Wij gaan scheiden - waar moeten we op letten als we financiële afspraken vastleggen?

Scheiden of uit elkaar gaan, is vaak emotioneel. Daarnaast moet voor de scheiding veel geregeld worden.

Het is belangrijk om gemaakte afspraken goed vast te leggen in bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant. Ga wel na of de afspraken die u maakt gevolgen hebben voor uw belasting en toeslagen.

Tip
Schakel een adviseur in voordat u de afspraken vastlegt. Zo weet u zeker wat de gevolgen zullen zijn voor uw belasting en toeslagen.

Een aantal zaken om op te letten:

 • Afspraken zijn belangrijk – maar voor de aangifte telt de feitelijke situatie

  Maakt u bepaalde afspraken, maar loopt het uiteindelijk anders? Vul dan in de aangifte in wat er daadwerkelijk is gebeurd.

  Dus als u van tevoren hebt vastgelegd dat u uw ex vanaf januari elke maand € 500 partneralimentatie betaalt - maar in werkelijkheid maar € 300 per maand betaalt, mag u maar € 3.600 (12 x € 300) aftrekken in de aangifte. Dat bedrag vult u in bij ‘Betaalde partneralimentatie’.

  En wat geeft u als ontvangen partneralimentatie aan?

  U vult in uw aangifte het bedrag in dat u werkelijk hebt ontvangen als partneralimentatie.

  En ook in de volgende gevallen vult u ontvangen partneralimentatie in:

  • U hebt bij uw ex een schuld die wordt verrekend met de alimentatie die u hebt ontvangen of nog moet krijgen. U kunt dit al regelen in een convenant.

  • Uw ex betaalt uw deel van de hypotheekrente voor u én u hebt vastgelegd in een convenant dat dit deel van de hypotheekrente partneralimentatie is.

 • Gezamenlijke woning? Spreek af wie de hypotheekrente betaalt

  Blijft u samen de hypotheekrente betalen nadat u niet meer samenwoont? Of betaalt de achterblijvende partner de hypotheekrente voor u samen?  Zorg dat u deze afspraak goed vastlegt in het echtscheidingsconvenant. Dan mag u namelijk de hypotheekrente die u voor uw ex betaalt aftrekken als partneralimentatie.

  Legt u de afspraken niet vast? Of houdt u zich niet aan de afspraken in het convenant? Dan mag u misschien niet (alle) hypotheekrente als partneralimentatie aftrekken. 

 • Nihilbeding? Dan is hypotheekrente niet aftrekbaar als betaalde partneralimentatie

  Misschien wilt u afspreken dat u geen partneralimentatie aan elkaar betaalt. Deze veelvoorkomende afspraak heet ook wel het ‘nihilbeding’.

  Een ‘nihilbeding’ heeft fiscale gevolgen als u samen eigenaar bent van een woning, u niet samen in de woning blijft wonen en een van u alle hypotheekrente betaalt.

  Door het nihilbeding is de hypotheekrente die de één voor de ander betaalt niet aftrekbaar. Wie in de woning blijft wonen, mag nog alleen zijn eigen aandeel in de hypotheekrente aftrekken.

  Voorbeeld

  In het echtscheidingsconvenant neemt u een nihilbeding op. U blijft in de woning wonen en betaalt 100% van de hypotheekrente, ook al bent u nog samen eigenaar van de woning.

  De hypotheekrente voor u samen is € 12.000 per jaar. U mag alleen uw eigen aandeel in de betaalde hypotheekrente aftrekken. In uw aangifte vult u € 6.000 in bij ‘Betaalde hypotheekrente’.

  De € 6.000 hypotheekrente die u betaalt voor uw ex is niet aftrekbaar. Niet als hypotheekrente en niet als partneralimentatie. U hebt namelijk vastgelegd dat u géén partneralimentatie aan elkaar betaalt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.