Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

Leveren van goederen naar het buitenland

Geldt voor u het volgende?

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Nederland een ander EU-land een land buiten de EU Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Nederland een ander EU-land Klik hier voor help over deze vraag.

Nederland een ander EU-land een land buiten de EU Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ander EU-land niet-EU-land

Nederland een ander EU-land

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Nederland een ander EU-land

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Nederland een ander EU-land

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Nederland een ander EU-land

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

ja nee Klik hier voor help over deze vraag.

Nederland een ander EU-land

Resultaat

Dit hulpmiddel is niet voor u bedoeld.

Wilt u nagaan waar een aankoop van goederen binnen de EU is belast? Gebruik dan het het hulpmiddel Intracommunautaire verwervingen. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Wilt u weten wat u moet doen als u goederen importeert vanuit een niet-EU-land? Kijk dan bij Zakendoen buiten de EU. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Levert u diensten aan afnemers in het buitenland of neemt u diensten af van leveranciers in het buitenland? En wilt u weten wie de btw hierover moet aangeven? Gebruik dan het het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Neem voor andere vragen contact op met de BelastingTelefoon. Deze pagina opent in een nieuw venster.

De levering is belast in Nederland.

Wat moet u doen?

 • Stuur uw klant een factuur met Nederlandse btw.
 • Geef de levering aan in de btw-aangifte.

Let op!
Is uw klant een ondernemer met een btw-identificatienummer van een ander EU-land? En vervoert die klant de goederen in verband met de levering naar dat andere EU-land? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden het 0%-tarief gebruiken. Lees meer bij Aantonen dat u goederen levert aan afnemers die aangifte doen. Deze pagina opent in een nieuw venster.

De levering is belast in het EU-land waar u de goederen installeert of monteert.

Wat moet u doen?

 • Stuur uw klant een factuur zonder btw.
 • Noteer 'btw verlegd' op de factuur.
 • Controleer het btw-identificatienummer van uw klant. Deze pagina opent in een nieuw venster
 • Noteer het btw-identificatienummer van uw klant op de factuur.
 • Geef de levering aan in de Nederlandse btw-aangifte.
 • Geef de levering niet op in de Nederlandse opgaaf intracommunautaire prestaties.

Let op!
Klopt het btw-identificatienummer van uw klant niet? Vraag deze dan om het juiste nummer. Krijgt u geen juist nummer? Beantwoord dan de vraag 'Verlegt u de btw naar uw klant?' met 'Nee'.

De levering is belast in het EU-land waar u de goederen installeert of monteert.

Wat moet u doen?

 • U doet aangifte in het betreffende EU-land.
 • Vraag de belastingdienst van het betreffende EU-land hoe u zich kunt registreren en aan welke verplichtingen u moet voldoen.
 • Geef de levering aan in de Nederlandse btw-aangifte.
 • Geef de levering niet op in de Nederlandse opgaaf intracommunautaire prestaties.

De levering is mogelijk belast in het niet-EU-land waar u de goederen installeert of monteert.

Wat moet u doen?

 • Vraag de belastingdienst van het betreffende niet-EU-land aan welke verplichtingen u moet voldoen.
 • Geef de levering niet aan in de Nederlandse btw-aangifte.
 • Geef de levering niet op in de Nederlandse opgaaf intracommunautaire prestaties.

Deze levering naar een niet-EU-land is belast in Nederland.

Wat moet u doen?

 • Stuur uw klant een factuur met 0% Nederlandse btw.
 • Geef de levering aan in de btw-aangifte.

Let op!

