Aanvraag vergunning AEO

Een aanvraag voor een vergunning Authorised Economic Operator (AEO) bestaat uit:

Gebruik de 'AEO Toelichting op de vragenlijst voor de AEO-zelfbeoordeling' bij het invullen van de vragenlijst.

Stuur de volledig ingevulde vragenlijst en de ondertekende managementverklaring mee bij uw aanvraag. Als u maar 1 van de documenten meestuurt, of ze zijn niet volledig ingevuld, dan vertraagt dat uw aanvraag.

U kunt maar 1 bijlage meesturen. Zet daarom beide documenten in een zip-bestand.

U vraagt uw AEO-vergunning digitaal aan

U vraagt een AEO-vergunning aan via het online portaal 'EU Customs Trader Portal'. Om in te loggen hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie over eHerkenning vindt u op onze pagina 'eHerkenning aanvragen'.

Vul uw aanvraag volledig in

Wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als deze volledig is ingevuld en met alle bijlagen is ingeleverd. Is uw aanvraag niet compleet? Dan sturen wij u binnen 30 dagen na ontvangst een verzoek om de ontbrekende gegevens alsnog in te leveren.

  • De aanvraag moet ondertekend zijn door een bevoegd directeur. Is een directeur gezamenlijk bevoegd? Dan moeten alle directeuren ondertekenen, of er moet een getekende machtiging worden meegestuurd.
  • Vermeld de hoedanigheid van de ondertekenaar(s).

Let op!

Uw aanvraag, maar ook latere verzoeken om wijziging, schorsing of intrekking van de vergunning, doet u via het EU Customs Trader Portal.

Verzoeken om informatie van de Douane worden als 'taak' weergegeven in het portaal. U kunt meldingen van nieuwe taken en de status van een taak via e-mail ontvangen. Logt u voor de 1e keer in op het EU Customs Trader Portal of hebt u nog geen e-mailadres aangemeld? Vul dan het e-mailadres in waarop u de meldingen wilt ontvangen. U doet dat in het portaal bij uw accountgegevens, nadat u bent ingelogd.

Termijnen voor onze beslissing

Zodra wij de complete aanvraag hebben gekregen, gelden de volgende termijnen:

  • Binnen 7 dagen stellen wij de autoriteiten in andere EU-lidstaten op de hoogte van uw aanvraag.
  • Binnen 120 dagen beslissen wij of de vergunning wordt afgegeven. Kunnen we ons niet houden aan deze termijn? Dan kunnen wij de afgiftetermijn verlengen met 60 dagen. Wij laten dit altijd aan u weten.
  • Als wij meer informatie nodig hebben, kunnen wij de afgiftetermijn met 30 dagen verlengen.

Moet u tijdens het AEO-onderzoek nog zaken aanpassen om te voldoen aan de AEO-criteria? Dan tellen de dagen die hiervoor nodig zijn niet mee voor de termijn waarbinnen we moeten beslissen.

Bedrijven met vestigingen in meerdere EU-lidstaten

Heeft uw bedrijf vestigingen in verschillende lidstaten? Dan hangt het van uw juridische status af waar u de vergunning moet aanvragen. Is de vestiging een afzonderlijke rechtspersoon? Dan dient u de aanvraag in bij de lidstaat waar deze is gevestigd. Is de vestiging een vaste inrichting? De vaste inrichting valt onder een rechtspersoon. De aanvraag dient u in bij de lidstaat waar deze rechtspersoon is gevestigd.

Meer informatie over multinationale ondernemingen met vestigingen in verschillende EU-lidstaten vindt u op de website 'Authorised Economic Operator (AEO)' (in het Engels) van de EU.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.