DMS: gevolgen voor vergunninghouders IIAA douane-entrepot

De Douane vervangt bestaande systemen door het nieuwe DMS. Dit heeft gevolgen voor vergunninghouders 'Inschrijving in de administratie van de aangever (IIAA), douane-entrepot (DE)'. Ze moeten kiezen of ze hun vergunning houden of beëindigen.

Variant 1: ik wil mijn vergunning beëindigen

Beëindigt u uw vergunning? En gaat u dus voor de aangifte tot plaatsing van de goederen in uw douane-entrepot over naar de normale procedure? Kijk wat dit voor u betekent.

Goederen plaatsen in entrepot na beëindigen van douanevervoer

Slaat u douane-goederen nu op in uw douane-entrepot na het beëindigen van douanevervoer? De procedures voor het afmelden van de voorafgaande douaneregeling 'douanevervoer' veranderen niet. Nadat u het douanevervoer hebt afgemeld in NCTS/Transit doet u voortaan een aangifte tot plaatsing in uw douane-entrepot met DMS. Daarvoor heeft u of uw vertegenwoordiger nodig:

  • een aansluiting op DMS
  • alle relevante gegevens, zodat u juist en op tijd aangifte kunt doen

We controleren uw aangifte. U krijgt daarna een bericht over de vrijgave van de goederen voor plaatsing in uw douane-entrepot. Zodra de goederen zijn vrijgegeven voor de regeling douane-entrepot, kunt u over de goederen beschikken. U schrijft de goederen in uw entrepot-administratie in overeenkomstig de aangifte.

Goederen plaatsen in entrepot na binnenbrengen

Slaat u douanegoederen nu op in uw douane-entrepot na binnenbrengen? Als u de goederen direct vanuit tijdelijke opslag na binnenbrengen in uw douane-entrepot wilt plaatsen, doet u een aangifte tot plaatsing in uw douane-entrepot met DMS. Zo wordt in de nieuwe situatie automatisch de aangifte voor tijdelijke opslag aangezuiverd.

We verwerken uw aangifte en vergelijken deze met de gegevens van de aangifte tot tijdelijke opslag in Douane Manifest (DMF). Daarna sturen we u een bericht over de vrijgave van de goederen. Zodra we de goederen vrijgeven voor de regeling douane-entrepot, kunt u erover beschikken. Komen de gegevens van uw aangifte niet overeen met de aangifte tot tijdelijke opslag? Dan accepteren we uw aangifte niet. U schrijft de goederen in uw entrepot-administratie in overeenkomstig de aangifte.

Let op: als de aangifte tot plaatsing niet overeenstemt met de aangifte tot tijdelijke opslag, dan wordt uw aangifte niet geaccepteerd. U kunt dan dus niet beschikken over de goederen.

Goederen op een andere manier plaatsen in entrepot

Slaat u douanegoederen nu op een andere manier op in uw douane-entrepot? Die procedures wijzigen niet. Het enige verschil is dat u in de nieuwe situatie in DMS aangifte tot plaatsing moet doen. Zodra de goederen zijn vrijgegeven voor de regeling douane-entrepot, kunt u over de goederen beschikken. U schrijft de goederen in uw entrepot-administratie in overeenkomstig de aangifte.

Gegevens om te kunnen aangeven

U moet op het moment van aangeven de informatie hebben om de aangifte juist en volledig te kunnen doen. De gegevens die in uw aangifte(bericht) moeten staan, vindt u in bijlage B bij de Gedelegeerde Verordening bij het Douanewetboek van de Unie, in kolom H2 met nationale aanvullingen volgens de Algemene douaneregeling. Mogelijk moeten de partijen waarmee u zaken doet gegevens aan u leveren.

Variant 2: ik wil mijn vergunning houden

Houdt u de vergunning 'Inschrijving in de administratie van de aangever, douane-entrepot'? Dan gaat u volgens nieuwe procedures aanbrengen en aangeven. Dit is wat het voor u betekent.

Goederen plaatsen in entrepot na beëindigen van douanevervoer

Slaat u douane-goederen nu op in uw douane-entrepot na het beëindigen van douanevervoer? De procedures voor het afmelden van de voorafgaande douaneregeling 'douanevervoer' veranderen niet. Nadat u het douanevervoer hebt afgemeld in NCTS Transit moet u voortaan een standaard aanbrengbericht versturen via DMS 4.1. Daarvoor heeft u of uw vertegenwoordiger nodig:

  • een aansluiting op DMS
  • alle relevante gegevens, zodat u dat aanbrengbericht juist en op tijd kunt versturen, en de gegevens van de goederen kunt inschrijven in uw administratie.

