Wat zijn verloonde uren?

Verloonde uren zijn uren waarover u loon betaalt.

U vult de verloonde uren in de loonaangifte in. Dat is belangrijk, want het aantal verloonde uren bepaalt de hoogte van uw loonkostenvoordelen en lage-inkomstenvoordeel (LIV). Het aantal verloonde uren bepaalde tot en met 2023 ook of u recht had op het jeugd-LIV. Bovendien bepalen deze uren de duur van uitkeringen van uw werknemers.

In het kort: verloonde uren zijn in ieder geval ...

 • de contracturen, dat wil zeggen de uren die u met de werknemer bent overeengekomen
  Die uren vult u ook in als de werknemer verlof heeft of ziek is.
 • de uitbetaalde extra uren die een werknemer werkt, zoals uitbetaalde overuren
  Daaronder vallen ook niet-opgenomen, maar wel volledig uitbetaalde verlofuren.

Verloonde uren zijn niet

 • niet-gewerkte onbetaalde uren
  Bijvoorbeeld onbetaald verlof.
 • wel gewerkte, maar onbetaalde uren
  Bijvoorbeeld adv-uren (arbeidsduurverkorting). Of onbetaalde overwerkuren.

Voorbeeld

U hebt een aangiftetijdvak van 4 weken. En een werknemer die 40 uur per week werkt: 38 contracturen en 2 adv-uren.

Aangiftetijdvak

Gewerkte uren

Verloonde uren

Periode 1

160 (152 contracturen + 8 adv-uren)

152

Periode 2

177 (152 contracturen + 8 adv-uren + 12 uren uitbetaald overwerk + 5 uren onbetaald overwerk

164

Periode 3

0 (hele tijdvak betaald verlof)

152

Periode 4

120 (152 contracturen + 8 adv-uren - 40 uren ziek)

152

Periode 5

0 (hele tijdvak onbetaald verlof)

0

U kunt een uitgebreide toelichting downloaden

In deze toelichting 'Verduidelijkingen verloonde uren' vindt u antwoorden op vragen uit de praktijk over verloonde uren.

Verduidelijkingen verloonde uren

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.