Partiële buitenlandse belastingplicht

Woont u in Nederland én is op uw loon de 30%-regeling van toepassing? Dan kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting gebruikmaken van de partiële buitenlandse belastingplicht. U wordt dan voor box 2 en box 3 gezien als buitenlands belastingplichtige, ondanks dat u in Nederland woont.

Aangifte inkomstenbelasting doen

Er is geen apart formulier voor de partiële buitenlandse belastingplicht. Om gebruik te maken van de partiële buitenlandse belastingplicht vult u de aangifte inkomstenbelasting in. Beantwoord de vragen die betrekking hebben op aanmerkelijk belang (box 2) en uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) alsof u buitenlands belastingplichtig bent.

Voor box 3 betekent dat bijvoorbeeld dat u bij de vraag over bezittingen alleen het volgende hoeft aan te geven:

  • uw onroerende zaken in Nederland
  • uw rechten die betrekking hebben op onroerende zaken in Nederland
  • uw winstrecht van een Nederlandse onderneming

Bij de vragen over schulden geeft u de schulden op die horen bij de bezittingen uit box 3, bijvoorbeeld een hypotheek op een onroerende zaak in Nederland.
Bij vragen over aanmerkelijk belang (box 2) geeft u alleen uw inkomen uit aanmerkelijk belang aan van een vennootschap of coöperatie die in Nederland is gevestigd.

Keuzetermijn partiële buitenlandse belastingplicht

U kunt uw keuze voor partiële buitenlandse belastingplicht doorgeven tot het moment dat de aanslag inkomstenbelasting onherroepelijk vaststaat. Is de aangifte definitief? Maak dan bezwaar. Als de bezwaartermijn is verlopen, is het niet mogelijk een verzoek tot vermindering te doen.

Regeling niet het hele jaar van toepassing

U kunt gebruikmaken van de partiële buitenlandse belastingplicht zolang de 30%-regeling loopt. Stopt deze regeling gedurende het jaar, bijvoorbeeld op 1 juli? Dan kunt gebruikmaken van deze regeling tot die datum. Voor de periode daarna moet u de vragen over box 2 en box 3 beantwoorden als binnenlands belastingplichtige.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.