Vermogen verplaatsen vanuit box 3

Verplaatst u bezittingen of schulden tijdelijk van box 3 (voordeel uit sparen en beleggen) naar box 1 (voordeel uit werk en inkomen) of box 2 (voordeel uit aanmerkelijk belang)? En daarna weer naar box 3? Geef dan de werkelijke inkomsten aan in box 1 of box 2.

U moet uw bezittingen en schulden ook meetellen in box 3 als de verplaatsing:

  • niet meer dan 3 achtereenvolgende maanden duurt en in die periode 1 januari van het jaar van aangifte ligt
  • meer dan 3 achtereenvolgende maanden duurt, maar niet meer dan 6 achtereenvolgende maanden en in die periode 1 januari van het jaar van aangifte ligt
  • meer dan 6 achtereenvolgende maanden, maar niet meer dan 18 achtereenvolgende maanden plaatsvond en sprake is van verplaatsing naar een Vrijgestelde beleggingsinstelling (Vbi) of een buitenlands beleggingslichaam.

Rekende u de verplaatste bezitting meer dan 3 achtereenvolgende maanden tot box 1 of box 2? Dan telt u de bezitting niet mee in box 3 als u aannemelijk maakt dat u de bezitting om zakelijke redenen hebt verplaatst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.