Vermogen verdelen als u maar een deel van het jaar een toeslagpartner hebt

Hebt u maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner? Bijvoorbeeld omdat u en uw partner uit elkaar zijn gegaan, zijn gaan samenwonen of omdat uw partner is overleden? Let dan goed op als u belastingaangifte gaat doen. Hoe u het vermogen opgeeft, kan vervelende gevolgen hebben voor uw toeslag.

Verdeel het vermogen zo, dat u geen toeslag hoeft terug te betalen

Als u niet het hele jaar toeslagpartners bent, mag u maximaal het vermogen voor 1 persoon hebben om toeslag te krijgen. Dit is minder dan het bedrag dat u met een toeslagpartner mag hebben.

Kiest u ervoor om heel het jaar fiscale partners te zijn en samen aangifte te doen? Dan mag u zelf bepalen hoe u het vermogen over u beiden verdeelt. Zorg dan dat u onder het maximale vermogen voor 1 persoon blijft voor huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget. Voor kinderopvangtoeslag is er geen maximaal vermogen.

Komt u boven het maximale vermogen voor 1 persoon? Dan hebt u geen recht op toeslag. U moet de toeslag die u dat jaar hebt gekregen dan terugbetalen.

Vermogen verdelen voor de huurtoeslag

Gaat u belastingaangifte doen? Check voor dat jaar hoe hoog het vermogen voor huurtoeslag voor 1 persoon mag zijn. Verdeel het vermogen dan zo dat u onder dit bedrag blijft.

Voorbeeld van een goede verdeling van het vermogen

U hebt van 1 januari tot 1 juli 2023 € 700 huurtoeslag gekregen. U had die maanden geen toeslagpartner en geen vermogen. Op 1 juli bent u getrouwd. Uw echtgenoot had op dat moment een vermogen van € 65.000.

In 2024 gaat u belastingaangifte over 2023 doen. U kiest er dan voor om heel 2023 fiscale partners te zijn en samen aangifte inkomstenbelasting te doen. U vult bij uw vermogen € 30.000 in en bij het vermogen van uw fiscale partner € 35.000.

U hebt het vermogen nu precies zo verdeeld dat u onder het maximale vermogen van € 33.748 voor 1 persoon uitkomt. Daarom houdt u recht op huurtoeslag voor de maanden januari tot juli 2023.

Voorbeeld van een nadelige verdeling van het vermogen

U hebt van 1 januari tot 1 juli 2023 € 700 huurtoeslag gekregen. U had die maanden geen toeslagpartner en geen vermogen. Op 1 juli bent u getrouwd. Uw echtgenoot had op dat moment een vermogen van € 70.000.

In 2024 gaat u belastingaangifte over 2023 doen. U kiest er dan voor om heel 2023 fiscale partners te zijn en samen belastingaangifte te doen. U besluit om het vermogen gelijk te verdelen. U vult bij uw vermogen dus € 35.000 in en bij het vermogen van uw fiscale partner ook € 35.000.

U hebt het vermogen nu zo verdeeld dat u boven het maximale vermogen van € 33.748 voor 1 persoon uitkomt. Daarom hebt u geen recht op huurtoeslag voor de maanden januari tot juli 2023. U moet de € 700 aan huurtoeslag dus terugbetalen.

Ik heb het vermogen verkeerd verdeeld en moet daardoor huurtoeslag terugbetalen

Hebt u een definitieve berekening van uw huurtoeslag gekregen en moet u uw huurtoeslag terugbetalen omdat u boven het maximale vermogen van 1 persoon uitkomt?

Kijk dan of u uw aangifte inkomstenbelasting nog kunt aanpassen of dat u bezwaar kunt maken tegen de definitieve belastingaanslag. Verdeel uw vermogen hierbij opnieuw.

Bent u te laat om bezwaar te maken tegen de belastingaanslag omdat de termijn waarbinnen u dit had moeten doen voorbij is? Dan kunt u ons vragen het vermogen tussen u en uw toeslagpartner anders te verdelen, zodat u uw huurtoeslag niet hoeft terug te betalen. Wij kiezen voor u de beste verdeling, zodat u uw huurtoeslag niet hoeft terug te betalen. Dit is mogelijk voor toeslagen die u vanaf 2021 hebt gekregen.

Let op!

Uw aangifte inkomstenbelasting verandert hierdoor niet, maar uw definitieve berekening van de huurtoeslag wel.

Hoe vraag ik om het vermogen voor de huurtoeslag anders te verdelen?

Stuur ons een brief met de volgende informatie:

  • Vermeld duidelijk bovenaan uw brief ‘Verzoek om een beslissing te herzien’. Zet het beschikkingsnummer of het kenmerk van de beslissing erbij. Dat staat altijd bovenaan onze brieven.
  • Vermeld uw burgerservicenummer, naam, adres en het telefoonnummer waarop wij u overdag kunnen bereiken.
  • Geef aan dat u wilt dat wij het vermogen van u en uw toeslagpartner anders verdelen, zodat u de huurtoeslag niet hoeft terug te betalen.
  • Vermeld de datum van uw verzoek en onderteken de brief.
  • U hoeft geen bijlagen mee te sturen, omdat wij uw gegevens al hebben.

Adres

Stuur uw verzoek naar:

Dienst Toeslagen
Postbus 4510
6401 JA HEERLEN

Als wij uw brief hebben ontvangen, krijgt u binnen 8 weken een brief met onze beslissing.

Tot wanneer kunt u een verzoek doen?

U hebt ruim de tijd om ons te vragen het vermogen anders te verdelen. Om precies te zijn: 5 jaar gerekend vanaf het einde van het jaar waar de definitieve berekening over gaat.

Vermogen verdelen voor zorgtoeslag en kindgebonden budget

Gaat u belastingaangifte doen? Check voor dat jaar hoe hoog het vermogen voor 1 persoon mag zijn. Verdeel het vermogen dan zo dat u onder dit bedrag blijft.

Hebt u het vermogen voor zorgtoeslag of kindgebonden budget verkeerd verdeeld? En moet u deze toeslag daardoor terugbetalen? Wij kunnen uw vermogen niet anders verdelen. U kunt ons dus niet vragen om het vermogen tussen u en uw toeslagpartner anders te verdelen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.