Doe zo snel mogelijk uw loonaangifte

Er zijn namelijk steeds meer publieke organisaties en overheidsinstellingen die gegevens gebruiken uit de aangifte loonheffingen. En hoe actueler deze gegevens zijn, hoe beter zij hun werk kunnen doen. Dus als u snel aangifte doet, helpt u bijvoorbeeld mee om verrekeningen of onrechtmatige uitkeringen te voorkomen.

Een paar voorbeelden:

  • UWV kan steeds vaker het maandelijkse inkomstenopgaveformulier voorinvullen voor mensen met een WW-uitkering. Met actuele gegevens kan UWV inkomsten die iemand heeft gehad, snel verrekenen. Dat voorkomt bijvoorbeeld dat uitkeringsgerechtigden te veel uitkering krijgen waardoor ze later een bedrag moeten terugbetalen.
  • Gemeenten regelen de bijstandsuitkeringen. Met actuele gegevens uit de loonaangifte kunnen zij eventuele inkomsten op tijd verrekenen. Dat voorkomt langlopende terugbetalingsregelingen voor mensen met een bijstandsuitkering.
  • Uw werknemer wil een hypotheek aanvragen. Daarvoor is een werkgeversverklaring nodig, met zo actueel mogelijke gegevens. Maar het digitaal verzekeringsbericht is in veel gevallen een goed alternatief voor de werkgeversverklaring. Uw werknemer kan dit bericht zelf opvragen via Mijn UWV of MijnOverheid. Zo weet uw werknemer sneller wat mogelijk is voor de financiering van de woning. En u hoeft geen werkgeversverklaring meer af te geven. Meer informatie over het digitaal verzekeringsbericht staat op uwv.nl.
  • Uw werknemer heeft misschien recht op een toeslag zoals zorgtoeslag of huurtoeslag. Actuele informatie over inkomen en inkomenswijzigingen verkleint het risico dat uw werknemer onterecht ontvangen toeslagen later moet terugbetalen.

Wat vragen we van u?

Stuur uw aangifte loonheffingen zo snel mogelijk in. Dat kan al zodra u weet dat uw aangiftegegevens niet meer veranderen. Bijvoorbeeld direct nadat u de salarisberekening hebt gedaan. U hoeft dus niet te wachten tot het aangiftetijdvak voorbij is. Voor de bv van een directeur-grootaandeelhouder (dga) of een pensioen- en stamrecht-bv mag u al aangifte doen vóór het begin van het aangiftetijdvak.

We stellen het bijzonder op prijs als u zo snel mogelijk aangifte doet. Het is vrijwillig, wettelijk verandert er niets. En de aangifte- en betaaltermijnen blijven gewoon hetzelfde. U kunt de uiterste aangifte- en betaaldatums voor 2024 downloaden.

Meer weten?

Kijk op loonaangifteketen.nl voor meer informatie. Daar vindt u actuele informatie over dit thema. Bijvoorbeeld interviews met leveranciers en afnemers van loongegevens. En een minidocumentaire die het belang van eerder aanleveren onderstreept.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.