Wij gaan scheiden - waar moeten we op letten bij financiële afspraken?

Scheiden of uit elkaar gaan, is vaak emotioneel. Daarnaast moet voor de scheiding veel geregeld worden.

Het is belangrijk om gemaakte afspraken goed vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld in een convenant. Ga wel na of de afspraken gevolgen hebben voor uw belasting en toeslagen.

Tip

Schakel een adviseur in voordat u de afspraken vastlegt. Zo weet u zeker wat de gevolgen zijn voor uw belasting en toeslagen.

Een aantal zaken om op te letten:

 • Afspraken zijn belangrijk – maar voor de aangifte telt de feitelijke situatie

  Maakt u bepaalde afspraken? Maar loopt het uiteindelijk anders? Vul dan in de aangifte in wat er daadwerkelijk is gebeurd.

  Dus als de afspraak was dat u uw ex vanaf januari elke maand € 500 alimentatie betaalt - maar in werkelijkheid € 300 betaalt, mag u € 3.600 (12 x € 300) aftrekken in de aangifte. Dat bedrag vult u in bij 'Betaalde partneralimentatie'.

  En wat geeft u als ontvangen partneralimentatie aan?

  U vult in uw aangifte het bedrag in dat u werkelijk hebt ontvangen.

  En ook in de volgende gevallen vult u ontvangen partneralimentatie in:

  • U hebt bij uw ex een schuld die wordt verrekend met de alimentatie die u hebt ontvangen of nog moet krijgen. U kunt dit al regelen in een convenant.

  • Uw ex betaalt uw deel van de hypotheekrente voor u op basis van een onderhoudsverplichting die volgt uit een convenant of rechterlijke uitspraak. Het maakt niet uit of u dat met uw ex hebt afgesproken of dat de rechter dit heeft besloten.

 • Gezamenlijke woning? Spreek af wie de hypotheekrente betaalt

  Blijft u samen de hypotheekrente betalen nadat u niet meer samenwoont? Of betaalt de achterblijvende partner de hypotheekrente voor u samen? Zorg dat u deze afspraak goed vastlegt in het convenant. Dan mag u namelijk de hypotheekrente die u voor uw ex betaalt aftrekken als partneralimentatie.

  Legt u de afspraken niet vast? Of houdt u zich niet aan de afspraken in het convenant? Dan mag u misschien niet (alle) hypotheekrente als partneralimentatie aftrekken.

 • Nihilbeding? Dan is hypotheekrente niet aftrekbaar als betaalde partneralimentatie

  Misschien wilt u afspreken dat u geen alimentatie aan elkaar betaalt. Dit komt veel voor en heet ook wel het 'nihilbeding'.

  Een 'nihilbeding' heeft fiscale gevolgen als u samen eigenaar bent van een woning, u niet samen in de woning blijft wonen en een van u alle hypotheekrente betaalt.

  Door het nihilbeding is de rente die de één voor de ander betaalt niet aftrekbaar. Wie in de woning blijft wonen, mag nog alleen zijn eigen aandeel in de rente aftrekken.

  Voorbeeld

  In het convenant neemt u een nihilbeding op. U blijft in de woning wonen en betaalt 100% van de hypotheekrente. Ook al bent u nog samen eigenaar van de woning.

  De rente voor u samen is € 12.000 per jaar. U mag alleen uw eigen aandeel in de betaalde rente aftrekken. In uw aangifte vult u € 6.000 in bij 'Betaalde hypotheekrente'.

  De € 6.000 rente die u betaalt voor uw ex is niet aftrekbaar. Niet als hypotheekrente en niet als partneralimentatie. U hebt namelijk vastgelegd dat u géén partneralimentatie aan elkaar betaalt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.