Gewijzigd standpunt tijdelijke urenuitbreiding: mogelijke teruggaaf

Door een gewijzigd standpunt van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan een tijdelijke urenuitbreiding ook een tijdelijke wijziging van een bestaande arbeidsovereenkomst zijn. In dat geval kan voor 2020, 2021, 2022 en 2023 ook de lage AWf-premie gelden. Hierdoor kunt u misschien over 2020, 2021 en 2022 premie AWf terugkrijgen.

Volgens het eerdere standpunt was een tijdelijke urenuitbreiding van uw werknemer altijd een aparte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Op deze aparte arbeidsovereenkomst was daarom de hoge premie AWf van toepassing. De staatssecretaris van SZW is eind 2021 op dit standpunt teruggekomen. Het gewijzigde standpunt gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2020.

Op deze pagina leggen we eerst uit wat de gevolgen voor de premie AWf zijn. Hoe u de te veel betaalde AWf-premie terugvraagt, leest u verderop op deze pagina in het stappenplan. In de aangiften die u nog moet doen over 2022 en 2023, kunt u direct de lage premie toepassen.

Gevolgen voor de premie AWf

Voor 2020, 2021, 2022 en 2023 geldt voor de tijdelijke urenuitbreiding dezelfde AWf-premie als voor de oorspronkelijke uren. Betaalt of betaalde u voor de bestaande arbeidsovereenkomst de lage premie AWf? Dan hebt u misschien over aangiftetijdvakken in 2020, 2021 en 2022 te veel AWf-premie betaald voor de tijdelijke urenuitbreiding.

Het gewijzigde standpunt heeft geen gevolgen voor u als u voor de bestaande arbeidsovereenkomst de hoge AWf-premie betaalt of betaalde.

Voorbeeld

De werknemer heeft bij de werkgever een contract voor onbepaalde tijd, dat schriftelijk is vastgelegd en dat geen oproepcontract is, voor 32 uur per week. Volgens de contractindicaties (onbepaalde tijd, schriftelijk, geen oproep: J/J/N) is vanaf 2020 de lage AWf-premie van toepassing.

De werknemer en werkgever komen overeen dat de werknemer vanaf december 2020 tot en met februari 2022 per week 8 uur extra gaat werken. De werknemer doet voor de tijdelijke urenuitbreiding hetzelfde werk onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Volgens het eerdere standpunt heeft de werkgever de urenuitbreiding aangemerkt als een aparte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever heeft volgens de contractindicaties (N/J/N) de hoge AWf-premie toegepast op het loon van de urenuitbreiding.

Volgens het nieuwe standpunt is er in deze situatie geen sprake van een aparte arbeidsovereenkomst. Voor 2020, 2021, 2022 en 2023 mag de werkgever de lage AWf-premie ook berekenen over het loon van de urenuitbreiding. De werkgever kan de eerder te veel betaalde premie AWf terugkrijgen.

Soms is de tijdelijke urenuitbreiding nog wel een aparte arbeidsovereenkomst

Dat is zo in de volgende situaties:

 • De werkzaamheden of arbeidsvoorwaarden voor de urenuitbreiding verschillen wezenlijk van die van de bestaande arbeidsovereenkomst.
 • U bent met de werknemer voor de urenuitbreiding een aparte arbeidsovereenkomst overeengekomen om een andere reden dan het eerdere standpunt over tijdelijke urenuitbreiding.

In deze situaties verandert er niets. Op deze aparte arbeidsovereenkomst is en blijft de hoge AWf-premie van toepassing.

Let op!

Het gewijzigde standpunt geldt voor 2020, 2021, 2022 en 2023.

Stappenplan om de te veel betaalde AWf-premie terug te vragen

De te veel betaalde premie AWf kunt u terugkrijgen door uw aangiften loonheffingen te corrigeren. Volg daarvoor de volgende stappen:

Stap 1: Inkomstenverhouding corrigeren in uw aangifte loonheffingen

Er zijn 2 situaties:

 • In de aangiften over 2020, 2021 en (een deel van) 2022 hebt u het loon en de hoge AWf-premie van de tijdelijke urenuitbreiding aangegeven in dezelfde inkomstenverhouding als die van de bestaande arbeidsovereenkomst (IKV1)
  • U berekent de lage AWf-premie over de totale aanwas van het cumulatieve premieloon AWf.
  • U vult dit bedrag bij 'Premie AWf laag' in.

