Hoe bepaal ik bij ontslag de periode van 2 maanden voor de premie AWf (WW-premie)?

Betaalt u voor een werknemer de lage WW-premie en eindigt de dienstbetrekking van deze werknemer uiterlijk 2 maanden na het begin ervan? Dan moet u de lage premie herzien en alsnog de hoge premie betalen. Daarom is het belangrijk om te weten wanneer die periode van 2 maanden begint en eindigt.

De periode van 2 maanden begint op de dag dat de arbeidsovereenkomst ingaat en eindigt 2 maanden later

Start de dienstbetrekking van een werknemer bijvoorbeeld op 15 februari, dan eindigt de periode van 2 maanden op 15 april. Neemt deze werknemer op 15 april ontslag, dan moet u de lage WW-premie herzien.

Als arbeidsovereenkomsten direct op elkaar aansluiten, telt u de duur van beide op

'Direct' wil zeggen zonder onderbreking, dus ook niet met een onderbreking van 1 dag. Voor het vaststellen van de periode van 2 maanden telt u dan de duur van de arbeidsovereenkomsten bij elkaar op.

Voorbeeld

Een werknemer heeft bij u een tijdelijke dienstbetrekking van 1 december 2023 tot en met 31 december 2023. Met ingang van 1 januari 2024 krijgt deze werknemer van u een contract voor onbepaalde tijd. De werknemer neemt op 4 februari 2024 ontslag.

Voor het vaststellen van de periode van 2 maanden begint de dienstbetrekking op 1 december 2023 en eindigt op 4 februari 2024. De periode van 2 maanden eindigt op 1 februari 2024. De dienstbetrekking eindigt dus niet 2 maanden na het begin ervan. U hoeft de lage WW-premie daarom niet te herzien.

Bij een overgang van onderneming is de overdragende onderneming het startpunt voor de periode van 2 maanden

Dat is zo, omdat werknemers die overgaan naar een overnemende werkgever, hun dienstbetrekking bij die werkgever voortzetten. Er ontstaat dus géén nieuwe dienstbetrekking. De periode van 2 maanden begint op de dag dat de dienstbetrekking bij de overdragende onderneming ingaat.

Voorbeeld

Een werknemer begint op 27 oktober 2023 bij onderneming X. Deze onderneming wordt op 15 november 2023 overgenomen door onderneming Y. Op 31 december 2023 neemt de werknemer ontslag.

De periode van 2 maanden begint op 27 oktober 2023 en eindigt op 27 december 2023. De dienstbetrekking eindigt op 31 december 2023. Dat is dus niet binnen 2 maanden na het begin ervan. U hoeft de lage WW-premie daarom niet te herzien.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.