Wat betekent Brexit voor de loonbelasting van werknemers uit het VK?

Als werknemers onder het Terugtrekkingsakkoord vallen, dan verandert er voor de loonbelasting niets. Kijk hoe loonbelasting werkt onder het Terugtrekkingsakkoord, en hoe u voorkomt dat wij het anoniementarief toepassen.

Voor alle andere werknemers geldt de Handels- en samenwerkingsovereenkomst (HSO) tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk (VK). Kijk wat er voor werknemers onder de HSO verandert en hoe u voorkomt dat wij het anoniementarief toepassen.

Het Terugtrekkingsakkoord geldt voor werknemers die op 31 december 2020 voor u werkten

Uw werknemer uit het VK valt onder het Terugtrekkingsakkoord als deze 2 situaties allebei gelden:

 • Uw werknemer werkte op 31 december 2020 voor u en dat blijft zo.
 • Het vrij verkeer van personen is op uw werknemer van toepassing. Als het vrij verkeer van personen van toepassing is, moet uw werknemer nog wel een document grensarbeider aanvragen op ind.nl om hier te kunnen blijven werken.

Twijfelt u of het vrij verkeer van personen op uw werknemer van toepassing is? De voorwaarden voor het vrij verkeer van personen staan op 'Grensarbeiders na Brexit' van ind.nl.

De HSO geldt voor werknemers die niet onder het Terugtrekkingsakkoord vallen

De HSO is van toepassing als voor uw werknemer 1 of meer van deze situaties gelden:

 • Uw werknemer is na 31 december 2020 bij u gaan werken.
 • Het vrije verkeer van diensten is van toepassing op uw werknemer.
 • Uw werknemer valt niet meer onder het Terugtrekkingsakkoord.

Twijfelt u of uw werknemer onder het vrij verkeer van diensten werkt? Dan kunt u contact opnemen met de IND via ind.nl.

Kijk hoe loonbelasting werkt voor uw werknemer

 • Loonbelasting onder het Terugtrekkingsakkoord

  Voor werknemers uit het VK blijft u de loonbelastingtabel gebruiken voor werknemers die inwoner zijn van een land uit de landenkring. Meer hierover leest u in paragraaf 9.3.7 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen.

  Voordelen en regelingen blijven behouden onder het Terugtrekkingsakkoord

  De volgende voordelen en regelingen blijven van toepassing:

  • afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
  • afdrachtvermindering zeevaart
  • loonkostenvoordelen
  • recht op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor uw werknemer
  • studenten- en scholierenregeling voor uw werknemer
  • al aangewezen pensioenregelingen uit het VK

  Voorkom toepassing van het anoniementarief

  Werknemers die onder het Terugtrekkingsakkoord vallen, moeten een document grensarbeider hebben. U kunt een document grensarbeider aanvragen op ind.nl. Bewaar dat in uw loonadministratie, anders is het anoniementarief van toepassing.

 • Loonbelasting onder de HSO

  Gebruik voor deze werknemers uit het VK de loonbelastingtabellen voor derde landen. Meer hierover leest u in paragraaf 9.3.7 van het 'Handboek Loonheffingen', dat u kunt downloaden op de pagina Loonheffingen.

  Minder voordelen en regelingen onder de HSO

  Dit verandert als uw werknemer uit het VK onder de HSO valt:

  • U hebt geen recht meer op afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O).
  • De afdrachtvermindering zeevaart wordt lager. Vanaf 2021 wordt dit 10%. Dit was 40%.
  • U hebt geen recht meer op loonkostenvoordelen.
  • Uw werknemer heeft geen recht meer op het belastingdeel van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
  • Uw werknemer kan geen gebruik meer maken van de studenten- en scholierenregeling.

  Voor het blijven deelnemen aan VK pensioenregelingen zijn de gevolgen nog niet bekend.

  Voorkom toepassing van het anoniementarief

  Werknemers die onder de HSO vallen, moeten een geldige verblijfs- en werkvergunning hebben. Kijk op de pagina 'Werk' van ind.nl hoe uw werknemer dat regelt. Bewaar de vergunning in uw loonadministratie, anders is het anoniementarief van toepassing.

Meer weten over Brexit?

Misschien gaat er door Brexit nog meer veranderen voor u. Kijk hoe het zit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.