  In de aangiften loonheffingen die u nog moet doen over 2022 en 2023, blijft u dit zo doen.

 • In de aangiften over 2020, 2021 en (een deel van) 2022 hebt u het loon en de hoge AWf-premie van de tijdelijke urenuitbreiding aangegeven in een andere inkomstenverhouding (IKV2)

  U mag IKV2 corrigeren met een eenmalige praktische werkwijze. Maar u kunt ook de standaard correctiesystematiek gebruiken.

  U corrigeert volgens de eenmalige praktische werkwijze

  Bij deze eenmalige praktische werkwijze verandert u niets aan IKV1 en corrigeert u alleen IKV2. Deze werkwijze houdt in:

  • U wijzigt de contractindicaties in IKV2 naar dezelfde indicaties als in IKV1, namelijk 'J/J/N'.
  • U verplaatst in IKV2 het bedrag van de aanwas van het cumulatieve premieloon AWf hoog naar de aanwas van het cumulatieve premieloon AWf laag.
  • Over deze aanwas van het cumulatieve premieloon AWf laag berekent u de lage AWf-premie.
  • U vult in IKV2 deze lage premie bij 'Premie AWf laag' in. Bij 'Premie AWf hoog' vult u € 0 in.

  In de aangiften loonheffingen die u nog moet doen over 2022 en 2023 hebt u 2 mogelijkheden voor IKV2:

  • U behoudt IKV2 met de contractindicaties 'J/J/N' tot het einde van de tijdelijke urenuitbreiding. U past de lage AWf-premie toe op het loon in IKV2.
  • U beëindigt IKV2. Tot het einde van de tijdelijke urenuitbreiding past u de lage AWf-premie ook toe op het loon van de urenuitbreiding in IKV1.

  U corrigeert volgens de standaard correctiesystematiek

  Hoe u de standaard correctiesystematiek toepast, leest u in hoofdstuk 14 van het 'Handboek Loonheffingen 2022'. U vindt het handboek op de pagina Loonheffingen. Daarbij is het volgende belangrijk:

  • In alle aangiften die u wilt corrigeren, trekt u IKV2 in.
  • U telt alle relevante gegevens van IKV2 op bij de gegevens van IKV1. Het gaat bijvoorbeeld om:
   • loon voor de werknemersverzekeringen (Loon SV)
   • loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
   • aantal verloonde uren in het aangiftetijdvak
   • aantal contracturen per week
   • contractloon
   • ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen
   • ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet of werkgeversheffing Zorgverzekeringswet
  • U neemt het bedrag dat u in IKV2 had ingevuld bij de aanwas van het cumulatieve premieloon AWf hoog. Dit bedrag telt u in IKV1 op bij de aanwas van het cumulatieve premieloon AWf laag.
  • Over de nieuwe aanwas van het cumulatieve premieloon AWf berekent u de lage AWf-premie.
  • U vult dit bedrag bij 'Premie AWf laag' in.
  • In uw volgende aangiften loonheffingen geeft u de tijdelijke urenuitbreiding aan in IKV1 en past u op het loon van IKV1 de lage premie AWf toe.

Stap 2: Correcties verzenden

Voor elk aangiftetijdvak dat u volgens het gewijzigde standpunt mag corrigeren, verzendt u een correctie.

Tijdvakken van 2020 en 2021 corrigeren

Voor elk aangiftetijdvak van 2020 en 2021 verzendt u een losse correctie. Hoe u dat doet, leest u in paragraaf 14.2.4 van het 'Handboek Loonheffingen 2022'. U vindt het handboek op de pagina Loonheffingen. Verzendt u bij voorkeur 1 bericht per jaar waarin u alle correctietijdvakken bundelt. Of dat kan, hangt af van uw softwarepakket.

U krijgt dan van ons een teruggaaf: wij betalen het te veel betaalde bedrag terug of verrekenen dat met openstaande schulden. Hebt u bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan maken wij de teruggaaf naar u over en gaan wij niet verrekenen.

Tijdvakken van 2022 corrigeren

Hoe u eerdere aangiftetijdvakken van 2022 corrigeert, leest u in paragraaf 14.3 van het 'Handboek Loonheffingen 2022'. U vindt het handboek op de pagina Loonheffingen.

Let op!

Wilt u weten hoe u de wijziging in uw softwarepakket verwerkt of hoe u de correcties doet? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.