Vermogen verplaatsen binnen box 3

U kunt uw vermogen binnen box 3 verplaatsen door bijvoorbeeld beleggingen met een hoog rendementspercentage om te zetten in spaargeld met een laag rendementspercentage. Of door meer schulden aan te gaan. Als u dit rondom de peildatum doet, leidt dat niet tot een lagere belastingheffing. We noemen dat peildatumarbitrage. Lees wat dat inhoudt en welke voorwaarden en uitzonderingen er zijn.

Beleggingen en andere bezittingen omzetten in spaargeld leidt niet altijd tot lagere belastingheffing

Zet u beleggingen of andere bezittingen in de 3 maanden voor 1 januari om in spaargeld? En stijgen uw beleggingen of andere bezittingen en daalt de waarde van uw spaargeld in de 3 maanden na 1 januari weer? Dan leidt verplaatsen in principe niet tot lagere belastingheffing.

Extra schulden aangaan leidt niet altijd tot lagere belastingheffing

U kunt extra schulden aangaan om uw banktegoeden hoger te laten worden. Maar gaat u deze schulden 3 maanden voor de peildatum aan? En nemen de schulden vervolgens in de 3 maanden na 1 januari meteen weer af? Dan leidt de verandering in principe niet tot lagere belastingheffing.

Soms leidt verplaatsing binnen box 3 wel tot lagere heffing

In sommige gevallen betaalt u wel minder belasting over uw vermogen door de verschuiving van de bezittingen of schulden:

  • als u aannemelijk kunt maken dat de verplaatsing om zakelijke redenen was en dus niet om fiscale redenen.
  • als u uw vermogen voor 1 oktober of na 31 maart verplaatst.
  • voor transacties waarbij de periode tussen aankoop- en verkoopdatum meer dan 3 maanden bedraagt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.