Ik heb bijzonder vermogen

Heeft u of uw toeslagpartner of medebewoner bijzonder vermogen? U kunt ons vragen om dit vermogen niet mee te tellen voor uw huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget. Het gaat dan om: 

 • vermogen van een pleegkind
 • vermogen van een minderjarig kind waar u, uw toeslagpartner, uw medebewoners en uw kind niet aan kunnen komen
 • smartengeld (immateriële schadevergoeding)
 • schadevergoedingen die de overheid, het Nederlandse Rode Kruis of fabrikanten van farmaceutische producten betalen aan hemofiliepatiënten die met het aidsvirus zijn besmet
 • vergoedingen op grond van de 'Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers' die zijn betaald aan de slachtoffers zelf
 • uitkeringen uit het DES-Fonds die zijn betaald aan slachtoffers van het gebruik van DES-preparaten
 • individuele uitkeringen in het kader van tegoeden Tweede Wereldoorlog aan leden van de Joodse, Sinti, Roma en Indische gemeenschappen door de Maror-stichtingen, stichting Het Gebaar, stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, stichting Joods Humanitair Fonds en Sjoa-stichtingen
 • tegemoetkomingen op basis van de 'Regeling tegemoetkoming financiële gevolgen in verband met functionele invaliditeit nieuwjaarsbrand Volendam' en bijdragen die zijn uitgekeerd aan getroffenen op grond van de 'Regeling tegemoetkoming in kosten nieuwjaarsbrand Volendam II'
 • uitkeringen van de Rooms-Katholieke Kerk aan slachtoffers van seksueel misbruik
 • bijzondere uitkeringen aan veteranen bij wie ten gevolge van inzet tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie invaliditeit is vastgesteld
 • uitkeringen op grond van de 'Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen', of een andere regeling van de overheid voor deze groep slachtoffers
 • uitkeringen van een voorschot op een persoonsgebonden budget voor 2012 en 2013
 • restanten van uitkeringen van een persoonsgebonden budget voor 2012, 2013 en 2014
 • voor zorgtoeslag en kindgebonden budget: uitkeringen voor letselschade waarvan de hoogte is vastgesteld voor 11 oktober 2010
 • uitkeringen op grond van de 'Uitkeringsregeling backpay' aan ambtenaren en militairen die tijdens de Japanse bezetting in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement

Hoe geef ik bijzonder vermogen door?

U geeft bijzonder vermogen aan ons door met het formulier Verzoek bijzonder vermogen toeslagen. Wij beoordelen dan of het bijzonder vermogen wel of niet meetelt.

Krijgt u nog geen huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget? Vraag de toeslag dan eerst aan met Mijn toeslagen. U krijgt dan van ons een beschikking. Nadat u deze beschikking hebt gekregen, geeft u uw bijzondere vermogen aan ons door met het formulier.

Tot wanneer kan ik bijzonder vermogen doorgeven?

U kunt bijzonder vermogen in ieder geval aan ons doorgeven zolang u nog geen definitieve berekening hebt ontvangen. Hebt u die wel gekregen? Dan hebt u nog 6 weken de tijd om bijzonder vermogen aan ons door te geven.

Let op!

Wilt u nog aan ons doorgeven dat een restant persoonsgebonden budget voor 2012, 2013 of 2014 bijzonder vermogen is? Dan kunt u dit doen tot uiterlijk 31 december 2018. U hoeft in deze situatie geen bezwaar te maken. 

Beoordeling bijzonder vermogen na afloop van het toeslagjaar

Wij beoordelen uw verzoek om uw bijzonder vermogen niet mee te tellen na afloop van het toeslagjaar. Op dat moment weten wij hoe hoog uw vermogen over dat jaar was. Daarom beoordelen we pas bij de definitieve berekening of we uw bijzonder vermogen meetellen of niet.

Bewijs

Stuur met uw formulier of brief kopieën van bewijzen mee waaruit blijkt om wat voor soort vermogen het gaat en hoe hoog het bedrag is. Gaat het om vermogen van een minderjarig kind? Dan moet duidelijk blijken dat u niet aan dit vermogen kunt komen. Bijvoorbeeld vanwege een zogenoemde BEM-clausule (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen).

Let op!

Stuur een kopie van het bewijsstuk mee. Originelen sturen we niet terug.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.