Uw vermogen is voor de huurtoeslag niet te hoog

U mag in 2021 maximaal € 31.340 aan vermogen hebben om huurtoeslag te krijgen. Hebt u een toeslagpartner? Samen met uw toeslagpartner mag u € 62.680 aan vermogen hebben.

Staat uw echtgenoot of geregistreerde partner niet op uw adres ingeschreven? Dan telt zijn vermogen voor de huurtoeslag niet mee, maar voor de andere toeslagen wél.

Ook medebewoners mogen niet meer dan € 31.340 aan vermogen hebben. Maar hebt u een thuiswonend kind dat jonger is dan 18 jaar? Dan telt het vermogen van dit kind mee bij uw vermogen.

Voorbeelden

Uw vermogen op 1 januari 2021 is € 35.000. Uw toeslagpartner heeft op die datum € 20.000 op zijn bankrekening staan. Dan kunt u dus huurtoeslag krijgen omdat uw vermogen samen niet meer is dan € 62.680.

Uw vermogen op 1 januari 2021 is € 25.000. Uw inwonend kind van 17 jaar heeft op die datum € 7.000 op zijn bankrekening staan. Dan hebt u geen recht op huurtoeslag omdat uw vermogen samen met dat van uw kind meer is dan € 31.340.

Uw vermogen op 1 januari 2021 is € 20.000. Uw medebewoner voor de huurtoeslag heeft op die datum € 35.000 op zijn bankrekening staan. Dan hebt u geen recht op huurtoeslag omdat het vermogen van uw medebewoner meer is dan € 31.340.

Te veel vermogen?

Hebt u op 1 januari te veel vermogen? Dan hebt u het hele jaar geen recht op toeslag.

Krijgt u al huurtoeslag? Lees wat u moet doen bij Hoe stop ik mijn huurtoeslag?

Bedragen van het maximale vermogen voor de huurtoeslag van de afgelopen 5 jaar
Jaar

Ik heb geen
toeslagpartner

Ik heb wel
een toeslagpartner

Medebewoners

Maximaal 
vermogen 2021

€ 31.340

€ 62.680 samen

€ 31.340
per medebewoner

Maximaal 
vermogen 2020

€ 30.846

€ 61.692 samen

€ 30.846
per medebewoner

Maximaal 
vermogen 2019

€ 30.360

€ 60.720 samen

€ 30.360
per medebewoner

Maximaal 
vermogen 2018

€ 30.000

€ 60.000 samen

€ 30.000
per medebewoner

Maximaal 
vermogen 2017

€ 25.000

€ 50.000 samen

€ 25.000
per medebewoner

Een deel van het vermogen telt soms niet mee

In sommige gevallen hoeft u een bepaald deel van uw vermogen niet mee te tellen. Het gaat dan om bijzonder vermogen.

Ik heb niet het hele jaar een toeslagpartner of medebewoner

Hebt u maar voor een deel van het jaar een toeslagpartner of medebewoner? Dan hoeft u zijn vermogen niet mee te rekenen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.