Voor 2020, 2021 en 2022 mag de werkgever de lage AWf-premie berekenen over het loon van de urenuitbreiding. De werkgever kan de eerder te veel betaalde premie AWf terugkrijgen. Voor het restant van de betalingen over de urenuitbreiding (tot en met februari 2022) past de werkgever de lage AWf-premie toe.

Let op!

Het gewijzigde standpunt geldt voor 2020, 2021 en 2022. Wij komen op een later moment met informatie over hoe u met tijdelijke urenuitbreidingen vanaf 2023 moet omgaan en wat voor invloed dat heeft op de premie AWf.

De te veel betaalde premie AWf kunt u terugkrijgen door uw aangiften loonheffingen over 2020 en 2021 te corrigeren. Volg daarvoor het volgende stappenplan.

Stappenplan

Stap 1: Inkomstenverhouding corrigeren

Er zijn 2 situaties:

 • U hebt het loon en de hoge AWf-premie van de tijdelijke urenuitbreiding aangegeven in dezelfde inkomstenverhouding als die van de bestaande arbeidsovereenkomst (IKV1)
  • U berekent de lage AWf-premie over de totale aanwas van het cumulatieve premieloon AWf.
  • U vult dit bedrag bij 'Premie AWf laag' in.

  In uw volgende aangiften loonheffingen blijft u dit zo doen.

 • U hebt het loon en de hoge AWf-premie van de tijdelijke urenuitbreiding aangegeven in een andere inkomstenverhouding (IKV2)

  U mag IKV2 corrigeren met een eenmalige praktische werkwijze. Maar u kunt ook de standaard correctiesystematiek gebruiken.

  U corrigeert volgens de eenmalige praktische werkwijze

  Bij deze eenmalige praktische werkwijze verandert u niets aan IKV1 en corrigeert u alleen IKV2. Deze werkwijze houdt in:

  • U wijzigt de contractindicaties in IKV2 naar dezelfde indicaties als in IKV1, namelijk 'J/J/N'.
  • U verplaatst in IKV2 het bedrag van de aanwas van het cumulatieve premieloon AWf hoog naar de aanwas van het cumulatieve premieloon AWf laag.
  • Over deze aanwas van het cumulatief premieloon AWf laag berekent u de lage AWf-premie.
  • U vult in IKV2 deze lage premie bij 'Premie AWf laag' in. Bij 'Premie AWf hoog' vult u € 0 in.

  In uw volgende aangiften loonheffingen hebt u 2 mogelijkheden voor IKV2:

  • U behoudt IKV2 met de contractindicaties 'J/J/N' tot het einde van de tijdelijke urenuitbreiding. U past de lage AWf-premie toe op het loon in IKV2.
  • U beëindigt IKV2 direct. Tot het einde van de tijdelijke urenuitbreiding past u de lage AWf-premie toe op het loon in IKV1.

  U corrigeert volgens de standaard correctiesystematiek

  Hoe u de standaard correctiesystematiek toepast, leest u in hoofdstuk 14 van het 'Handboek Loonheffingen 2021'. U vindt het handboek op belastingdienst.nl/loonheffingen. Daarbij is het volgende belangrijk:

  • In alle aangiften die u wilt corrigeren, trekt u IKV2 in.
  • U telt alle relevante gegevens van IKV2 op bij de gegevens van IKV1. Het gaat bijvoorbeeld om:
   • loon voor de werknemersverzekeringen (Loon SV)
   • loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
   • aantal verloonde uren in het aangiftetijdvak
   • aantal contracturen per week
   • contractloon
   • ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen
   • ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet of werkgeversheffing Zorgverzekeringswet
  • U neemt het bedrag dat u in IKV2 had ingevuld bij de aanwas van het cumulatieve premieloon AWf hoog. Dit bedrag telt u in IKV1 op bij de aanwas van het cumulatieve premieloon AWf laag.
  • Over de nieuwe aanwas van het cumulatieve premieloon AWf berekent u de lage AWf-premie.
  • U vult dit bedrag bij 'Premie AWf laag' in.
  • In uw volgende aangiften loonheffingen geeft u de tijdelijke urenuitbreiding aan in IKV1 en past u op het loon van IKV1 de lage premie AWf toe.

Stap 2: Correcties verzenden

Voor elk aangiftetijdvak dat u volgens het gewijzigde standpunt mag corrigeren, verzendt u een correctie.

Aangiftetijdvakken van 2020 corrigeren

Voor elk aangiftetijdvak van 2020 verzendt u een losse correctie. Hoe u dat doet, leest u in paragraaf 14.2.4 van het 'Handboek Loonheffingen 2021'. U vindt het handboek op belastingdienst.nl/loonheffingen. Verzendt u bij voorkeur 1 bericht waarin u alle correctietijdvakken bundelt. Of dat kan, hangt af van uw softwarepakket.

U krijgt dan van ons een teruggaaf: wij betalen het te veel betaalde bedrag terug of verrekenen dat met openstaande schulden. Hebt u bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan maken wij de teruggaaf naar u over en gaan wij niet verrekenen.

Aangiftetijdvakken van 2021 corrigeren

Voor verstreken aangiftetijdvakken van 2021 verzendt u de correcties uiterlijk bij de aangifte over het laatste aangiftetijdvak (december of 13e periode). De teruggaaf van de eerder te veel betaalde AWf-premie kunt u verrekenen met uw afdracht over het laatste tijdvak.

Hebt u inmiddels al aangifte over het laatste tijdvak gedaan? Dan kunt u tot en met 31 januari  2022 de aangifte over december of 13e periode nogmaals verzenden, maar dan met de correcties over de andere aangiftetijdvakken daarbij.

Let op!

Wilt u weten hoe u de wijziging in uw softwarepakket verwerkt of hoe u de correcties doet? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.