Toekenning EORI-nummer

Het EORI-nummer wordt toegekend door de lidstaat waar de marktdeelnemer gevestigd is. Een EORI-nummer afgegeven in 1 van de lidstaten is geldig in alle lidstaten. De Nederlandse Douane informeert alle marktdeelnemers die een Nederlands EORI-nummer krijgen schriftelijk over dit nummer.

EORI-nummers worden alleen afgegeven aan een juridische eenheid. Dat heeft tot gevolg dat filialen (bedrijfsonderdelen van een juridische eenheid) geen EORI-nummer krijgen. Filialen moeten het EORI-nummer van de hoofdvestiging gebruiken.
Lees meer hierover bij Filialen ontvangen geen EORI-nummer.

EORI-nummer ook voor marktdeelnemers met accijnsvergunningen

Nederland heeft het EORI-nummer ook ingevoerd voor bedrijven die een accijnsvergunningen hebben. Dit is zo gedaan omdat de Nederlandse Douane ook de accijnsvergunningen afgeeft en de controle op de naleving van regels in die vergunningen uitvoert. In veel gevallen hebben marktdeelnemers die een accijnsvergunning hebben ook contact met de Douane. Om te voorkomen dat met verschillende identificatienummers moet worden gewerkt is ervoor gekozen om aan alle bedrijven die een accijnsvergunning hebben een EORI-nummers toe te kennen.

Dit EORI-nummer heeft voor de huidige praktijk (met betrekking tot de accijnsvergunningen) géén consequenties. Als u in de toekomst echter goederen gaat in-, uit of vervoeren dan moet u het EORI-nummer gebruiken als unieke identificatie in de betreffende douaneaangifte.

Aanvragen EORI-nummer

Marktdeelnemers kunnen het EORI-nummer op 2 verschillende manieren ontvangen:

  • Marktdeelnemers die een RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) hebben, hoeven in Nederland niet expliciet een EORI-nummer aan te vragen, omdat zij dat zelf kunnen afleiden. Bij Formaat EORI-nummer vindt u meer informatie over de opbouw van het EORI-nummer.
    • Doet u douane-aangifte in Nederland? Dan hoeft u het EORI-nummer niet aan te vragen (maar leid het af uit het RSIN).
      Gebruikt u voor een eerste keer het EORI-nummer in een douane-aangifte? Dan krijgt de houder van het EORI-nummer verdere informatie over het gebruik ervan.
    • Doet u douane-aangifte buiten Nederland? Vraag dan ruim voordat u het EORI-nummer wilt gebruiken in een douane-aangifte in het buitenland, een EORI-nummer aan. Doe dat met het formulier - zie hieronder.
  • U kunt het EORI-nummer echter ook expliciet aanvragen met het formulier Aanvraag EORI-nummer voor bedrijven met hoofdvestiging in Nederland. Ook is er een toestemmingsformulier (antwoordbrief) waarmee u toestemming geeft voor het publiceren van uw EORI-gegevens op de Europese EORI-website (in Engelse taal).

Marktdeelnemers uit 3e landen kunnen in één van de lidstaten waar zij actief zijn, zelf een EORI-nummer aanvragen met het aanvraagformulier EORI-nummer voor bedrijven met hoofdvestiging buiten de Europese Unie. Dat EORI-nummer is geldig in alle landen van de EU. Ook is er een toestemmingsformulier (antwoordbrief) waarmee u toestemming geeft voor het publiceren van uw EORI-gegevens.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.