AEO: Samenwerking met andere organisaties

De Douane werkt samen met andere organisaties bij de aanvraag van een Vergunning AEO Veiligheid. Ook bij het toezicht werken we samen met deze organisaties.

Samenwerking met Koninklijke Marechaussee

Vraagt u tegelijk aan: de AEO-status bij de Douane en de status Erkend agent of Bekende afzender bij de Koninklijke Marechaussee? Dan overleggen wij met u om de aanvraag zo efficiënt mogelijk te behandelen. Als dat wenselijk is, voeren wij het onderzoek samen uit.

Ook bij het toezicht op de verleende AEO-vergunningen stemmen wij met de Koninklijke Marechaussee af. We beoordelen of de verleende status nog actueel is. Bent u onlangs bezocht door de andere toezichthouder? Dan ligt de nadruk bij de controle op de afwijkende vereisten.

Samenwerking met Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Bij het toetsen van erkenning van het COKZ worden een aantal punten beoordeeld die ook belangrijk zijn voor een Vergunning AEO Veiligheid. Met name de onderdelen die gericht zijn op de goederenstroom en op voedselveiligheid. De samenwerking met het COKZ vermindert ook de controlelast van uw bedrijf.

Samenwerking bij ernstige tekortkomingen

Constateren wij ernstige tekortkomingen? Dan delen Koninklijke Marechaussee , het COKZ en de Douane dat met elkaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.