Levering nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen naar EU-landen

Als u een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel naar een ander EU-land levert, moet uw klant altijd in eigen land de btw aangeven. Ook als uw klant een particulier is.

Wat moet u doen?

Als u een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel levert naar een ander EU-land, doet u het volgende:

 1. U noteert op uw factuur het btw-tarief: 0%.
 2. Als u levert aan een ondernemer: u geeft de levering aan in uw btw-aangifte en in uw opgaaf ICP.
 3. Als u levert aan een particulier: u geeft de levering aan in uw btw-aangifte, maar niet in uw opgaaf ICP.
 4. U reikt altijd een factuur uit. Ook als uw klant een particulier is. Als u aan een particulier levert, vermeldt dan op de factuur de gegevens die nodig zijn om te bepalen of het vervoermiddel nieuw of bijna nieuw is. U stuurt een kopie van de factuur met een korte brief naar:
  Belastingdienst/Central Liaison Office
  Postbus 378
  7600 AJ Almelo
 5. U zorgt ervoor dat u met uw administratie kunt aantonen dat het vervoermiddel naar een ander EU-land is vervoerd. Bijvoorbeeld door de rekeningen te bewaren van het bedrijf dat het vervoermiddel heeft vervoerd.

Wat verstaan we onder nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen?

Wat wij hieronder verstaan, leest u bij Nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen.

Kentekenbewijs

Het kentekenbewijs dat voor het voertuig is afgegeven in Nederland, moet u inleveren bij de RDW (Dienst Wegverkeer, Centrum voor voertuigtechniek en documentatie). De RDW neemt het kentekenbewijs in en geeft vervolgens een uitvoerverklaring af. Met deze uitvoerverklaring en uw administratie kunt u aantonen dat het voertuig is geleverd in het andere EU-land.

Kleineondernemersregeling

Maakt u gebruik van de vrijstelling van de kleineondernemersregeling? Houd er dan rekening mee dat de regeling niet geldt bij deze leveringen. U moet dus wel een factuur uitreiken, administratie bijhouden, aangifte doen en eventueel een opgaaf ICP indienen. U hoeft geen btw over de levering te betalen, want de levering is belast met 0%. Als u het vervoermiddel van een ondernemer in Nederland hebt gekocht, kunt u de voorbelasting aftrekken.

Let op!

Levert u een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel en doet u geen btw-aangifte? Omdat u bijvoorbeeld een particulier bent, of een ondernemer die uitsluitend vrijgestelde prestaties levert? Gebruik het hulpmiddel Incidentele btw-aangifte om te bepalen wat u moet doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.