Toekenning EORI-nummer

Het EORI-nummer wordt toegekend door de lidstaat waar de marktdeelnemer gevestigd is. Een EORI-nummer afgegeven in 1 van de lidstaten is geldig in alle lidstaten. De Nederlandse Douane informeert alle marktdeelnemers die een Nederlands EORI-nummer krijgen schriftelijk over dit nummer.

EORI-nummers worden alleen afgegeven aan een juridische eenheid. Dat heeft tot gevolg dat filialen (bedrijfsonderdelen van een juridische eenheid) geen EORI-nummer krijgen. Filialen moeten het EORI-nummer van de hoofdvestiging gebruiken. Lees meer hierover bij 'Filialen ontvangen geen EORI-nummer'.

EORI-nummer ook voor marktdeelnemers met accijnsvergunningen

Nederland heeft het EORI-nummer ook ingevoerd voor bedrijven die een accijnsvergunningen hebben. Dit is zo gedaan omdat de Nederlandse Douane ook de accijnsvergunningen afgeeft en de controle op de naleving van regels in die vergunningen uitvoert. In veel gevallen hebben marktdeelnemers die een accijnsvergunning hebben ook contact met de Douane. Om te voorkomen dat met verschillende identificatienummers moet worden gewerkt is ervoor gekozen om aan alle bedrijven die een accijnsvergunning hebben een EORI-nummers toe te kennen.

Dit EORI-nummer heeft voor de huidige praktijk (met betrekking tot de accijnsvergunningen) géén consequenties. Als u in de toekomst echter goederen gaat in-, uit of vervoeren dan moet u het EORI-nummer gebruiken als unieke identificatie in de betreffende douaneaangifte.

Aanvragen EORI-nummer

Zie: 'Hoe kom ik aan een EORI-nummer?'

Toestemming voor publicatie

Wilt u dat uw EORI-gegevens worden opgenomen op de Europese EORI-website? Dan moet u daarvoor toestemming geven.

Let op!

Hebt u een eenmanszaak? Dan kunt u geen toestemming voor publicatie geven.

Het hangt van uw situatie af hoe u toestemming voor publicatie geeft:

  • Vraagt u een EORI-nummer aan voor een bedrijf met een hoofdvestiging in Nederland? Dan kunt u de toestemming gelijk geven op het aanvraagformulier.
  • Vraagt u een EORI-nummer aan voor een bedrijf met een hoofdvestiging buiten de EU? Geef dan apart toestemming met het toestemmingsformulier.
  • Stelt u het EORI-nummer zelf samen (voor bedrijven met een hoofdvestiging in Nederland)? Gebruik dan het toestemmingsformulier.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.