Wanneer is er sprake van een oproepcontract?

Met ingang van 1 januari 2020 is wettelijk vastgelegd wat onder een oproepcontract wordt verstaan. Daarvoor bestonden oproepcontracten ook al, maar er was geen wettelijke definitie.

In de volgende gevallen is er sprake van een oproepcontract:

  • Er is niet in 1 of meerdere vaste aantallen uren vastgelegd hoeveel een werknemer in een periode van maximaal een maand werkt. Dus bijvoorbeeld 8 uur per dag, 32 uur per week of 60 uur per maand. Of 40 uur per week in januari tot en met mei en 25 uur per week van juni tot en met december.
  • Er is wél vastgelegd hoeveel uur een werknemer in een periode van maximaal een jaar werkt, dus bijvoorbeeld per kwartaal, per halfjaar of per jaar. Maar het loon is niet gelijkmatig over het jaar gespreid.
  • Er is geen loondoorbetalingsverplichting. Dat wil zeggen dat een werknemer die de afgesproken uren niet heeft gewerkt, geen recht heeft op het vastgestelde loon.

In een stroomschema ziet dat er zo uit:

Stroomschema oproepcontract, zoals boven het schema uitgeschreven

Bij een oproepcontract hebben werknemers dus geen zekerheid over hun loon en over het aantal uren dat ze werken. Daarom zijn de volgende contracten altijd oproepcontracten:

  • min-maxcontracten
  • nulurencontracten

Voorbeelden: wél een oproepcontract

Voorbeeld 1

U hebt met uw werknemer een arbeidscontract afgesloten voor onbepaalde tijd. Over het aantal arbeidsuren hebt u het volgende afgesproken: uw werknemer werkt van januari tot en met maart in totaal 120 uur, van april tot en met september in totaal 960 uur en van oktober tot en met december in totaal 240 uur. U betaalt uw werknemer elke maand hetzelfde salaris.

Dit is een oproepcontract. Het aantal uren dat uw werknemer werkt, is namelijk niet vastgelegd als een vast aantal uren per periode van maximaal een jaar. Dat uw werknemer elke maand hetzelfde salaris krijgt, maakt voor de aard van het arbeidscontract dan niks meer uit.

Voorbeeld 2

U hebt met uw werknemer een arbeidscontract afgesloten voor onbepaalde tijd met een vast salaris per maand. U hebt met uw werknemer geen afspraken gemaakt over het aantal arbeidsuren.

Dit is een oproepcontract. Het aantal uren dat uw werknemer werkt, is namelijk niet vastgelegd als een vast aantal uren per periode van bijvoorbeeld een dag of week. Dat uw werknemer elke maand hetzelfde salaris krijgt, maakt voor de aard van het arbeidscontract dan niks meer uit.

Voorbeeld 3

U hebt met uw werknemer een arbeidscontract afgesloten voor onbepaalde tijd met een salaris op basis van stukloon. Dat wil zeggen dat u uw werknemer alleen betaalt voor afgerond werk.

Dit is een oproepcontract. In dit stuklooncontract staan namelijk geen afspraken over het aantal uren dat een werknemer werkt.

Voorbeelden: géén oproepcontract

Voorbeeld 4

U hebt met uw werknemer een arbeidscontract afgesloten voor onbepaalde tijd. Over het aantal arbeidsuren hebt u het volgende afgesproken: van januari tot en met maart werkt uw werknemer 10 uur per week, van april tot en met september 40 uur per week en van oktober tot en met december 20 uur per week.

Hier is geen sprake van een oproepcontract. Het afgesproken aantal uren dat uw werknemer werkt, is namelijk vastgelegd in meerdere vaste aantallen uren in een periode van maximaal een maand.

Voorbeeld 5

U hebt met uw werknemer een arbeidscontract voor onbepaalde tijd afgesloten voor 600 uur per jaar, gemiddeld 50 uur per maand. U betaalt een vast salaris per maand.

Dit is geen oproepcontract. Er is namelijk vastgelegd hoeveel uur de werknemer in een periode van maximaal een jaar werkt met elke maand hetzelfde salaris.

Voorbeeld 6

U hebt met uw werknemer een arbeidscontract voor onbepaalde tijd afgesloten voor 36 uur per week met een vast salaris. Eventuele overwerkuren betaalt u uit.

Dit is geen oproepcontract. De uren die de werknemer werkt, zijn namelijk vastgesteld per week.

Voorbeeld 7

U hebt met uw werknemer een arbeidscontract afgesloten voor onbepaalde tijd voor 10 uur per week. 2 maanden later breidt u in overleg met uw werknemer het aantal uren uit naar 30 uur per week. De uitbreiding geldt voor onbepaalde tijd. Na 5 maanden wordt het aantal uren in gezamenlijk overleg teruggebracht naar 10 uur per week. Ook dat is weer voor onbepaalde tijd.

Hier is nergens sprake van een oproepcontract. In alle gevallen is namelijk het aantal uren dat uw werknemer werkt vastgelegd per week. Dat het oorspronkelijke aantal uren later is verhoogd en daarna verlaagd, verandert niks aan de aard van het arbeidscontract.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.