Uw vermogen voor de huurtoeslag mag niet te hoog zijn

U mag in 2023 maximaal € 33.748 aan vermogen hebben om huurtoeslag te krijgen. Hebt u een toeslagpartner? Samen met uw toeslagpartner mag u € 67.496 aan vermogen hebben.

Staat uw echtgenoot of geregistreerde partner niet op uw adres ingeschreven? Dan telt zijn vermogen voor de huurtoeslag niet mee, maar voor de andere toeslagen wél.

Ook medebewoners mogen niet meer dan € 33.748 aan vermogen hebben.

Voorbeelden

Op 1 januari 2023 hebt u een vermogen van € 35.000. Uw toeslagpartner heeft op die datum een vermogen van € 20.000. U kunt dan huurtoeslag krijgen, omdat uw vermogen samen niet meer is dan € 67.496.

Uw vermogen op 1 januari 2023 is € 10.000. Uw inwonende moeder heeft op die datum € 35.000 op haar bankrekening staan. Dan hebt u geen recht op huurtoeslag, omdat het vermogen van uw medebewoner te hoog is.

Telt het vermogen van kinderen mee?

Hebt u een thuiswonend kind van 18 jaar of ouder? Dit kind telt als medebewoner.

Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan telt het vermogen van dit kind mee bij uw vermogen. Wonen u en de andere ouder niet meer bij elkaar? Dan telt het vermogen van uw minderjarige kind meestal maar voor de helft mee. Lees meer over het vermogen van kinderen als u niet meer bij elkaar woont.

Voorbeelden

Uw vermogen op 1 januari 2023 is € 25.000. Uw inwonende kind van 18 jaar heeft op die datum € 9.000 op zijn bankrekening staan. Dan hebt u recht op huurtoeslag omdat uw vermogen niet hoger is dan € 33.748 en dat van uw kind ook niet.

Uw vermogen op 1 januari 2023 is € 25.000. Uw inwonende kind van 17 jaar heeft op die datum € 9.000 op zijn bankrekening staan. Dan hebt u geen recht op huurtoeslag omdat uw vermogen samen met dat van uw kind hoger is dan € 33.748.

Te veel vermogen?

Hebt u op 1 januari te veel vermogen? Dan hebt u het hele jaar geen recht op toeslag.

Krijgt u al huurtoeslag? Lees wat u moet doen bij Wanneer moet ik mijn huurtoeslag stopzetten?

Maximaal vermogen voor de huurtoeslag per jaar
Jaar

Ik heb geen
toeslagpartner

Ik heb wel
een toeslagpartner

Medebewoners

Maximaal vermogen 2023

€ 33.748

€ 67.496 samen

€ 33.748 per medebewoner

Maximaal vermogen 2022

€ 31.747

€ 63.494 samen

€ 31.747 per medebewoner

Maximaal 
vermogen 2021

€ 31.340

€ 62.680 samen

€ 31.340
per medebewoner

Maximaal 
vermogen 2020

€ 30.846

€ 61.692 samen

€ 30.846
per medebewoner

Maximaal 
vermogen 2019

€ 30.360

€ 60.720 samen

€ 30.360
per medebewoner

Een deel van het vermogen telt soms niet mee

In sommige gevallen hoeft u een bepaald deel van uw vermogen niet mee te tellen. Het gaat dan om bijzonder vermogen.

Ik heb niet het hele jaar een toeslagpartner of medebewoner

Hebt u maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner of medebewoner? Dan telt hun vermogen niet mee voor de huurtoeslag.

Voorbeeld

U had op 1 januari 2022 een vermogen van € 20.000. In maart kwam er iemand bij u wonen die uw toeslagpartner werd. Deze persoon heeft € 35.000 op zijn spaarrekening staan. Omdat u niet het hele jaar een toeslagpartner had (in januari en februari niet), hoeft u dit vermogen voor 2022 niet mee te tellen.

Let op!

Had u in 2021 maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner? Bijvoorbeeld omdat u en uw partner uit elkaar zijn gegaan, zijn gaan samenwonen of omdat uw partner is overleden? Maar koos u er wél voor om heel 2021 fiscale partners te zijn en samen aangifte inkomstenbelasting te doen? Dan kan uw vermogen voor de huurtoeslag ongunstig verdeeld zijn. En moet u daardoor de huurtoeslag van 2021 terugbetalen. Lees hoe u dit kunt herstellen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.