Hoe maak ik bezwaar tegen de afwijkingsbeschikking?

U maakt bezwaar door een brief te sturen naar uw belastingkantoor.

Gebruik voor uw bezwaar dus niet het digitale bezwaarformulier.

Zet in uw brief:

 • uw naam
 • uw adres
 • uw telefoonnummer
 • uw burgerservicenummer
 • de datum van de afwijkingsbeschikking
 • het kenmerk van de afwijkingsbeschikking
 • waarmee u het niet eens bent met de afwijkingsbeschikking, en waarom u dat vindt
  Wij moeten uit uw bezwaar kunnen opmaken welke gegevens u wilt wijzigen in uw voorlopige aanslag.

Zet onder aan uw brief de datum en uw handtekening. En stuur deze naar uw belastingkantoor.

Maakt u bezwaar tegen uw afwijkingsbeschikking? Dan maakt u automatisch ook bezwaar tegen de eventuele betalingskorting, revisierente en het verzamelinkomen. Dat is uw inkomen uit 'werk en woning', 'aanmerkelijk belang' en 'sparen en beleggen', verminderd met uw persoonsgebonden aftrek.

Bent u ondernemer?

Vermeld dan behalve bovenstaande gegevens ook:

 • uw bedrijfsnaam
 • als dit voor u geldt: de naam van uw belastingconsulent

Maak op tijd bezwaar

Uw bezwaar is op tijd als wij dat ontvangen uiterlijk 1 week na afloop van de datum die op de afwijkingsbeschikking staat.

Als uw bezwaar bij ons binnen is, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Binnen 6 weken na ontvangst van uw bezwaar, sturen wij u onze beslissing.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.