 • Als u het 0%-tarief toepast, moet u aantonen dat de goederen de EU-hebben verlaten. Hoe u dat doet, leest u bij Administratie bijhouden als u zakendoet buiten de EU. Deze pagina opent in een nieuw venster.
 • Kunt u het 0%-tarief niet aantonen? Stuur uw klant dan een factuur met 6% of 21% Nederlandse btw.
 • Levert u goederen aan een particulier die buiten de EU woont? En neemt die particulier de goederen mee naar het niet-EU-land? Dan kunt u een bijzondere regeling toepassen waardoor de goederen zonder betaling van btw de EU verlaten. U leest hier meer over bij Export door particulier die buiten de EU woont. Deze pagina opent in een nieuw venster.

De levering is belast in het EU-land waar het vervoer begint.

Wat moet u doen?

 • U moet aangifte doen in het EU-land waar het vervoer begint.
 • Vraag de belastingdienst van het betreffende EU-land hoe u zich kunt registreren en aan welke verplichtingen u moet voldoen.
 • Geef de levering niet aan in de Nederlandse btw-aangifte.
 • Geef de levering niet op in de Nederlandse opgaaf intracommunautaire prestaties.

De levering is belast in Nederland. U als leverancier verricht in Nederland een intracommunautaire levering. Deze is belast met 0%. Uw klant verricht een intracommunautaire verwerving. Deze is belast met het btw-tarief dat geldt in het EU-land waar het vervoermiddel aankomt.

Wat moet u doen?

 • Stuur uw klant een factuur met 0% btw.
 • Noteer op de factuur 'tabel II, onderdeel a, post 6, Wet OB 1968' of 'artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112'. Welke van de 2 u kiest, maakt niet uit.
 • Op de factuur vermeldt u gegevens waaruit blijkt dat het om een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel gaat (de leeftijd of het aantal kilometers, vaar- of vlieguren).
 • Controleer het btw-identificatienummer dat uw klant heeft opgegeven. Deze pagina opent in een nieuw venster
 • Noteer op de factuur het btw-identificatienummer van uw klant.
 • Geef de levering aan in de Nederlandse btw-aangifte.
 • Geef de levering op in de Nederlandse opgaaf intracommunautaire prestaties.

Let op!
Klopt het btw-identificatienummer van uw klant niet? Vraag deze dan om het juiste nummer. Krijgt u geen juist nummer? Beantwoord dan de vraag 'Hebt u een btw-identificatienummer uit een ander EU-land van uw klant gekregen?' met 'Nee'.

De levering is belast in Nederland. U als leverancier verricht in Nederland een intracommunautaire levering. Deze is belast met 0%. Ook al heeft uw klant geen btw-identificatienummer, hij verricht toch een intracommunautaire verwerving. Deze is belast met het btw-tarief dat geldt in het EU-land waar het vervoermiddel aankomt.

Wat moet u doen?

 • Stuur uw klant een factuur met 0% btw.
 • Noteer op de factuur 'tabel II, onderdeel a, post 6, Wet OB 1968’ of ‘artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112’. Welke van de 2 u kiest, maakt niet uit.
 • Uw klant heeft geen btw-identificatienummer. Controleer daarom de naam en adresgegevens.
 • Op de factuur vermeldt u gegevens waaruit blijkt dat het om een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel gaat (de leeftijd of het aantal kilometers, vaar- of vlieguren).
 • Geef de levering aan in de Nederlandse btw-aangifte.
 • Geef de levering niet op in de Nederlandse opgaaf intracommunautaire prestaties.
 • Stuur een kopie van de factuur naar:
  Belastingdienst/Central Liaison Office
  Postbus 378
  7600 AJ Almelo

De levering is belast in het EU-land waar het vervoer begint.

U als leverancier verricht in het EU-land waar het vervoer begint een intracommunautaire levering. Deze is belast met 0%.

Uw klant verricht een intracommunautaire verwerving. Deze is belast met het btw-tarief dat geldt in het EU-land waar het vervoermiddel aankomt.

Wat moet u doen?

 • U moet aangifte doen in het EU-land waar het vervoer begint.
 • Vraag de belastingdienst van het betreffende EU-land hoe u zich kunt registreren en aan welke verplichtingen u moet voldoen.

