Een klein bedrag aan toeslag terugbetalen: wanneer wel en wanneer niet?

Hebt u de definitieve berekening gekregen en moet u toeslag terugbetalen? Als het om een klein bedrag gaat, hoeft dat meestal niet.

Wanneer hoef ik niét terug te betalen?

U krijgt een brief met een definitieve berekening. Als u te veel toeslag hebt gekregen, dan staat dat in deze brief. Ook het bedrag dat u moet terugbetalen staat hierin. Als het een klein bedrag is, dan hoeft u niet terug te betalen.

Controleer of u moet terugbetalen door op de berekening te kijken. Hoeft u niet terug te betalen? Dan staat dat duidelijk op de berekening.

Hebt u een definitieve berekening in 2023 gekregen? Dan hoeft u niet terug te betalen als het bedrag € 106 of minder is. Hebt u een definitieve berekening in 2024 gekregen? Dan hoeft u niet terug te betalen als het bedrag € 116 of minder is. Deze bedragen gelden per toeslag. U krijgt ook per toeslag een aparte berekening.

Voorbeeld

U krijgt in 2024 een definitieve berekening over huurtoeslag en zorgtoeslag die u in 2023 hebt gekregen. U hebt € 150 te veel huurtoeslag gekregen en € 90 te veel zorgtoeslag.

De huurtoeslag die u te veel hebt gekregen, moet u terugbetalen. Want het bedrag ligt boven de grens van € 116. De zorgtoeslag hoeft u niet terug te betalen. Want het bedrag ligt onder de grens van € 116.

Wanneer moet ik wél terugbetalen?

Wordt de toeslag die u dit jaar krijgt opnieuw berekend en moet u hierdoor toeslag terugbetalen? Dan moet u altijd terugbetalen. Ook als het een klein bedrag is. U herkent zo'n voorlopige berekening aan de kop ‘Voorschotbeschikking’ bovenaan de brief.

Wat doe ik als ik niet in 1 keer kan terugbetalen?

Maak dan gebruik van een betalingsregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.