Hoe maak ik bezwaar tegen de afwijkingsbeschikking?

U maakt bezwaar door een brief te sturen naar uw belastingkantoor. Dat kan tot de datum van uw definitieve aanslag, of de datum van de eerstvolgende voorlopige aanslag.

Gebruik voor uw bezwaar niet het digitale bezwaarformulier.

Zet in uw brief:

 • uw naam
 • uw adres
 • uw telefoonnummer
 • uw burgerservicenummer
 • de datum van de afwijkingsbeschikking
 • het kenmerk van de afwijkingsbeschikking
 • waarmee u het niet eens bent, en waarom u dat vindt
  Wij moeten uit uw bezwaar kunnen opmaken welke gegevens u wilt wijzigen in uw voorlopige aanslag.
 • alleen voor ondernemers:
  Vermeld ook uw bedrijfsnaam, of als dit voor u geldt: de naam van uw belastingconsulent.

Zet onderaan uw brief de datum en uw handtekening. En stuur deze naar uw belastingkantoor.

Als u bezwaar maakt tegen uw afwijkingsbeschikking, dan maakt u automatisch ook bezwaar tegen de eventuele  revisierente en het verzamelinkomen. Dat is uw inkomen uit 'werk en woning', 'aanmerkelijk belang' en 'sparen en beleggen', verminderd met uw persoonsgebonden aftrek.

Wanneer hoort u iets?

Als uw bezwaar bij ons binnen is, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Binnen 6 weken na ontvangst van uw bezwaar, sturen wij u onze beslissing.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.