De levering is belast in Nederland.

Wat moet u doen?

 • Pas de margeregeling toe, net als bij margegoederen die u binnen Nederland verkoopt.
 • Noteer 'margeregeling' op de factuur.
 • Geef de levering en de btw over de marge aan in de btw-aangifte.
 • Geef de levering niet op in de Nederlandse opgaaf intracommunautaire prestaties.

De levering is belast in het EU-land waar het vervoer begint. U kunt in dat land ook gebruik maken van de margeregeling, omdat deze regeling in alle EU-landen geldt.

Wat moet u doen?

 • U moet aangifte doen in het EU-land waar het vervoer begint.
 • Vraag de belastingdienst van het betreffende EU-land hoe u zich kunt registreren en aan welke verplichtingen u moet voldoen.

De levering is belast in Nederland.

U als leverancier verricht in Nederland een intracommunautaire levering. Deze is belast met 0%.

Uw klant verricht een intracommunautaire verwerving. Deze is belast met het btw-tarief dat geldt in het EU-land waar de goederen aankomen.

Wat moet u doen?

 • Stuur uw klant een factuur met 0% btw.
 • Noteer op de factuur 'tabel II, onderdeel a, post 6, Wet OB 1968' of 'artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112'. Welke van de 2 u kiest, maakt niet uit.
 • Controleer het btw-identificatienummer dat door uw klant is opgegeven. Deze pagina opent in een nieuw venster
 • Noteer het btw-identificatienummer van uw klant op de factuur.
 • Geef de levering aan in de Nederlandse btw-aangifte.
 • Geef de levering op in de Nederlandse opgaaf intracommunautaire prestaties.

Let op!
Klopt het btw-identificatienummer van uw klant niet? Vraag deze dan om het juiste nummer. Krijgt u geen juist nummer? Beantwoord dan de vraag 'Hebt u een btw-identificatienummer uit een ander EU-land van uw klant gekregen?' met 'Nee'.

De levering is belast in het EU-land waar het vervoer begint.

U als leverancier verricht in het EU-land waar het vervoer begint, een intracommunautaire levering. Deze is belast met 0%. Uw klant verricht een intracommunautaire verwerving. Deze is belast met het btw-tarief dat geldt in het EU-land waar de goederen aankomen.

Wat moet u doen?

 • U moet aangifte doen in het EU-land waar het vervoer begint.
 • Vraag de belastingdienst van het betreffende EU-land hoe u zich kunt registreren en aan welke verplichtingen u moet voldoen.

De levering is belast in het EU-land waar de goederen na vervoer aankomen.

U verricht een zogenoemde afstandsverkoop. Meer informatie over afstandsverkopen vindt u bij Export naar klanten in de EU die geen btw-aangifte doen: drempelbedragen. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Wat moet u doen?

 • U moet aangifte doen in het EU-land waar de goederen na vervoer aankomen.
 • Vraag de belastingdienst van het betreffende EU-land hoe u zich kunt registreren en aan welke verplichtingen u moet voldoen.
 • Geef de levering ook aan in de Nederlandse btw-aangifte.

De levering is belast in Nederland.

Wat moet u doen?

 • Stuur uw klant een factuur met Nederlandse btw.
 • Geef de levering aan in de Nederlandse btw-aangifte.

Let op!
Is uw klant een ondernemer met een btw-identificatienummer van een ander EU-land? En vervoert die klant de goederen in verband met de levering naar dat andere EU-land? U kunt dan onder bepaalde voorwaarden het 0%-tarief gebruiken. U leest daar meer over bij Aantonen dat u goederen levert aan afnemers die aangifte doen. Deze pagina opent in een nieuw venster.

De levering is belast in het EU-land waar de goederen zich bevinden.

Wat moet u doen?

