Voorwaarden bij vereenvoudigde ABC-levering

Als u de vereenvoudigde ABC-regeling toepast, hebt u minder verplichtingen. Dan hoeft u zich niet te registreren in het land van uw klant als u tussenhandelaar B bent bij ABC-leveringen binnen de EU. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U kunt aantonen dat u de goederen van A hebt gekocht met het doel ze door te verkopen aan C. Dat toont u aan met bijvoorbeeld een contract of een offerte.
  • Er zijn 3 ondernemers die elk in een verschillend EU-land een btw-identificatienummer hebben.
  • U maakt met A de afspraak over het vervoer van de goederen.
  • De goederen gaan van A rechtstreeks naar C in het land van C.
  • Uw intracommunautaire levering aan C neemt u op in uw btw-aangifte en opgaaf ICP.

Extra eisen aan uw factuur

Als u tussenhandelaar B bent bij een ABC-levering, moet u bij het toepassen van de vereenvoudigde ABC-regeling, naast de normale eisen aan een factuur, de volgende extra gegevens op uw factuur aan C vermelden:

  • het btw-identificatienummer van afnemer C in het land van C
  • de vermelding: 'btw verlegd'.

Hiermee brengt u afnemer C ervan op de hoogte dat C de btw moet aangeven, omdat u de vereenvoudigde regeling gebruikt.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.