Ik heb een brief gekregen dat ik kindgebonden budget krijg over een vorig jaar - hoe zit dat?

U hebt een brief gekregen omdat u recht hebt op kindgebonden budget over een vorig jaar. We kunnen ons voorstellen dat dat vragen oproept. Hieronder een aantal vragen en antwoorden op een rij.

Waarom krijg ik nu ineens geld?

We zijn bezig om iedereen die van 2013 tot en met 2017 onterecht geen kindgebonden budget heeft gekregen alsnog uit te betalen. U had 1 van deze jaren ook recht op kindgebonden budget.

Hoeveel geld krijg ik, en wanneer?

Dat staat op de beschikking die u krijgt met de post. U kunt deze ook bekijken in Mijn toeslagen of in uw Berichtenbox.

Binnen 1 week na de beschikking hebt u het geld op uw rekening.

Heeft de nabetaling invloed op de hoogte van mijn toeslag?

Toeslagen tellen niet mee als inkomen. De nabetaling heeft dus geen invloed op de hoogte van uw toeslag in het jaar dat u de nabetaling hebt gekregen.

De nabetaling van het kindgebonden budget kan wél invloed hebben op uw toeslag over het volgende jaar. Als u (een deel van) de nabetaling nog hebt op 1 januari van het jaar erna, telt dit mee als vermogen. Is uw vermogen op die datum hoger dan de vermogensgrens? Dan hebt u geen recht op toeslag. U kunt ons dan vragen de nabetaling niet mee te laten tellen voor uw huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget, als u daardoor weer onder de vermogensgrens komt. Lees hier meer over bij Hoe hoog mag mijn vermogen zijn in 2021?

Heb u het bedrag, of een deel ervan, 2 jaar later nog? Dan verhoogt dat wel uw vermogen voor dat jaar. Maar pas als uw vermogen boven de grens uitkomt, hebt u geen recht meer op toeslag. 

Wat betekent de nabetaling voor mijn uitkering, subsidie of studiebeurs?

Hebt u een bijstandsuitkering? Meestal wordt u niet gekort. Neem voor alle zekerheid contact op met uw gemeente om te vragen of de nabetaling gevolgen heeft voor uw bijstandsuitkering.

Krijgt u een andere uitkering, subsidie of studiebeurs? Vraag dan de uitkerende instantie wat de nabetaling van het kindgebonden budget voor u betekent.

Krijg ik ook nog geld van andere jaren?

Voor de jaren 2013 tot en met 2017 is het hiermee afgehandeld. De jaren 2018, 2019 en 2020 berekenen wij apart. De meeste mensen die nog kindgebonden budget over 2018, 2019 of 2020 krijgen, hebben daarover al bericht gekregen.

De aanvrager van het kindgebonden budget is overleden. Wat nu?

Dan krijgen de erfgenamen van de overleden aanvrager van ons een brief. Daarin staat dat we gaan berekenen hoeveel kindgebonden budget wij nabetalen. Daarna krijgen ze van ons een beschikking met het bedrag van de nabetaling.

Als het rekeningnummer van de erfgenamen al bekend is bij ons, maken wij het bedrag over op die rekening. Is het rekeningnummer van de erfgenamen nog niet aan ons doorgegeven? Dan krijgen zij daarover bericht.

Wat zijn de gevolgen voor de erfgenamen?

Over de nabetaling van het kindgebonden budget hoeven de erfgenamen geen erfbelasting te betalen. En hun inkomen wordt niet hoger door de nabetaling. Dat betekent dat de nabetaling geen gevolgen heeft voor de hoogte van eventuele toeslagen van de erfgenamen in het jaar van de nabetaling.

Hebben de erfgenamen (een deel van) de nabetaling op 1 januari van het jaar erna nog? Dan kan dat wél invloed hebben op eventuele toeslagen van de erfgenamen als zij boven de vermogensgrens uitkomen. U kunt ons wel vragen de nabetaling niet mee te laten tellen.
Lees hier meer over bij Hoe hoog mag mijn vermogen zijn in 2021?

Hebt u vragen?

Bel dan de BelastingTelefoon. Is er sprake van een overlijden? Bel dan de BelastingTelefoon voor nabestaanden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.