Waarom is het bedrag dat ik op mijn rekening krijg anders dan het bedrag dat ik zie in Mijn toeslagen en de app?

We snappen dat dit verwarrend kan zijn...

Het bedrag dat u op uw rekening gestort krijgt is het juiste bedrag. Het bedrag dat u in Mijn toeslagen en de app ziet, is een soort gemiddelde. Het verschil dat u ziet heeft te maken met de manier waarop we uw toeslagen berekenen. Hieronder leggen we het uit.

Het bedrag op mijn rekening is lager dan het bedrag in Mijn toeslagen en de app

Dat kan. We berekenen uw toeslag altijd voor het hele jaar.

Maar wat nu als er tijdens dat jaar wat verandert? Als u of iemand anders (bijvoorbeeld uw verhuurder of de gemeente) een wijziging aan ons doorgeeft? Dan berekenen we uw toeslag voor het hele jaar opnieuw. Het kan zijn dat door zo’n verandering uw toeslag voor dit jaar lager wordt en daardoor ook uw maandelijkse bedrag lager wordt.

Het nieuwe jaarbedrag verdelen we over 12 maanden. In Mijn toeslagen en de app ziet u nu het nieuwe maandbedrag. Maar wanneer u op uw bankrekening kijkt, dan klopt dit bedrag niet. En hebt u minder gekregen dan het bedrag in de app en Mijn toeslagen. Hoe zit dit?

Het bedrag dat u op uw rekening hebt gekregen is het juiste bedrag. Het bedrag dat u in de app en Mijn toeslagen ziet is niet het bedrag dat u iedere maand op uw rekening krijgt, maar uw nieuwe jaarbedrag gedeeld door 12.

Het bedrag in Mijn toeslagen en in de app houdt geen rekening met de te hoge bedragen die u al eerder hebt gekregen. Omdat u de eerste maanden eigenlijk te veel toeslag hebt gekregen, krijgt u de overige maanden minder. Maar na afloop van het jaar hebt u altijd het hele jaarbedrag gekregen dat u ziet staan in Mijn toeslagen en de app.

Wij proberen het uit te leggen met een voorbeeld. Schrik niet, want het is best wel wat rekenwerk.

Voorbeeld
U hebt recht op € 1200 toeslag voor het hele jaar. Dat is € 100 per maand. In januari en februari krijgt u dus € 100 toeslag per maand. Maar u krijgt een nieuwe baan en vanaf maart gaat u meer verdienen. Hierdoor hebt u nog maar recht op € 600 voor het hele jaar.

Van dit nieuwe jaarbedrag trekken we de toeslag af die u al hebt gekregen in januari en februari (2 keer € 100). Er blijft € 400 toeslag over. Dit bedrag verdelen we over de maanden maart tot en met december (10  maanden). Dit betekent dat u vanaf maart € 40 toeslag per maand krijgt (€ 400 gedeeld door 10).


De betalingen zien er dan zo uit:

  • voor januari: € 100
  • voor februari: € 100
  • voor maart tot en met december: € 40

Maar in Mijn toeslagen en de app wordt geen rekening gehouden met de toeslag die u al gekregen hebt. Het nieuwe jaarbedrag wordt gewoon weer over 12 maanden verdeeld. Dat is € 600 gedeeld door 12 maanden, dus € 50. En die € 50 ziet u in Mijn toeslagen en in de app. Maar op uw rekening krijgt u de € 40 waar u recht op hebt.

We begrijpen dat dit een lastige berekening is. U kunt daarom ook kijken naar het jaarbedrag. Aan het einde van het jaar klopt dat met het totaal van alle maandelijkse betalingen die u hebt gekregen.

In Mijn toeslagen en de app staat een bedrag, maar er wordt niets gestort

Dat kan. Misschien hebt u in de eerste maanden al zoveel toeslag gekregen, dat u nu helemaal geen maandelijks bedrag meer krijgt. U hebt dan eigenlijk al uw toeslag voor het hele jaar al gekregen.

Voorbeeld

U krijgt begin december 2023 bericht van ons. We hebben uw zorgtoeslag voor 2024 berekend. Het jaarbedrag aan zorgtoeslag voor 2024 is € 1.200. Dat betekent dat u elke maand € 100 aan zorgtoeslag krijgt. Die € 100 ziet u in Mijn toeslagen en de app bij uw zorgtoeslag staan.

Op 1 juli geeft u een wijziging door; uw inkomen is veranderd. We berekenen met uw nieuwe inkomen uw zorgtoeslag voor heel 2024 opnieuw. Daaruit blijkt dat uw zorgtoeslag voor heel 2024 niet € 1.200, maar eigenlijk € 600 had moeten zijn. In Mijn toeslagen en de app ziet u dat u € 50 zorgtoeslag per maand krijgt (€ 600 gedeeld door 12). Maar op 20 juli wordt er niets bijgeschreven op uw rekening.

Dat komt omdat er in de maanden januari tot en met juni telkens € 100 is betaald, € 600 in totaal. En uw zorgtoeslag voor heel 2024 is € 600. Dus u hebt uw zorgtoeslag voor 2024 al helemaal gekregen in die eerste 6 maanden.

Het bedrag op mijn rekening is echt heel anders

Dan kan er iets anders aan de hand zijn. Misschien verrekenen we uw toeslag met een bedrag dat u aan ons moet terugbetalen? Lees meer over minder toeslag bij verrekenen.

Geen idee wat er aan de hand kan zijn? Bel dan de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.