Standpunten Douane

Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen die aan de Kennisgroep accijns van de Douane zijn gesteld. Het gaat om standpunten die vanaf 1 april 2023 zijn vastgesteld.

Standpunten Kennisgroep accijns

Geheimhoudingsplicht

Informatie die te maken heeft met individuele (rechts)personen valt onder onze geheimhoudingsplicht. Die informatie maken we niet openbaar. We publiceren daarom geen standpunten die ook na anonimiseren herleidbaar zijn naar een individuele belastingplichtige.

Vaststellingsdatum

De vaststellingsdatum is gelijk aan de publicatiedatum. Deze vermelden we niet afzonderlijk op de website.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.