Vereenvoudigde ABC-levering

Bij de normale ABC-levering verkoopt ondernemer A aan B en B aan C. De goederen gaan rechtstreeks van A naar C. Als het vervoer plaatsvindt in het kader van de levering A-B, moet B zich registreren in het land van C en daar aangifte doen. Deze registratie en btw-aangifte zijn niet nodig bij een vereenvoudigde ABC-levering.

Geen registratie nodig

Bent u tussenhandelaar B en wilt u zich niet als ondernemer registreren in het land van C? Dan kunt u uw levering aan C aangeven in Nederland. Het voordeel voor u is dat u zich niet hoeft te registreren in het land van C.

Wat moet u doen?

Als u tussenhandelaar B bent, ontvangt u een factuur met 0% btw. U neemt deze aankoop niet op in uw btw-aangifte. De 2e transactie (van u naar C) merkt u aan als een intracommunautaire levering. U stuurt een factuur zonder btw. Deze factuur moet aan extra eisen voldoen. Hierbij geeft u de levering aan in uw btw-aangifte in rubriek 3b ‘Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU’ en neemt deze op in uw opgaaf ICP bij rubriek 3b ‘Intracommunautaire ABC-leveringen (vereenvoudigde regeling)'. Ondernemer C berekent zelf de verschuldigde btw en geeft deze aan in zijn eigen land.

Voorwaarden en eisen

U mag de vereenvoudigde regeling toepassen als u aan de voorwaarden voldoet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.