Uw vermogen is voor de huurtoeslag niet te hoog

U mag in 2022 maximaal € 31.747 aan vermogen hebben om huurtoeslag te krijgen. Hebt u een toeslagpartner? Samen met uw toeslagpartner mag u € 63.494 aan vermogen hebben.

Staat uw echtgenoot of geregistreerde partner niet op uw adres ingeschreven? Dan telt zijn vermogen voor de huurtoeslag niet mee, maar voor de andere toeslagen wél.

Ook medebewoners mogen niet meer dan € 31.747 aan vermogen hebben. Maar hebt u een thuiswonend kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan telt het vermogen van dit kind mee bij uw vermogen.

Voorbeelden

Op 1 januari 2022 hebt u een vermogen van € 35.000. Uw toeslagpartner heeft op die datum een vermogen van € 20.000. U kunt dan huurtoeslag krijgen omdat uw vermogen samen niet meer is dan € 63.494.

Uw vermogen op 1 januari 2022 is € 25.000. Uw inwonende kind van 17 jaar heeft op die datum € 8.000 op zijn bankrekening staan. Dan hebt u geen recht op huurtoeslag omdat uw vermogen samen met dat van uw kind hoger is dan € 31.747.

Uw hebt op 1 januari 2022 een vermogen van € 20.000. Uw medebewoner voor de huurtoeslag heeft op die datum € 35.000 op zijn spaarrekeningen staan. U hebt dan helaas geen recht op huurtoeslag omdat het vermogen van uw medebewoner hoger is dan € 31.747.

Te veel vermogen?

Hebt u op 1 januari te veel vermogen? Dan hebt u het hele jaar geen recht op toeslag.

Krijgt u al huurtoeslag? Lees wat u moet doen bij Wanneer moet ik mijn huurtoeslag stopzetten?

Maximaal vermogen voor de huurtoeslag per jaar
Jaar

Ik heb geen
toeslagpartner

Ik heb wel
een toeslagpartner

Medebewoners

Maximaal vermogen 2022

€ 31.747

€ 63.494 samen

€ 31.747 per medebewoner

Maximaal 
vermogen 2021

€ 31.340

€ 62.680 samen

€ 31.340
per medebewoner

Maximaal 
vermogen 2020

€ 30.846

€ 61.692 samen

€ 30.846
per medebewoner

Maximaal 
vermogen 2019

€ 30.360

€ 60.720 samen

€ 30.360
per medebewoner

Maximaal 
vermogen 2018

€ 30.000

€ 60.000 samen

€ 30.000
per medebewoner

Een deel van het vermogen telt soms niet mee

In sommige gevallen hoeft u een bepaald deel van uw vermogen niet mee te tellen. Het gaat dan om bijzonder vermogen.

Ik heb niet het hele jaar een toeslagpartner of medebewoner

Hebt u maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner of medebewoner? Dan telt hun vermogen niet mee voor de huurtoeslag.

Voorbeeld

U had op 1 januari 2021 een vermogen van € 20.000. In maart kwam er iemand bij u wonen die uw toeslagpartner werd. Deze persoon heeft € 35.000 op zijn spaarrekening staan. Omdat u niet het hele jaar een toeslagpartner had (in januari en februari niet), hoeft u dit vermogen voor 2021 niet mee te tellen.

Let op!

Doet u wél samen met uw (ex-)toeslagpartner belastingaangifte voor 2021? Dan bent u dat hele jaar wél fiscaal partner en kan dat gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. In de periode dat u alleen woonde mag u maximaal € 31.340 aan vermogen hebben. Let daarom goed op hoe u het vermogen over u beiden verdeelt. Kiest u er bij de verdeling voor om meer dan € 31.340 van het vermogen aan u toe te wijzen? Dan hebt u ook voor de periode dat u alleen woonde en geen toeslagpartner had, geen recht op huurtoeslag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.