 • Stuur uw klant een factuur zonder btw.
 • Noteer 'btw verlegd' op de factuur.
 • Controleer het btw-identificatienummer dat door uw klant is opgegeven. Deze pagina opent in een nieuw venster
 • Noteer het btw-identificatienummer van uw klant op de factuur.
 • Geef de levering niet aan in de Nederlandse btw-aangifte.
 • Geef de levering niet op in de Nederlandse opgaaf intracommunautaire prestaties.

Let op!
Klopt het btw-identificatienummer van uw klant niet? Vraag deze dan om het juiste nummer. Krijgt u geen juist nummer? Beantwoord dan de vraag 'Verlegt u de btw naar uw klant?' met 'Nee'.

De levering is belast in het EU-land waar de goederen zich bevinden op het moment van de levering.

Wat moet u doen?

 • U moet aangifte doen in het EU-land waar de goederen zich bevinden op het moment van de levering.
 • Vraag de belastingdienst van het betreffende EU-land hoe u zich kunt registreren en aan welke verplichtingen u moet voldoen.
 • Geef de levering niet aan in de Nederlandse btw-aangifte.
 • Geef de levering niet op in de Nederlandse opgaaf intracommunautaire prestaties.

De levering kan belast zijn in het niet-EU-land waar de goederen zich bevinden op het moment van de levering.

Wat moet u doen?

 • Vraag de belastingdienst van het betreffende niet-EU-land aan welke verplichtingen u moet voldoen.
 • Geef de levering niet aan in de Nederlandse btw-aangifte.
 • Geef de levering niet op in de Nederlandse opgaaf intracommunautaire prestaties.

Deze situatie wordt in dit hulpmiddel niet behandeld. Neem hiervoor contact op met de BelastingTelefoon. Deze pagina opent in een nieuw venster.

De levering is belast in Nederland.

Wat moet u doen?

 • Geef uw klant een factuur met Nederlandse btw.
 • Geef de levering aan in de btw-aangifte.

Let op!
Is uw klant een ondernemer met een btw-identificatienummer van een ander EU-land? En vervoert die klant de goederen in verband met de levering naar dat andere EU-land? U kunt dan onder bepaalde voorwaarden het 0%-tarief gebruiken. U leest daar meer over bij Aantonen dat u goederen levert aan afnemers die aangifte doen. Deze pagina opent in een nieuw venster.

De levering is belast in het EU-land waar het passagiersvervoer begint.

Wat moet u doen?

 • U moet aangifte doen in het EU-land waar het passagiersvervoer begint.
 • Vraag de belastingdienst van het betreffende EU-land hoe u zich kunt registreren en aan welke verplichtingen u moet voldoen
 • Geef de levering niet aan in de Nederlandse btw-aangifte.
 • Geef de levering niet op in de Nederlandse opgaaf intracommunautaire prestaties.

De levering is belast in het niet-EU-land waar het schip, het vliegtuig of de trein zich bevindt op het moment van de levering.

Wat moet u doen?

 • Vraag de belastingdienst van het betreffende niet-EU-land aan welke verplichtingen u moet voldoen.
 • Geef de levering niet aan in de Nederlandse btw-aangifte.
 • Geef de levering niet op in de Nederlandse opgaaf intracommunautaire prestaties.

Kies 'Nee' als u de goederen afneemt.

Installeren of monteren

Onder installeren of monteren verstaan wij in dit geval: de door u geleverde goederen bevestigen aan andere goederen. Bijvoorbeeld een zonnescherm aan een gebouw monteren, of dit voor uw rekening en risico laten doen door een andere ondernemer.

Wilt u weten welke landen en gebieden tot de EU behoren? Kijk bij EU-landen en -gebieden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Btw verleggen

De belastingdienst van het land van uw klant kan u vertellen of u de btw moet verleggen.

Is de klant een particulier? Dan verlegt u de btw nooit.

