Nieuwe regels voor pensioenen - wat betekent dat voor mij?

De nieuwe regels voor pensioenen hebben geen directe gevolgen voor uw belastingaangifte. U hoeft niets te doen. Wel krijgt u meer fiscale mogelijkheden om met verruimde regelingen voor lijfrentes extra pensioen op te bouwen. Ook voor zelfstandigen en gepensioneerden worden de mogelijkheden verruimd om extra pensioen op te bouwen.

Ruimere mogelijkheden om meer en langer te sparen met fiscaal voordeel

U kunt fiscaal voordelig een hoger bedrag sparen voor uw pensioen. Dat kan op de volgende manieren:

  • De fiscale jaarruimte voor de aftrek van lijfrentepremies wordt verhoogd naar 30% van het inkomen waarmee u spaart voor uw pensioen. Dat geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. Voorwaarde is dat u een pensioentekort hebt.
  • U kunt tot 10 jaar terug gebruikmaken van de jaarruimte voor aftrek van lijfrentepremies. Dat was tot nu toe 7 jaar.
  • U mag tot 5 jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd lijfrentepremie inleggen voor extra lijfrente. Tot nu toe lag die grens bij de AOW-leeftijd.

U kunt zelf uw jaarruimte berekenen voor de aftrek van lijfrentepremies en meer lezen over lijfrentes.
Of laat u adviseren door uw financieel adviseur.

Meer spaarmogelijkheden voor zelfstandigen

Zelfstandig ondernemers kunnen zich vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds in de branche waarin ze werken. Voorwaarde is dat het pensioenfonds die mogelijkheid geeft. Premies zijn dan aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Het gaat om een proef die loopt tot 1 juli 2028. Als de proef eindigt, kunt u het gespaarde geld bij het pensioenfonds laten staan, of overzetten naar bijvoorbeeld een bank of verzekeraar.

Geleidelijke veranderingen en overgangsfase

Pensioenregelingen hoeven niet meteen te worden aangepast aan de nieuwe regels. Hiervoor geldt een overgangsperiode. Maar de verruimde spaarmogelijkheden voor lijfrenten zijn al met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 2023. Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel op pensioenduidelijkheid.nl – een website van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor informatie over uw eigen pensioen: mijnpensioenoverzicht.nl

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.