Expertisecentrum voor Grensoverschrijdende Vergunningen (ECGOV)

Binnen de Nederlandse Douane coördineert het Expertisecentrum Grensoverschrijdende Vergunningen (ECGOV) de vergunningen waarbij meer dan 1 lidstaat is betrokken (hierna grensoverschrijdende vergunningen genoemd).

Grensoverschrijdende vergunningen voor bijzondere regelingen

Maakt u in meer dan 1 EU-lidstaat gebruik van 1 of meer van de hieronder genoemde bijzondere regelingen? Dan kunt u een grensoverschrijdende vergunning aanvragen.

Het gaat om de volgende bijzondere regelingen:

  • douane-entrepot
  • actieve veredeling
  • tijdelijke invoer
  • passieve veredeling
  • bijzondere bestemming

Grensoverschrijdende vergunningen voor aangifteprocedure inschrijving in de administratie

U kunt ook een grensoverschrijdende vergunning aanvragen voor de aangifteprocedure 'Inschrijving in de administratie van de aangever voor in het vrije verkeer brengen' of 'Inschrijving in de administratie van de aangever voor plaatsing onder een bijzondere regeling'.

Daarnaast is het mogelijk om een grensoverschrijdende vergunning aan te vragen voor 'Inschrijving in de administratie van de aangever voor uitvoer'. Deze vergunning kunt u alleen aanvragen en gebruiken zolang de overgangsmaatregelen bij het Douanewetboek van de Unie van kracht zijn.

Deze grensoverschrijdende vergunningen zijn beter bekend als de Single Authorisation for Simplified Procedures (SASP). Met deze vergunning kunt u in 1 EU-lidstaat aangifte doen voor goederen die zich in meerdere EU-lidstaten bevinden.

Voordelen grensoverschrijdende vergunningen en SASP

Voordelen van deze vergunningen en SASP zijn:

  • 1 centraal coördinatiepunt voor de betrokken douanekantoren en 1 centraal coördinatiepunt voor de betrokken bedrijven
  • een vermindering van de administratieve lasten
  • eenduidige douaneprocedure

Grensoverschrijdende vergunning aanvragen

U vraagt een grensoverschrijdende vergunning aan bij de douane van de EU-lidstaat waar de hoofdadministratie van de betrokken bedrijven gevestigd of toegankelijk is (bijvoorbeeld Nederland). En waar een deel van de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, wordt uitgevoerd.

In Nederland dient u de aanvraag in bij het douanekantoor waaronder de vestigingsplaats van de aanvrager valt. Het ECGOV zorgt voor de contacten met de douanediensten in andere EU-lidstaten en de douanekantoren in Nederland.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een grensoverschrijdende vergunning? Of wilt u algemene informatie over deze vergunningen? Neem dan contact op met het ECGOV.

Contactgegevens

Het postadres van het ECGOV is:

Douane Rotterdam/kantoor Laan op Zuid/ECGOV 
Postbus 3070 
6401 DN Heerlen

Het bezoekadres van het ECGOV is:

Laan op Zuid 45 
3072 DB Rotterdam

Het ECGOV is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur.

U kunt het ECGOV bereiken via e-mail: douane.ecgov@douane.nl

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.