Wanneer krijg ik reactie op mijn aangifte schenkbelasting?

Voor de meeste schenkingen krijgt u uiterlijk binnen 3 jaar een definitieve aanslag. Gaat het om een schenking waarbij u gebruikmaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning? Dan krijgt u de definitieve aanslag binnen 5 jaar. Dit zijn de wettelijke termijnen, in de meeste gevallen krijgt u uw aanslag eerder. We kunnen u helaas niet zeggen wanneer dat exact is.

Wanneer start de wettelijke termijn?

Dat is afhankelijk van het moment waarop u aangifte doet. Doet u aangifte voor een schenking uit het voorgaande jaar vóór 1 mei? Dan start de wettelijke termijn op de dag van de schenking. Doet u later aangifte? Dan start de wettelijke termijn op de dag waarop wij de aangifte ontvangen.

Let op!

U moet aangifte schenkbelasting doen vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de schenking plaatsvond. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen. Bent u te laat voor 1 maart? Probeer dan wel aangifte te doen vóór 1 mei. Dan start de wettelijke termijn nog op de dag van schenking. Doet u ná 1 mei aangifte, dan start de wettelijke termijn op de dag dat wij uw aangifte ontvangen. Het kan dan dus langer duren voordat u een aanslag krijgt.

Voorbeeld

In 2023 hebt u 1 schenking gekregen van uw ouders. Dat was op 5 juli. U doet aangifte schenkbelasting op 15 januari 2024. De wettelijke termijn om een aanslag op te leggen start dan op 5 juli 2023. We leggen de definitieve aanslag uiterlijk 5 juli 2026 op. Deed u in de aangifte beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning? Dan leggen we de definitieve aanslag uiterlijk 5 juli 2028 op.

Naar wie sturen wij de aanslagen?

In de aangifte schenkbelasting geeft u aan naar wie wij onze berichten moeten sturen. Hebt u online aangifte gedaan? Dan kunt u dit zelf controleren in Mijn Belastingdienst.

Krijgt u meerdere schenkingen van dezelfde schenker?

Als het jaar voorbij is, krijgt u een definitieve aanslag over al uw aangiftes voor schenkingen van dezelfde schenker. Wij houden daarin rekening met schenkbelasting die u al eerder hebt betaald en met de vrijstelling waarop u recht hebt. U betaalt dus nooit dubbel. De aanslag ontvangt u uiterlijk binnen de wettelijke termijn.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.