Bijzonderheden per accijnsproduct

Bijzonderheden voor:

Hoeveel accijns u moet betalen en over welke producten vindt u in de tarievenlijst.

Meer weten? Bel de DouaneTelefoon.

Bier

Het alcoholgehalte van bier bepaalt hoeveel accijns u moet betalen.

Bier gemengd met een alcoholvrije drank noemen we limonade als in het mengsel 0,5% of minder alcohol zit. Voor limonade betaalt u verbruiksbelasting, geen accijns.

Voor bier gebrouwen door kleine brouwerijen kan een verlaagd accijnstarief gelden. U kunt dat aanvragen als u kunt bewijzen dat uw brouwerij:

 • zelfstandig is
 • economisch onafhankelijk is van andere bierbrouwerijen
 • geen bier onder licentie produceert
 • in het vorige kalenderjaar niet meer heeft gebrouwen dan 200.000 hectoliter
 • installaties gebruikt die fysiek losstaan van die van andere bierbrouwerijen

Wijn

Bij wijn is de alcohol alleen ontstaan door natuurlijke gisting. Het alcoholpercentage van wijn bepaalt hoeveel accijns u moet betalen.

Tussenproducten

Tussenproducten zijn onder meer port, sherry en vermout. Aan een tussenproduct is alcohol toegevoegd bij de alcohol die is ontstaan uit natuurlijke gisting.

Er zijn verschillende accijnstarieven voor mousserende tussenproducten en niet-mousserende tussenproducten.

Bevat de drank meer dan 22% alcohol, dan noemen we het product: een overig alcoholhoudend product.

Overige alcoholhoudende producten

Overige alcoholhoudende producten zijn:

 • ethylalcohol
 • gedistilleerde dranken
 • overige dranken met een alcoholpercentage van meer dan 1,2%, die niet zijn aangewezen als bier, wijn of tussenproduct

Tabaksproducten

Tabaksproducten waarover u accijns moet betalen zijn:

 • sigaretten
 • sigaren
 • rooktabak (waaronder waterpijptabak)

Op kleinhandelsverpakking van sigaretten, sigaren en rooktabak moet een accijnszegel zitten. Op die zegel staat de prijs voor de consument.

Voor het aanvragen van accijnszegels gelden speciale regels. U hebt daarvoor toestemming nodig. Deze toestemming kunt u aanvragen met het formulier 'Aanvraag toestemming accijnszegels aanvragen'.

Hebt u van ons een 'Toestemming accijnszegels aanvragen' gekregen? Dan moet u na iedere maand een opgaaf doen van het verloop van de accijnszegels die u in uw bezit had en hebt. Daarvoor gebruikt u het formulier 'Opgaaf ontvangst en mutaties accijnszegels (blanco en bedrukt)'.

Zijn accijnszegels verloren gegaan of vermist? Meld dat met het formulier 'Mededeling verloren gegane of vermiste accijnszegels'.

Wilt u accijnszegels vernietigen? Gebruik dan het formulier 'Verzoek vernietiging van accijnszegels'.

Wilt u accijnsgoederen vernietigen? Gebruik dan het formulier 'Verklaring vernietiging accijns- en/of verbruiksbelastinggoederen waarover al de Nederlandse accijns/verbruiksbelasting is betaald'.

Meer informatie over het aanvragen van accijnszegels leest u in de brochure 'Procedure accijnszegels'.

Minerale oliën

De minerale oliën waarvoor u accijns moet betalen zijn:

 • lichte olie (benzine)
 • halfzware olie (petroleum)
 • gasolie (diesel)
 • zware stookolie
 • vloeibaar gemaakt petroleumgas (LPG)
 • methaan

Ook andere producten kunnen als een minerale olie worden aangewezen. Een voorbeeld hiervan is plantaardige olie die wordt gebruikt als motorbrandstof of als brandstof voor verwarming. Daarover moet ook accijns worden betaald.

Voor minerale olie bestaan 2 soorten belasting:

 • accijns
 • voorraadheffing aardolieproducten

In de tarievenlijst is per product aangegeven welke belasting u moet betalen.

Fraude melden

Wilt u (vermoedelijke) fraude melden? Doe dat bij ons Meldpunt Accijns.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.