Kies 'Nee' als:

 • de geleverde goederen bijvoorbeeld worden opgeslagen in een magazijn, en ze op een later tijdstip worden opgehaald
 • u de goederen levert aan boord van een vliegtuig, boot of trein

Wilt u weten welke landen en gebieden tot de EU behoren? Kijk bij EU-landen en -gebieden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Dit bedoelen wij met nieuwe of bijna nieuwe vervoermiddelen. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Margeregeling

De margeregeling geldt in alle EU-landen. Meer informatie over de margeregeling vindt u bij Export margegoederen naar EU-landen. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Btw-identificatienummer

Is er sprake van een intracommunautaire verwerving door uw klant? En moet hij hierover btw betalen? Dan moet hij u zijn btw-identificatienummer geven.

Kies 'Ja' als u:

 • de goederen zelf vervoert
 • de goederen per post verstuurt
 • een transportbedrijf opdracht geeft om de goederen te vervoeren,
 • namens uw klant een transportbedrijf opdracht geeft om de goederen te vervoeren, ook als u dit namens uw klant doet

In alle andere gevallen kiest u 'Nee'.

Dit verstaan wij onder accijnsgoederen. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Ondernemers die geen btw-aangifte doen

Ondernemers die geen btw-aangifte doen, zijn:

Rechtspersonen die geen btw-aangifte doen

Met rechtspersonen die geen btw-aangifte doen, bedoelen we organisaties die geen ondernemer zijn. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld:

 • nv's
 • bv's
 • kerken
 • stichtingen
 • verenigingen

Let op!
Is uw klant ondernemer, maar hebt u een onjuist btw-identificatienummer gekregen? Kies hier dan 'Nee'.

Drempelbedrag

Een overzicht van de bedragen vindt u bij Drempelbedragen afstandsverkopen. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Drempelbedrag

Een overzicht van de bedragen vindt u bij Drempelbedragen afstandsverkopen. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Drempelbedrag niet toepassen

Kies 'Ja' als u onze toestemming hebt om altijd buitenlandse btw in rekening te brengen. Meer informatie vindt u bij Kiezen voor afstandsverkopen zonder drempelbedragen. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Leveren aan boord van een schip, vliegtuig of trein

Voorbeelden van verkoop aan boord zijn: boeken, tijdschriften, eten en drinken uit een automaat en accijns- of luxeartikelen zoals sigaretten, sierraden of parfum. Dit hulpmiddel is niet voor u bestemd als u eten en drinken verkoopt in een restaurant aan boord. Dit geldt als dienst. Wilt u weten waar deze dienst belast is? Gebruik dan het hulpmiddel Diensten in en uit het buitenland. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Wilt u weten welke landen en gebieden tot de EU behoren? Kijk bij EU-landen en -gebieden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Btw verleggen

De belastingdienst van het land van uw klant kan u vertellen of u de btw moet verleggen.

Is de klant een particulier? Dan verlegt u de btw nooit.

Reis binnen de EU

Kies 'Ja' als de plaats van vertrek en aankomst binnen de EU liggen en er geen tussenstop buiten de EU wordt gemaakt.

Reis binnen én buiten EU

Gaat de reis zowel door de EU als daarbuiten? Splits de reis in verschillende trajecten

Bijvoorbeeld: een schip vaart van Noorwegen naar Algerije (beide niet-EU-landen) en stopt onderweg in Nederland en Portugal. Kies 'Ja' als de leveringen plaatsvinden tijdens het traject Nederland – Portugal. Kies 'Nee' als de leveringen plaatsvinden tijdens de trajecten Noorwegen – Nederland en Portugal – Algerije.

Heen- en terugreis zijn afzonderlijke reizen.

EU-landen

Wilt u weten welke landen en gebieden tot de EU behoren? Kijk bij EU-landen en -gebieden. Deze pagina opent in een nieuw venster.

Heen- en terugreis

Heen- en terugreis zijn afzonderlijke reizen.