Als u de goederen aanbrengt, moet u ze ook aangeven. Dit doet u door de gegevens van de goederen in te schrijven in uw administratie.

We controleren uw aanbrengbericht. U krijgt daarna een bericht over de vrijgave van de goederen voor plaatsing in uw douane-entrepot. Zodra de goederen zijn vrijgegeven voor de regeling douane-entrepot, kunt u over de goederen beschikken.

Goederen plaatsen in entrepot na binnenbrengen

Slaat u douane-goederen nu op in uw douane-entrepot na binnenbrengen? Als u de goederen direct vanuit 'tijdelijke opslag' na binnenbrengen in uw douane-entrepot wilt plaatsen, verstuurt u een standaard aanbrengbericht met DMS 4.1. Zo wordt in de nieuwe situatie automatisch de aangifte voor tijdelijke opslag aangezuiverd.

We verwerken uw aanbrengbericht en vergelijken dit met de gegevens van de aangifte tot tijdelijke opslag in Douane Manifest (DMF). Daarna sturen we een bericht over de vrijgave van de goederen. Zodra we de goederen vrijgeven voor plaatsing in uw douane-entrepot, kunt u erover beschikken. Komen de gegevens van uw aanbrengbericht niet overeen met de aangifte tot tijdelijke opslag? Dan accepteren we uw aanbrengbericht niet.

Als u de goederen aanbrengt, moet u ze ook aangeven. Dit doet u door de gegevens van de goederen in te schrijven in uw administratie.

Goederen op een andere manier plaatsen in entrepot

Slaat u douanegoederen nu op een andere manier op in uw douane-entrepot? Die procedures wijzigen niet. Het enige verschil is dat u in de nieuwe situatie met DMS een aanbrengbericht moet versturen. Als u de goederen aanbrengt, moet u ze op hetzelfde moment aangeven door de gegevens van de goederen in te schrijven in uw administratie.

We controleren uw aanbrengbericht en sturen u een bericht over de vrijgave van de goederen voor plaatsing in uw douane-entrepot. Zodra de goederen zijn vrijgegeven voor plaatsing in uw douane-entrepot, kunt u over de goederen beschikken.

Gegevens om te kunnen aanbrengen en aangeven

U moet op het moment van aanbrengen de informatie hebben om het aanbrengen juist en volledig te doen. De gegevens die in uw standaard aanbrengbericht moeten staan, vindt u in bijlage B bij de Gedelegeerde Verordening bij het Douanewetboek van de Unie, in kolom I2 met nationale aanvullingen volgens de Algemene douaneregeling.

Op het zelfde moment dat u de goederen aanbrengt, moet u ze aangeven. Dat doet u door de goederen in te schrijven in uw administratie. De gegevens die in een aangifte tot plaatsing in een douane-entrepot moeten staan, vindt u in bijlage B bij de Gedelegeerde Verordening bij het Douanewetboek van de Unie, in kolom H2 met nationale aanvullingen volgens de Algemene douaneregeling. U mag ook een vereenvoudigde aangifte doen. Gebruik dan kolom I1 met nationale aanvullingen volgens de Algemene douaneregeling. Mogelijk moeten de partijen waarmee u zaken doet gegevens aan u leveren.

DMS: mogelijke gevolgen voor uw administratie en logistiek

  • Of u er nu voor kiest uw vergunning IIAA te houden of beëindigen: er kunnen altijd gevolgen zijn voor uw administratieve en/of logistieke procedures.
  • U of uw vertegenwoordiger moet een aansluiting op DMS hebben en met de nieuwe berichtspecificaties aanbrengen of aangifte doen.De specificaties voor DMS 4.0 en DMS 4.1 zijn al gepubliceerd via het platform voor softwarehuizen. Neem hiervoor contact op met uw softwareleverancier.
  • Uw huidige vergunning IIAA DE wordt in overleg met u beëindigd of gewijzigd. Dit gebeurt op zijn laatst op 1 januari 2023. Mogelijk stellen we nog een eindcontrole in op het gebruik van de vergunning die u nu heeft.

De keuze voor 1 van de 2 varianten is niet definitief. U kunt altijd nog wijzigen.

Meer weten?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.