AEO: Samenwerking met andere organisaties

De Douane werkt samen met andere organisaties bij de aanvraag van een vergunning AEO-S. Ook bij het toezicht werken we samen met deze organisaties.

Samenwerking met Koninklijke Marechaussee

Vraagt u de AEO-status bij de Douane en de status Erkend agent (Regulated Agent) of Bekende afzender (Known Consignor) bij de Koninklijke Marechaussee tegelijk aan? Dan overleggen wij met u hoe we de aanvraag zo efficiĆ«nt mogelijk kunnen behandelen. Als het wenselijk is, voeren wij het onderzoek uit samen met de Koninklijke Marechaussee.

Ook bij het toezicht op de verleende AEO-vergunningen stemmen wij met de Koninklijke Marechaussee af. We beoordelen of de verleende status nog actueel is. Bent u onlangs bezocht door de andere toezichthouder? Dan ligt de nadruk bij de controle op de afwijkende vereisten.

Samenwerking met Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Bij het toetsen van erkenning van het COKZ wordt een aantal punten beoordeeld die ook belangrijk zijn voor een vergunning AEO-S. Met name de onderdelen die over de goederenstroom en over voedselveiligheid gaan. De samenwerking met het COKZ vermindert ook de controlelast van uw bedrijf.

Samenwerking bij ernstige tekortkomingen

Constateren wij ernstige tekortkomingen? Dan delen Koninklijke Marechaussee, het COKZ en de Douane dat met elkaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.