Mijn jaarinkomens verschillen: kan ik geld terugvragen door middeling?

Ja, dat kan. Geld terugvragen via middeling kan als u sterke verschillen hebt in uw jaarinkomens over 3 jaar. U kunt dan belasting terugkrijgen. Daarvoor doet u een verzoek om middeling. De laatste periode waarover u kunt middelen is 2022, 2023, 2024 omdat de middelingsregeling per 1 januari 2023 is vervallen.

We kijken naar uw gemiddelde belasting over 3 jaar

Als u over de 3 losse jaarinkomens meer belasting betaalde dan over het gemiddelde van de 3 jaarinkomens, dan kunt u het verschil terugkrijgen. Het verschil moet dan wel boven het drempelbedrag liggen.

De voorwaarden voor teruggaaf door middeling

  • Middelen kan alleen over 3 aaneengesloten jaren.
  • U mag een jaar maar 1 keer gebruiken. Vraagt u middeling aan, dan mag er geen overlap zijn met jaren uit een eerdere aanvraag.
  • Er geldt een drempelbedrag van € 545.
  • U kunt middeling pas aanvragen als u van alle 3 de jaren een definitieve aanslag hebt ontvangen.

Vraag middeling op tijd aan: uiterlijk 36 maanden nadat de laatste definitieve aanslag van de 3 middelingsjaren vaststaat. Een definitieve aanslag staat vast als de bezwaartermijn van 6 weken verstreken is.

Voorbeeld

Wanneer bent u op tijd?

U wilt uw inkomen middelen over 2020, 2021 en 2022. U hebt uw definitieve aanslag 2022 op 5 september 2023 gekregen. Dan moet u ons vóór 17 oktober 2026 een ingevuld formulier toesturen. Dat is 36 maanden + 6 weken na 5 september 2023.

Bereken eerst of middeling zinvol is

Kijk of middeling voor u zinvol is door een berekening te maken. Weet u niet welke 3 jaren u het beste kunt middelen? Maak dan een berekening voor verschillende periodes van 3 jaar en kijk wat het voordeligst is.

Einde van de regeling maar u kunt nog aanvragen indienen

1 januari 2023 is de middelingsregeling vervallen. Dat betekent:

  • De laatste periode waarover u kunt middelen is 2022, 2023 en 2024.
  • Als u kiest voor 2022 als laatste jaar voor middeling (2020, 2021 en 2022), dan kunt u voor 2023 en 2024 geen middeling meer aanvragen.
  • Wilt u de mogelijkheid behouden om over 2023 en 2024 middeling aan te vragen, dan kan dat alleen in combinatie met 2022. Houd daarmee rekening bij uw keuze.

Middeling aanvragen

Is middeling zinvol voor u? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u middeling aanvragen.

U hoeft uw berekening niet mee te sturen, die doen wij na uw aanvraag.

Woont of werkt u in het buitenland?

Kijk dan eerst op Ik woon/werk in het buitenland, kan ik ook geld terugvragen? om te zien of u ook middeling kunt aanvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.