Bezittingen en schulden van uw minderjarige kinderen

Bereken de waarde van de bezittingen en schulden van uw minderjarige kinderen waarover u het ouderlijk gezag hebt. Het gaat om uw kinderen die op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet jonger zijn dan 18 jaar. Bereken de waarde op 1 januari van dat jaar.

Heeft uw minderjarige kind groene beleggingen? Dan moet uw kind zelf aangifte doen om de vrijstelling te krijgen. Het bedrag boven de vrijstelling geeft u aan in uw aangifte.

Hebt u het hele jaar een fiscale partner? En heeft deze fiscale partner het ouderlijk gezag over minderjarige kinderen die geen kinderen van u zijn? Dan berekent u ook het vermogen van de minderjarige kinderen van uw fiscale partner. Hoe u de bezittingen en schulden van de kinderen aangeeft, is afhankelijk van uw situatie.

U hebt het hele jaar een fiscale partner

U en uw fiscale partner geven de totale waarde aan van de bezittingen en schulden van uw kinderen en de kinderen van uw fiscale partner. U of uw fiscale partner moet wel het ouderlijk gezag over deze kinderen hebben.

U leeft duurzaam gescheiden

Leeft u het hele jaar duurzaam gescheiden, maar hebt u nog geen verzoek ingediend tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed? Dan bent u het hele jaar fiscale partner van uw echtgenoot van wie u duurzaam gescheiden leeft. Geef de totale waarde aan van de bezittingen en schulden van de kinderen waarover u het ouderlijk gezag hebt.

U hebt een scheiding aangevraagd

Hebt u in het jaar van aangifte een verzoek tot echtscheiding ingediend of een verzoek tot scheiding van tafel en bed? En staat u in dat jaar niet meer bij de gemeente op hetzelfde adres ingeschreven als uw echtgenoot? Geef dan de helft van de bezittingen en schulden aan van uw kinderen waarover u het ouderlijk gezag hebt. De andere ouder geeft in zijn eigen aangifte de andere helft aan.

Hebt u in het jaar van aangifte een verzoek tot echtscheiding ingediend of een verzoek tot scheiding van tafel en bed? Maar staat u het hele jaar bij de gemeente op hetzelfde adres ingeschreven als uw (ex-)echtgenoot? Dan bent u dat hele jaar fiscale partner van uw (ex-)echtgenoot. Geef de totale waarde aan van de bezittingen en schulden van de kinderen waarover u het ouderlijk gezag hebt.

U bent gescheiden

Bent u het hele jaar van aangifte gescheiden? En staat u niet meer allebei op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente? Geef dan de helft van de bezittingen en schulden aan van uw kinderen waarover u het ouderlijk gezag hebt. De andere ouder geeft in zijn eigen aangifte de andere helft aan.

U bent uit elkaar gegaan

Hebt u een fiscale partner, maar bent u uit elkaar gegaan? En staat u niet meer allebei op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente? Geef dan de helft van de bezittingen en schulden aan van uw kinderen waarover u het ouderlijk gezag hebt. De andere ouder geeft in zijn eigen aangifte de andere helft aan.

U hebt het hele jaar geen fiscale partner

Hebt u geen fiscale partner? Dan geeft u de helft van de totale waarde aan van de bezittingen en schulden van uw kinderen waarover u het ouderlijk gezag hebt. De andere ouder geeft in zijn eigen aangifte de andere helft aan.

Deel van het jaar fiscale partner en kiezen voor het hele jaar fiscale partner

Als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt, kunt u kiezen om het hele jaar fiscale partners te zijn. U geeft dan de totale waarde van de bezittingen en schulden op 1 januari van dat jaar aan van u, uw fiscale partner, uw kinderen en de kinderen van uw fiscale partner. Het gaat hier om de kinderen waarover u of uw fiscale partner het ouderlijk gezag heeft.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.