Ik heb een brief gekregen dat ik kindgebonden budget krijg over een vorig jaar - hoe zit dat?

U hebt een brief gekregen omdat u recht hebt op kindgebonden budget over een vorig jaar. We kunnen ons voorstellen dat dat vragen oproept. Hieronder een aantal vragen en antwoorden op een rij:

Waarom krijg ik nu ineens geld?

We zijn bezig om iedereen die van 2013 tot en met 2017 onterecht geen kindgebonden budget heeft gekregen, alsnog uit te betalen. U had een van deze jaren ook recht op kindgebonden budget.

Hoeveel geld krijg ik, en wanneer?

Dat staat op de beschikking die u krijgt met de post. U kunt deze ook bekijken in Mijn toeslagen of in uw Berichtenbox.

Binnen 1 week na de beschikking hebt u het geld op uw rekening.

Heeft dit invloed op de hoogte van mijn toeslag van dit jaar?

Uw inkomen voor de toeslagen wordt niet hoger door deze uitbetaling. U krijgt hierdoor niet minder toeslag voor 2019.

Als u het geld op 1 januari 2020 nog hebt, dan kan dat wél invloed hebben op uw toeslag over 2020. Maar eigenlijk alleen als u al een flink bedrag hebt gespaard. Lees hier meer over bij Vermogen.

En voor mijn uitkering, subsidie of studiebeurs?

Als u een bijstandsuitkering hebt, wordt u meestal niet gekort. Neem contact op met uw gemeente om na te gaan wat het betekent voor uw uitkering.

Krijgt u een andere uitkering, subsidie of studiebeurs? Ga dan na bij de uitkerende instantie wat de nabetaling van het kindgebonden budget voor u betekent.

Krijg ik ook nog geld van andere jaren?

Voor de jaren 2013 tot en met 2017 is het hiermee afgehandeld. De jaren 2018 en 2019 berekenen wij apart. De meeste mensen die ook nog kindgebonden budget over 2018 of 2019 krijgen, hebben daar al bericht over gekregen.

Meer vragen?

Bel de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.