Ik ga aangifte schenkbelasting doen - welke gegevens heb ik nodig?

We hebben de gegevens voor u op een rij gezet. U kunt dit overzicht ook afdrukken als u dat handig vindt.

Let op!

U moet de schenking wel daadwerkelijk hebben gekregen vóórdat u aangifte doet. Anders kunnen we de aangifte niet verwerken.

Aangifte schenkbelasting

Persoonlijke gegevens

 • uw burgerservicenummer (bsn)
 • uw DigiD
  Als u voor iemand anders aangifte doet: een machtigingscode. Deze kunt u aanvragen met uw DigiD. De hulpvrager kan deze code ook zelf aanvragen.

Als u wilt dat wij de correspondentie aan een contactpersoon sturen:

 • naam contactpersoon
 • adres contactpersoon
 • telefoonnummer of e-mailadres van de contactpersoon

Gegevens van de schenker

 • het burgerservicenummer van de schenker, óf het RSIN als de schenker een instelling is

Gegevens van de schenking

 • de datum van de schenking
 • de waarde van de schenking
  Bij geld gaat het gewoon om een bedrag. De waarde van een andere schenking moet u nog even bepalen. Meer hierover leest u bij Hoe bepaal ik de waarde van een schenking?
 • als u die hebt: een overeenkomst of akte van de notaris
  In het document is de schenking vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u de schenking gebruikt voor een koopwoning of een dure studie.

Als de schenking een onroerende zaak is:

 • de WOZ-waarde van de woning
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die de gemeente heeft gestuurd. U kunt de waarde meestal ook online opzoeken via het WOZ-waardeloket.
 • de marktwaarde van de onroerende zaak
  Deze waarde staat bijvoorbeeld op een taxatierapport van een makelaar.

Alles over de aangifte schenkbelasting vindt u op belastingdienst.nl/schenken.

Hebt u alle gegevens verzameld?

Aangifte doen kan online op Mijn Belastingdienst.

Op dit moment kunt u nog geen online aangifte schenkbelasting voor 2023 doen. Het kan wel op papier, met het aangifteformulier schenkbelasting 2023 (pdf). Wij informeren u via de website zodra de online aangifte beschikbaar is. Aangiften voor schenkingen in 2023 moeten vóór 1 maart 2024 bij ons binnen zijn.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Let op!
U kunt bij de Belastingdienst alleen nog inloggen met de DigiD app of met een sms-controle. Download de DigiD app of activeer de sms-controle in Mijn DigiD. Lees op digid.nl hoe u de sms-controle activeert.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.