Wat valt onder het vermogen dat voor toeslagen telt?

Hebt u of heeft iemand anders in uw huishouden vermogen, zoals spaargeld of beleggingen? Als dat bedrag te hoog is, kunt u geen zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget krijgen.

Wat is vermogen?

Vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Maar het huis waarin u woont en uw auto tellen níét mee als vermogen.

Lees meer bij Wat zijn uw bezittingen en schulden?

Let op!

Het maximum bedrag aan vermogen dat u mag hebben om toeslagen te krijgen, is niet gelijk aan de vermogensgrens die geldt voor uw aangifte inkomstenbelasting. Hoeveel vermogen u mag hebben voor toeslagen leest u bij Heb ik recht op toeslag als ik vermogen heb?

Waar moet ik nog meer rekening mee houden?

  • Vermogen van uw toeslagpartner telt ook mee.
  • Hebt u een thuiswonend kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan telt het vermogen van dit kind mee bij uw vermogen.
  • Voor de huurtoeslag telt ook het vermogen van eventuele medebewoners mee.
  • Hebt u maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner of een medebewoner? Dan telt zijn vermogen niet mee.
  • Groene beleggingen tellen wél mee als vermogen. Alleen voor de belastingaangifte kunt u hiervoor een vrijstelling krijgen.
  • Bijzonder vermogen telt niet mee.

Heb ik recht op toeslag als ik vermogen heb?

Ja. Maar als uw vermogen hoger is dan een bepaald bedrag, kunt u géén huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget krijgen. Voor kinderopvangtoeslag is er geen maximaal vermogen.

Kijk hoe hoog uw vermogen mag zijn:

Uw toeslag kan lager worden door uw vermogen

Is uw vermogen zo hoog dat u daarover belasting betaalt (in box 3)? Dan telt een klein deel van uw vermogen mee als inkomen. Doordat uw inkomen hoger is, krijgt u minder toeslag. Lees meer bij Waardoor kan mijn toetsingsinkomen veranderen?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.