ABC-levering binnen de EU en ketentransacties

Bij een ABC-levering zijn altijd ten minste 3 ondernemers uit 1 of meer landen betrokken. Bij zo'n levering verkoopt ondernemer A aan B en B verkoopt door aan C. A levert de goederen direct aan C. Er is sprake van 2 transacties. Wie betaalt de btw als er sprake is van een ABC-levering binnen de EU? Ondernemer A, B of C?

Voorbeeld ABC-levering

Oliemaatschappij A in Hamburg verkoopt een partij ruwe olie aan oliemaatschappij B in Rotterdam, die op zijn beurt de partij olie doorverkoopt aan oliehandelaar C in Italië. Oliemaatschappij B heeft A opdracht gegeven de goederen rechtstreeks naar C in Italië te brengen. Het vervoer naar Italië is dus onderdeel van de levering van A aan B.

1e levering

De 1e levering van A naar B is een levering aan een ondernemer in een ander EU-land. Omdat het vervoer onderdeel is van deze levering, is dit een intracommunautaire levering. A stuurt een factuur met 0% btw. B moet zich registreren in Italië als btw-plichtige ondernemer en geeft daar zijn intracommunautaire verwerving aan.

2e levering

De 2e levering (van B aan C) is een binnenlandse levering in Italië (omdat de olie in Italië is gebleven), tussen 2 ondernemers. B brengt dus Italiaanse btw in rekening aan C.

Vereenvoudigde ABC-levering

Om het tussenhandelaar B gemakkelijker te maken is een ABC-levering ook mogelijk zonder registratie in het land van C. U vindt hier meer informatie over:

Ketentransacties

Bij een ketentransactie worden de goederen geleverd aan 2 of meer ondernemers binnen de EU. Bijvoorbeeld van A aan B, van B aan C en van C aan D: de goederen gaan dan direct van A naar D. Het intracommunautaire goederenvervoer, dus tegen het 0 % btw-tarief, kan echter maar aan 1 levering worden toegeschreven. Dit is de levering aan of door de tussenhandelaar.

Wie is de tussenhandelaar?

Een tussenhandelaar is niet de eerste leverancier in de keten. Wie tussenhandelaar is hangt af van wie de goederen verzendt of vervoert:

  • Vervoert of verzendt een ondernemer in de keten (niet de 1e leverancier) de goederen zelf? Dan is die ondernemer de tussenhandelaar.

    Voorbeeld: B koopt van A en regelt het vervoer zelf. Dan is B de tussenhandelaar. Alleen het btw-tarief voor de goederen die A levert aan B is 0%. De andere leveringen, bijvoorbeeld van B aan C en van C aan D zijn zogenoemde binnenlandse leveringen die belast zijn in het EU-land waar de goederen aankomen.
  • Vervoert of verzendt een partij buiten de keten de goederen? Dan is de tussenhandelaar degene die de opdracht geeft aan die partij voor het intracommunautaire vervoer of verzending.

Let op!

Geeft de tussenhandelaar een btw-id van het EU-land waaruit de goederen worden verzonden aan zijn leverancier? Dan geldt het btw-tarief van 0% voor de 2e levering.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.