Aanvraag vergunning AEO

Een aanvraag voor een AEO-vergunning bestaat uit:

Stuur de vragenlijst en managementverklaring mee als bijlage bij uw aanvraag in het EU Customs Trader Portal. U kunt maar 1 bijlage meesturen: zet beide documenten in een zip-bestand.

Vul uw aanvraag volledig in

Wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als deze volledig is ingevuld en met alle bijlagen is ingeleverd. Is uw aanvraag niet compleet? Dan sturen wij u binnen 30 dagen na ontvangst een verzoek om de ontbrekende gegevens alsnog in te leveren.

  • De aanvraag moet ondertekend zijn door een bevoegd directeur. Is een directeur gezamenlijk bevoegd? Dan moeten alle directeuren ondertekenen, of er moet een getekende machtiging worden meegestuurd.
  • Vermeld de hoedanigheid van de ondertekenaar(s).

Termijnen voor onze beslissing

Zodra wij de complete aanvraag hebben gekregen, gelden de volgende termijnen:

  • Binnen 7 dagen stellen wij de autoriteiten in andere EU-lidstaten op de hoogte van uw aanvraag.
  • Binnen 120 dagen beslissen wij of de vergunning wordt afgegeven. Kunnen we ons niet houden aan deze termijn? Dan kunnen wij de afgiftetermijn verlengen met 60 dagen. Wij laten dit altijd aan u weten.
  • Als wij meer informatie nodig hebben, kunnen wij de afgiftetermijn met 30 dagen verlengen.

Moet u tijdens het AEO-onderzoek nog zaken aanpassen om te voldoen aan de AEO-criteria? Dan tellen de dagen die hiervoor nodig zijn niet mee voor de termijn waarbinnen we moeten beslissen.

Bedrijven met vestigingen in meerdere EU-lidstaten

Heeft uw bedrijf vestigingen in verschillende lidstaten? Dan hangt het van uw juridische status af waar u de vergunning moet aanvragen. Is de vestiging een afzonderlijke rechtspersoon? Dan dient u de aanvraag in bij de lidstaat waar deze is gevestigd. Is de vestiging een vaste inrichting? De vaste inrichting valt onder een rechtspersoon. De aanvraag dient u in bij de lidstaat waar deze rechtspersoon is gevestigd.

Meer informatie over multinationale ondernemingen met vestigingen in verschillende EU-lidstaten vindt u op de AEO-website van de EU.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.