Vermogen verdelen in de belastingaangifte 2021 en uw toeslagen

Had u in 2021 maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner? Bijvoorbeeld omdat u en uw partner uit elkaar zijn gegaan, zijn gaan samenwonen of omdat uw partner is overleden? Maar koos u er wél voor om heel 2021 fiscale partners te zijn en samen aangifte inkomstenbelasting te doen? Let dan goed op hoe u het vermogen verdeelt. Zo zorgt u ervoor dat u uw huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget van 2021 niet hoeft terug te betalen.

In de periode in 2021 waarin u geen toeslagpartner had, mocht u maximaal het vermogen voor 1 persoon hebben om huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget te kunnen krijgen. Dit is minder dan het bedrag dat u met een toeslagpartner mag hebben. Verdeel het vermogen bij de belastingaangifte dus zo dat u onder het maximale vermogen voor 1 persoon blijft. Anders moet u de toeslag die u voor die periode hebt gekregen, terugbetalen. Voor kinderopvangtoeslag is er geen maximaal vermogen.

Vermogen verdelen voor huurtoeslag

In de periode in 2021 waarin u geen toeslagpartner had, mocht u maximaal € 31.340 aan vermogen hebben. Dit bedrag geldt ook als u in 2021 wel een toeslagpartner had, maar die niet op uw adres stond ingeschreven.

Voorbeeld van een goede verdeling van het vermogen

U hebt van 1 januari tot 1 juli 2021 € 700 huurtoeslag gekregen. U had die maanden geen toeslagpartner en geen vermogen. Op 1 juli bent u getrouwd. Uw echtgenoot had op dat moment een vermogen van € 65.000.

U kiest ervoor om heel 2021 fiscale partners te zijn en samen aangifte inkomstenbelasting te doen. U vult bij uw vermogen € 30.000 in en bij het vermogen van uw fiscale partner € 35.000.

U hebt het vermogen nu precies zo verdeeld dat u onder het maximale vermogen van € 31.340 voor 1 persoon uitkomt. Daarom houdt u recht op huurtoeslag voor de maanden januari tot en met juli 2021.

Voorbeeld van een nadelige verdeling van het vermogen

U hebt van 1 januari tot 1 juli 2021 € 700 huurtoeslag gekregen. U had die maanden geen toeslagpartner en geen vermogen. Op 1 juli bent u getrouwd. Uw echtgenoot had op dat moment een vermogen van € 65.000.

U kiest ervoor om heel 2021 fiscale partners te zijn en samen belastingaangifte te doen. U besluit om het vermogen gelijk te verdelen. U vult bij uw vermogen dus € 32.500 in en bij het vermogen van uw fiscale partner ook € 32.500.

U hebt het vermogen nu zo verdeeld dat u boven het maximale vermogen van € 31.340 voor 1 persoon uitkomt. Daarom hebt u geen recht op huurtoeslag voor de maanden januari tot en met juli 2021. U moet de € 700 aan huurtoeslag dus terugbetalen.

Ik heb het vermogen verkeerd verdeeld en moet daardoor huurtoeslag terugbetalen

Hebt u een definitieve berekening van uw huurtoeslag gekregen en moet u uw huurtoeslag terugbetalen omdat u boven het maximale vermogen van 1 persoon uitkomt?

Kijk dan of u uw aangifte inkomstenbelasting voor 2021 nog kunt aanpassen of dat u bezwaar kunt maken tegen de definitieve belastingaanslag van 2021. Verdeel uw vermogen hierbij opnieuw.

Bent u te laat om bezwaar te maken tegen de belastingaanslag omdat de termijn waarbinnen u dit had moeten doen voorbij is? Dan kunt u ons vragen om het vermogen tussen u en uw toeslagpartner anders te verdelen, zodat u uw huurtoeslag niet hoeft terug te betalen. Wij kiezen voor u de beste verdeling, zodat u uw huurtoeslag niet hoeft terug te betalen.

Let op!

Uw aangifte inkomstenbelasting van 2021 verandert hierdoor niet, maar uw definitieve berekening van de huurtoeslag van 2021 wel.

Hoe vraag ik om het vermogen voor de huurtoeslag anders te verdelen?

Stuur ons een brief met de volgende informatie:

  • Vermeld duidelijk bovenaan uw brief ‘Verzoek om een beslissing te herzien’. Zet het beschikkingsnummer of het kenmerk van de beslissing erbij. Dat staat altijd rechts bovenaan onze brieven.
  • Vermeld uw burgerservicenummer, naam, adres en het telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken.
  • Geef aan dat u wilt dat wij het vermogen van u en uw toeslagpartner anders verdelen, zodat u de huurtoeslag niet hoeft terug te betalen.
  • Vermeld de datum van uw verzoek en onderteken de brief.
  • U hoeft geen bijlagen mee te sturen, omdat wij uw gegevens al hebben.

Adres

Stuur uw verzoek naar:

Belastingdienst/Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA HEERLEN

Als wij uw brief hebben ontvangen, krijgt u binnen 8 weken een brief met onze beslissing.

Tot wanneer kunt u een verzoek doen?

U hebt ruim de tijd om ons te vragen het vermogen anders te verdelen. Om precies te zijn: 5 jaar gerekend vanaf het einde van het jaar waar de definitieve berekening over gaat.

Vermogen verdelen voor zorgtoeslag en kindgebonden budget

In de periode in 2021 waarin u geen toeslagpartner had, mocht u maximaal € 118.479 aan vermogen hebben.

Hebt u het vermogen voor zorgtoeslag of kindgebonden budget van 2021 verkeerd verdeeld? En moet u deze toeslag daardoor terugbetalen? Wij kunnen uw vermogen niet anders verdelen. U kunt ons dus niet vragen om het vermogen tussen u en uw toeslagpartner anders te verdelen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.