Ik krijg een schenking in 2022 - hoeveel procent schenkbelasting moet ik betalen?

Dat hangt af van de waarde van de schenking en uw relatie met de schenker. Een partner of kind van de schenker betaalt bijvoorbeeld minder dan een kleinkind. En een kleinkind betaalt weer minder dan een zus, broer of iemand die geen familie is. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind.

Tarieven schenkbelasting 2022
Waarde schenking Partner
en (pleeg- of stief)kinderen
Kleinkinderen
en verdere afstammelingen
Overige personen (zoals een ander familielid of vriend)
€ 0 - € 130.425 10% 18% 30%
€ 130.425 en meer 20% 36% 40%

U betaalt pas schenkbelasting als de waarde van de schenking hoger is dan uw vrijstelling

Trek de vrijstelling eerst van de schenking af en neem daarná het percentage dat voor u geldt uit de tabel. Met dat percentage berekent u uw schenkbelasting.

Is de waarde van de schenking € 130.425 of hoger? Dan betaalt u een hoger percentage over het deel van de schenking dat boven dit bedrag uitkomt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.